Лаба Оксана Василівна

Лаба Оксана Василівна
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

1.      Документознавство та інформаційна діяльність; кваліфікація: документознавець-менеджер інформаційних системи.

2.      Аспірантура  Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства;

         наукова спеціальність 07.00.06 “Iсторіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни”.

Кваліфікаційний рівень

спеціаліст.

Науковий ступінь

2009 – дотепер аспірантура  Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства; наукова спеціальність 07.00.06 “Iсторіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни”; тема кандидатської дисертації “Розвиток електронного діловодства в Україні в період 1991-2019 років”.

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, викладач каф. документознавства та інформаційної діяльності

Наукові інтереси

електронне діловодство, електронний документообіг, впровадження інформаційних автоматизованих систем.

Державні нагороди

грамота ректорату за високі показники у праці, сумлінне виконання виробничих завдань та з нагоди святкування 28-ої річниці Незалежності України.

Загальна інформація

викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

Навчальна робота

лектор; викладач, що проводить практичні заняття, керівник наукових робіт студентів;

- менеджмент електронних документів;

- видавничі інформаційні системи;

- інформаційне забезпечення проектів;

- інформаційний сервіс;

- інформаційно-аналітичні технології;

- маркетинг у соціальних мережах;

- інформаційний маркетинг та інші дисципліни.

Наукова діяльність

автор 33 наукових праць, з яких 8 опубліковані у фахових виданнях, 5 – у виданнях, що індексуються у міжнародних науково-метричних базах,  20 матеріалів доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Автор та співавтор 9 науково-методичних розробок, з яких 1 конспект лекцій, 2 лабораторні практикуми, 6 методичних вказівок.

Ідентифікатор ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-6628-7919

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl=uk&authuser=1&user=j2t3WsoAAAAJ

Підвищення кваліфікації: 

1. «Цифрові інструменти Google Для закладів вищої, фахової передвищої освіти» 04-18 жовтня 2021 року.

2.«Електронний підпис» (Дія. Цифрова освіта), 0,2 кредити,.2021 р.

3.«Сучасне керівництво – мистецтво порушення правил». Освітня платформа Prometheus. Без вказання кількості годин. Сертифікат від 20.03.2021.

Громадська діяльність: член спілки архівістів України (від грудня 2020 р.).

Вибрані публікації

Лаба Оксана. До питання визначення місця електронного діловодства у структурі традиційного діловодства. Соціум. Документ. Комунікація: зб. наук. праць. Спецвипуск. Вип. 8/2. Переяслав- Хмельницький: ФОП Домбровська Я. М. 2020. С. 137-156.

Лаба О. В., Романишин Ю. Л. Інформаційне моделювання в процесах інформаційного забезпечення організації. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2021. № 2 (46). С. 117-123.

Навчально-методичні матеріали

1. Лаба О. В. Видавничі інформаційні системи: конспект лекцій. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. 80 с.

2. Лаба О. В. Видавничі інформаційні системи: лабораторний практикум. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. 57 с.

3.Лаба О. В.Інформаційне забезпечення проєктів: метод. вказ. з дисципліни. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. 40

Матеріали конференцій

1. Лаба Оксана. Розвиток електронного діловодства в Україні: нова віха. Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації: зб. матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 27-29 березня 2019 р. Дніпро: Середняк Т. К., 2019.С. 215-224.

2. Лаба Оксана, Шереметьєва Вікторія. Використання інформаційних технологій у сфері архівної україніки. Archiwa bez granic: Pamiętnik VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich (Kielce, 20–21 września 2017 r.). Warszawa, 2019. С. 665-672.

3. Лаба О., Шевадуцька Л. До концепції реалізації моделі маркетингових комунікацій спеціальності закладу вищої освіти в соціальних мережах. Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації: зб. матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 19-20 березня 2020 р.). Дніпро: Середняк Т. К., 2020. С. 64-74.

4. Лаба О., Захара І. До питання впровадження інновацій у комунікативні процеси організації. Інформація, комунікація, суспільство 2020: IX Міжнародна науково-технічна конференція (Україна, Чинадієво,  21-23 травня 2020). Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. С. 21-22. URL: http://ics.skid-lp.info/ics_2020Proceedings.pdf (дата звернення: 24.05.2020).