Коржак Зоряна Зіновіївна

Додаткова інформація
Коржак Зоряна Зіновіївна
Alma mater

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 

Спеціальність

«Іноземні мови»

 

Кваліфікаційний рівень

«Філолог-германіст, викладач німецької та англійської мов»

 

Науковий ступінь

кандидат філологічних наук

 

​​​​​​​

Вчене звання

доцент

 

Місце роботи, посада

доцент кафедри філології та перекладу ІФНТУНГ

 

 

Наукові інтереси

Проблематика предикації як визначальної категорії семантичної структури речення, предикативні функції компонентів номінативного речення, проблема експресивності в семантико-синтаксичній структурі речення, номінативні експресивні речення в структурі тексту

 

Загальна інформація

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 1996 р.; спеціальність «Іноземні мови»; кваліфікація «Філолог-германіст, викладач німецької та англійської мов», диплом ЛП ВЕ № 000151

1996 - до цього часу - Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, кафедра іноземних мов, кафедра німецької та французької мов, кафедра філології та перекладу.

2003 – 2006 – навчання в аспірантурі, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство.

27.06.2007 – захист кандидатської дисертації, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність 10.02.01 – українська мова. Тема: Вираження експресивності номінативних речень (на матеріалі сучасних українських художніх текстів).

13.02.2008 – диплом кандидата філологічних наук.

17.01.2014 – атестат доцента кафедри філології та перекладу.

Опубліковано 27 статей, з них 13 у фахових виданнях.

Авторка 10 методичних вказівок та навчальних посібників, два з яких з Грифом Міністерства освіти і науки України.

 

Членство у наукових спільнотах:

Асоціації українських германістів

 

 

Навчальна робота

«Німецька мова (за професійним спрямуванням)»;

«Німецька мова»;

«Друга ділова іноземна мова (німецька)»;

«Друга іноземна мова (німецька)»;

«Наукова німецька мова діяльності».

 

Наукова діяльність

 

 

Вибрані публікації

Монографія у співавторстві: Предикат у структурі речення:  Національна академія педагогічних наук України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Варшавський університет: монографія / за ред. акад. НАПН України В. І. Кононенка. – Київ; Івано-Франківськ; Варшава, 2011.  – 408 с.

1. Коржак З.З. Вираження експресивності тексту позиційними можливостями номінативних речень. – Науковий журнал «Молодий вчений». 2019. №4.2 (68.2). квітень 2019р., м. Дрогобич. - С. 112-115. (Index Copernicus).

2. Коржак З.З. Німецька мова [Текст]: Навчальний посібник / [Коржак Зоряна Зіновіївна]. Архітектура. Будівництво. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. 2017.  – 84 с.

3. Коржак З.З. Німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник студента: менеджмент / З.З. Коржак // Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 156 с. – (Серія: Фаховий словник-довідник студента). (лист МОН України від 08.04.2010 р. № 1/ІІ–2895, підписано до друку 29.09.2012 р.). – ISBN 978-617 7496-41-9.

4. Коржак З.З. Німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник студента: економіка підприємства, фінанси та кредит, облік та аудит / З.З. Коржак // Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 148 с. – (Серія: Фаховий словник-довідник студента). (лист МОН України від 08.04.2010 р. № 1/ІІ–2895, підписано до друку 29.09.2012 р.). – ISBN 978-617 7496-41-9.

5. Коржак З.З. Німецька мова [Текст]: Методичні вказівки/ [Коржак Зоряна Зіновіївна]. Практична та самостійна робота – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. – 137 с.

6. Коржак З.З. Ділова німецька мова [Текст]: навчальний посібник / [Коржак Зоряна Зіновіївна], друге видання, перероблене та доповнене. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. – 113 с.

7. Korshak Sorjana Ausdruck der Expressivität des Textes mittels positioneller Möglichkeiten der nominativen Sätze / Korshak Soryana // Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen Identität: interdisziplinär, interkulturell, international: матеріали XXVI Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (27 вересня – 28 вересня 2019 р.). – Івано- Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2019. – С. 62–63.

8. Коржак З.З. Експресивні емоційно-оцінні конотації ініціальних номінативних речень у художньому тексті . Міжнародна науково-практична конференція “Мова та література у полікультурному просторі”, 7-8 лютого 2020р., м. Львів.

9. Коржак З.З. Вираження експресивності художнього тексту / Коржак Зоряна Зіновіївна // Інформація та документ у сучасному науковому дискурсі: зб. наук. статей VI Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції. (Івано-Франківськ, 20 травня 2020 р.). Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. – С. 113-118.

10. Korshak Sorjana Verstärkung der Ausdrücklichkeit des künstlerischen Textes durch nominative Ausdruckssätze/ Korshak Soryana //  Germanistik in transkulturellen Räumen: Theorie und Praxis: матеріали XXVII Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (25 – 26 вересня 2020 р.). – Львів: ПАІС, 2020. – С. 83–84.

 

Контакти

+380 (50) 054 47 57, e-mail: zoriana.korzhak@nung.edu.ua