Крихівська Наталія Олегівна

фото
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

Фінанси

Кваліфікаційний рівень

Спеціаліст з фінансів

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук

Місце роботи, посада

Кафедра фінансів, доцент

Наукові інтереси

Партнерські відносини, оподаткування, діджиталізація фінансового сектору

Загальна інформація

З 2002 р. навчалася у Фізико-технічному ліцеї при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, який закінчила у 2005 році з відзнакою. У вересні 2005 р. поступила на денну форму навчання в  Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (факультет «Економіка та підприємництво»), який закінчила у 2010 р. за спеціальністю «Фінанси» з відзнакою, здобула кваліфікацію спеціаліста з фінансів. З серпня 2010 р. прийнята на роботу в Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу на посаду викладача-стажиста кафедри фінансів. З березня 2013 р. переведена на посаду асистента кафедри фінансів. З 2012 по 2018 роки була аспірантом кафедри економіки підприємства ІФНТУНГ та у 2019 році захистила дисертацію, здобувши науковий ступінь кандидата економічних наук. З вересня 2020 р. переведена на посаду доцента кафедри фінансів.

Сертифікати: 

Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів (Prometeus);

Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trend (6 credit ECTS, Bulgaria, 29/10/2020 - 29/01/2021);

B2 level English test

 

Навчальна робота

для ОПП бакалавра:

                 Адміністрування податків,

                Податкова політика та податки,

                Страхові послуги,

                Гроші і кредит,

                Фінансовий ринок,

                Фінансовий аналіз,

                 Фінансово-інвестиційний аналіз,

                Фінансові технології у бізнесі,

для ОПП магістра:

                 Цифрові фінанси

 

Наукова діяльність

Тема дисертації: Формування стратегічних партнерських відносин між виробничими, освітніми та науковими структурами у нафтогазовому комплексі (2019).

Напрями наукової роботи: партнерські відносини, оподаткування, діджиталізація фінансового сектору

У 2019-2023 рр. отримано 6 Свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір:

  1. № 92487 від 08.10.2019 р.
  2. № 99008 від 13.08.2020 р.
  3. № 99165 від 17.08.2020р.
  4. №103273 від 18.03.2021 р.
  5. №103555 від 29.03.2021 р.
  6. №119438 від 31.05.2023 р.


 

Вибрані публікації

44         

 

1. Крихівська Н. О. Аналітичне оцінювання готовності підприємств нафтогазового комплексу до партнерських відносин із освітніми та науковими структурами / Н.О.Крихівська //  Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». – Київ. – 2018. Вип №2. – С.182-188.    

2. Олійник А. П., Крихівський М. В., Крихівська Н. О. Моделювання взаємозв’язку стратегічної стійкості суб’єктів-партнерів. Бізнес Інформ. 2019. Вип. №3. C. 122–128.
URL: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-122-128

3. Орищин Т.М., Крихівська Н.О., Танчак Д.В. Еколого-економічні інструменти оподаткування як визначальний чинник упровадження нових принципів природокористування. Бізнес-навігатор. 2019. Вип. 2-3 (52). С. 57-61.

4. Данилюк М. О., Крихівська Н. О., Данилюк-Черних І. М. Стратегічне партнерство суб’єктів господарювання з позицій поведінкової економіки. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2020. Вип. 29. С. 41-5. Орищин Т. М., Крихівська Н. О., Тягур С. І. Оцінка фінансово-економічної безпеки підприємств: методичний аспект. Бізнес-навігатор. 2020. Вип. 1 (57). С. 7-12.

5. Ромашко O., Запухляк I., Крихівська Н., Фарат O., & Калиновський A. (2021). Ефективність діяльності комерційних банків як передумова розвитку підприємництва. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 3(38), 25–34. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i38.237416 

6. Крихівська Н. О., Ромашко О. М., Пукіш О. В. Світова практика впровадження фінансових технологій у банківському секторі. Бізнес Інформ. 2021. №11. C. 362–369. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-11-362-369 

7. Крихівська Н., Данилюк-Черних І., Тришак Л., Орищин Т., Ромашко O. (2022). Оцінювання ефективності діяльності банківських установ за методикою PRRЕL . Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 6(41), 56–65. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v6i41.251392

8. Ромашко О.М., Крихівська Н.О. Теоретичні аспекти екологічного страхування. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості». Івано-Франківськ, 2022 1(25), 183–190. https://doi.org/10.31471/2409-0948-2022-1(25)-183-190

9. Ромашко О. М., Крихівська Н. О. Шляхи покращення взаємодії банків та фінтех-компаній в Україні на основі зарубіжного досвіду. Бізнес Інформ. 2022. №10. C. 168–174. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-10-168-174

 

 

Контакти

nataliia.krykhivska@nung.edu.ua