Литвин Наталія Богданівна

Литвин Наталія Богданівна
Alma mater

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 

Спеціальність

українська мова та література

 

Кваліфікаційний рівень

філолог, викладач української мови та літератури

 

Науковий ступінь

кандидат філологічних наук

 

Вчене звання

доцент

 

 

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, доцент кафедри філології та перекладу

 

Наукові інтереси

лінгвістика тексту, переклад художнього тексту, літературознавство

 

Загальна інформація

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук. У 2008 р.  в Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника захистила кандидатську дисертацію на тему: «Поетика характеротворення у прозі В. Дрозда». З 2009 р. працює на посаді викладача кафедри теорії та практики перекладу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (з 2014 р. – доцента кафедри філології та перекладу).

 

Навчальна робота

Основи академічного письма.

Ділова українська мова.

Українська мова як іноземна.

 

Вибрані публікації
 1. Литвин Н. Б., Качак Т. Б, Круль Л.М. Вербальне та невербальне мовлення у педагогічній практиці вищої школи. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2023. Випуск 92. С. 69-75.
 2. Качак Т. Б., Круль Л. М., Литвин Н. Б. Лекція як основний жанр академічної риторики: порівняння класичної та сучасної моделей. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2022. Випуск 88. С. 90-95. 
 3. Kachak, T. ., Blyznyuk, T. .,Krul, L. ., Voloshchuk, H. ., Lytvyn, N. . (2022). Children’sliteratureresearch: receptive-aesthetic aspect. ApuntesUniversitarios, 2022: 12 (3), julio-setiembre. р. 76-93.
 4. Литвин Н.Б.,Качак Т.Б. Авторський ономастикон Олени Рижко (на матеріалі повістей для підлітків). Лінгвостилістичні студії : наук. журнал. Луцьк :Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2021. Вип. 15. С.62-75.
 5. Веселовська Н. В., Литвин Н. Б. «Психологічна травма у сюжетах творів Є. Кононенко». Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Том 32(71).№4.2021.С. 219-224.
 6. Веселовська Н. В., Литвин Н. Б. «Мовностилістичні особливості монодрами «OTVETKA@UA» Неди Нежданої». Лінгвостилістичні студії. Вип. 14. 2021. С.  26-33
 7. Литвин Н. Б. Венгринюк А. А. Використання цифрових інструментів у контексті вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)": практичний досвід (Івано-Франківський національний технійчний університет нафти і газу). XXIV International Scientific and Practical Conference "About the problems of practice, science and ways to solve them". May 04-07, 2021, Milan, Italy. P.208-210
 8. Литвин Н.Б.,Качак Т.Б. Художні антропоніми у повісті Олени Рижко «Король Даркнету» Міжнародний науковий журнал «Грааль науки». No 12-13 (Квітень,2022): за матеріалами III Міжнародної науково-практичної конференції «Anintegratedapproach tosciencemodernization: methods, modelsandmultidisciplinarity», що проводилася 29квітня 2022 року ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та ТОВ «InternationalCentreCorporativeManagement» (Відень, Австрія). С.440-442.
 9. Когут  О. В., Мельник О. М., Венгринюк М. І., Литвин Н. Б., Судук І. І., Штогрин М. В. Українська мова в перекладознавчому аспекті: конспект лекцій. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2022. 222 с.
 10. Веселовська Н. В., Литвин Н. Б.  Основи академічного письма: практикум.  Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. 45 с.
 11. Когут О. В., Венгринюк М. І., Литвин Н. Б., Мельник О. М. Основи академічного письма: методичні вказівки до виконання самостійної роботи. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. 45 с.
Контакти