Лаба Оксана Василівна

Лаба Оксана Василівна
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

 

1. Документознавство та інформаційна діяльність; кваліфікація: документознавець-менеджер інформаційних системи.

2. Аспірантура  Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства; наукова спеціальність 07.00.06       “Iсторіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни”.

Кваліфікаційний рівень

спеціаліст, кандидат наук

 

Науковий ступінь

кандидат історичних наук

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності

Наукові інтереси

електронне діловодство, електронний документообіг, впровадження інформаційних автоматизованих систем, цифрові маркетингові комунікації, маркетинг у соціальних мережах.  

Державні нагороди

грамота ректорату за високі показники у праці, сумлінне виконання виробничих завдань та з нагоди святкування 28-ої річниці Незалежності України.

Загальна інформація

Доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

Навчальна робота

Лектор; викладач, що проводить практичні заняття, керівник наукових та кваліфікаційних  робіт студентів:

- менеджмент електронних документів;

- маркетинг у соціальних мережах;

- інформаційне забезпечення проєктів;

- системи управління електронним документообігом та електронними архівами;

- навчальна практика з комп’ютерної підготовки.

Авторка навчального курсу підвищення кваліфікації «Новації у документуванні управлінської діяльності ІФНТУНГ».

Наукова діяльність

У листопаді 2022 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 27.00.02 «Документознавство, архівознавство» на тему «Розвиток електронного діловодства в Україні: 1991-2020 роки» (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)

Авторка 45 наукових праць, з яких 10 опубліковані у фахових виданнях, 5 – у міжнародних виданнях та виданнях, що індексуються у міжнародних науково-метричних базах,  30 матеріалів доповідей на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.

Автор та співавтор 10 науково-методичних розробок, з яких 1 конспект лекцій, 2 лабораторні практикуми, 7 методичних вказівок.

 

Ідентифікатор ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6628-7919 

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=j2t3WsoAAAAJ&hl=uk

 Підвищення кваліфікації: 

1. «Цифрові інструменти Google Для закладів вищої, фахової передвищої освіти» 04-18 жовтня 2021 року.

2.«Електронний підпис» (Дія. Цифрова освіта), 0,2 кредити,.2021 р.

3.«Сучасне керівництво – мистецтво порушення правил». Освітня платформа Prometheus. Без вказання кількості годин. Сертифікат від 20.03.2021.

4. «Інформаційна гігієна. Як розпізнати брехню в соцмережах, в інтернеті та на телебаченні». Освітня платформа Prometheus. Сертифікат від 06.12.2021. 1,5 кредити.

5. «Підвищення педагогічних, психологічних та цифрових компетентностей викладача». 03.05.2022-03.07.2022. ІФНТУНГ, Центр педагогічної майстерності. Сертифікат ЦПМ №22-000260. 3 кредити.

6. Вимоги до оформлення організаційно-розпорядчих документів. УНДІАСД. 19-24 травня 2022 р. Сертифікат 2B6C7DF9A3891DA10400000025D91600F2AC5803. 0,1 кредиту.

Громадська діяльність: членкиня спілки архівістів України (від грудня 2020 р.).

Вибрані публікації

 

  1. Лаба Оксана. До питання визначення місця електронного діловодства у структурі традиційного діловодства. Соціум. Документ. Комунікація: зб. наук. праць. Спецвипуск. Вип. 8/2. Переяслав- Хмельницький: ФОП Домбровська Я. М. 2020. С. 137-156.
  2. Лаба Оксана, Захара Ігор. До питання інформаційної взаємодії випробувальної лабораторії колісних транспортних засобів: діловодний аспект. Іnternational Journal оf Innovative Technologies іn Social Science. December 2021. № 4(32). С. 39-45. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss.
  3. Лаба Оксана. Періодизація формування та становлення електронного діловодства в Україні (1991–2020). Res Historica: Czasopismo Instytutu Historii UMCS. 2022. С. 649-660. DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2022.53.649-660.

Навчально-методичні матеріали

1. Лаба О. В. Видавничі інформаційні системи: конспект лекцій. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. 80 с.

2. Лаба О. В.Інформаційне забезпечення проєктів: метод. вказ. з дисципліни. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. 40 с.

3. Лаба О. В., Мельник В. Д. Менеджмент електронних документів: лабораторний практикум. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 65 с. URL: https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=470293.

4. Лаба О. В. Маркетинг у соціальних мережах: методичні вказівки з дисципліни. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 46 с. URL: https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=470292.

5. Лаба О. В., Мельник В. Д. Навчальна практика з комп’ютерної підготовки: методичні вказівки. 2-е вид., переробл. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2022. 46 с. URL: https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=472046.

6. Навчальний курс підвищення кваліфікації (центр педагогічної майстерності, 0,3 кредити) «Новації у документуванні управлінської діяльності ІФНТУНГ», наказ №128 від 31.05.2022.

Матеріали конференцій

1. Лаба О., Шевадуцька Л. До концепції реалізації моделі маркетингових комунікацій спеціальності закладу вищої освіти в соціальних мережах. Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації: зб. матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 19-20 березня 2020 р.). Дніпро: Середняк Т. К., 2020. С. 64-74.

2. Лаба Оксана, Лаба Юлія. До питання автоматизації діяльності закладу з підготовки водіїв транспортних засобів. Інформація, комунікація, суспільство 2022: матеріали 11-ї Міжнародної наукової конференції ICS-2022 (Львів, 19–21 травня, 2022 р.). Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. URL: http://skid.lpnu.ua/wp-content/uploads/2022/05/ ICS2022_Proceedings.pdf. С. 201-202.

3. Лаба Оксана, Крупко Наталія. До проблеми визначення сфери дії основних нормативно-правових документів діловодної сфери. Інформація та документ у сучасному науковому дискурсі: матеріали VII Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції/ Кафедра документознавства та інформаційної діяльності ІФНТУНГ (Івано-Франківськ, 20 травня 2022 р.). Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2022.

Контакти

Електронна пошта: oksana.laba@nung.edu.ua