Кондрат Роман Михайлович

Додаткова інформація
krm
Alma mater

Львівський політехнічний інститут

Спеціальність

Розробка нафтових і газових родовищ

Науковий ступінь

Доктор технічних наук

Вчене звання

професор

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, кафедра видобування нафти і газу, професор.

Наукові інтереси

Розвиток теоретичних і прикладних основ підвищення ефективності розробки родовищ газу і нафти у різних гірничо-геологічних умовах

Державні нагороди

Заслужений діяч науки і техніки України (1994 р.),

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2006 р.),

Подяка Президента України (2000 р.),

Відмінник освіти України (2000 р.).

Загальна інформація

Закінчив Дрогобицький нафтовий технікум за спеціальністю «Експлуатація нафтових і газових свердловин» (1958 р.), Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Розробка нафтових і газових родовищ» (1964 р.) та очну аспірантуру МІНХ і ГП ім. І.М. Губкіна (1970 р.) із захистом кандидатської дисертації на тему «Дослідження особливостей процесу витіснення газу водою стосовно дорозробки газових родовищ». Після закінчення технікуму працював у ГПУ «Шебелинкагазвидобування» та НГВУ «Надвірнанафтогаз» оператором з видобування нафти і газу, ст. оператором з дослідження свердловин, інженером. З 1964 р. працює за розподілом в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, де сьогодні обіймає посаду професора. З 1991 по 2015 р. обирався за конкурсом завідувачем випускової кафедри «Видобування нафти і газу». У 1995 – 2000 р. р. був проректором з наукової роботи. У 1988 р. захистив докторську дисертацію на тему «Фізичні і технологічні основи підвищення вуглеводневилучення із родовищ природних газів за природного і штучного водонапірного режиму», а в 1990 р. отримав атестат професора.

Навчальна робота

Професор Кондрат Р. М. читає лекції з дисциплін: «Новітні технології розробки та експлуатації газових і газоконденсатних родовищ», «Технологія розробки газових і газоконденсатних родовищ», «Проектування розробки газових і газоконденсатних родовищ», «Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ» (для студентів стаціонарної та заочної форм навчання) і «Проблемні питання підвищення ефективності розробки газових і газоконденсатних родовищ» (для аспірантів). Керує курсовими проектами і магістерськими роботами студентів спеціальності «185. Нафтогазова інженерія та технології», спеціалізації «Видобування нафти і газу»

Наукова діяльність

Відомий вчений у сфері теорії і проектування розробки газових, газоконденсатних і нафтогазоконденсатних родовищ. Керівник наукової школи «Фізико-технологічні основи підвищення газонафтоконденсатовилучення із родовищ і продуктивності свердловин». Створив фізичні, теоретичні і прикладні основи методів активного впливу на нафтогазоносні пласти, привибійну зону і стовбур свердловин для підвищення поточного видобутку і ступеня вилучення нафти, газу і конденсату із родовищ. Розробив нові технології підвищення газовилучення із газових родовищ за газового та водонапірного режимів і вуглеводневилучення із газоконденсатних і нафтогазоконденсатних родовищ в умовах розробки на виснаження із підтримуванням пластового тиску, інтенсифікації припливу вуглеводнів до свердловин і забезпечення стабільної роботи свердловин з підвищеними дебітами за наявності ускладнюючих чинників. Технології захищені охоронними документами, включенні в технологічні проєкти розробки родовищ і впроваджені на родовищах України та інших держав. Підготував 2-х докторів і 10 кандидатів технічних наук.

Є лауреатом державної премії України в галузі науки і техніки за 2006 р. за колективну роботу «Енергетична безпека держави: високоефективні технології видобування, постачання і використання природного газу». Обраний академіком Української нафтогазової академії і член-кореспондентом Академії гірничих наук України. Був членом акредитаційної експертної та наукової рад міністерства освіти і науки України і Центральної комісії з розробки газових, газоконденсатних, нафтових родовищ та експлуатації підземних сховищ газу Міненергетики України, є членом спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій і редколегій 4-х науково-технічних журналів.

Автор понад 400 наукових праць, із них 25 підручників, навчальних посібників, монографій, науково-технічних оглядів, довідників і словників, а також 66 патентів та авторських свідоцтв на винаходи. За досягнуті успіхи науково-педагогічної діяльності відзначений державними і галузевими нагородами.

Вибрані публікації

1. Кондрат Р. М. Технологія розробки газових і газоконденсатних родовищ: підручник. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 445 с.

2. Кондрат Р. М. Проектування розробки газових і газоконденсатних родовищ: підручник. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 251 с.

3. Кондрат Р. М., Кондрат О. Р., Дремлюх Н. С. Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ. Навч. пос. Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2015. 288 с.

4. Кондрат Р. М. Газоконденсатоотдача пластов. М. Недра, 1992. 255 с.

5. Закиров С. Н., Каратаев Ю. П., Кондрат Р. М. и др. Теория водонапорного режима газовых месторождений. М. Недра, 1976. 240 с.

6. Закиров С. Н., Брусиловский А. И., Кондрат Р. М. и др. Совершенствование технологий разработки месторождений нефти и газа. М. Грааль, 2000. 643 с.

7. Кондрат Р. М., Кондрат О. Р. Підвищення ефективності дорозробки виснажених родовищ природних газів. Нафтова галузь України, 2017. №3. С. 11-15.

8. Кондрат Р. М., Кондрат О. Р. Проблемні питання нафтогазової енергетики при розробці родовищ природних газів та деякі шляхи їх вирішення. Нафтогазова енергетика, 2006. №4. С. 20-23.

9. Кондрат Р. М., Хайдарова Л. І. Підвищення ступеня вилучення газу з виробленого газового родовища витісненням невідібраного природного газу азотом. Науковий вісник НГУ, 2017. №5. С. 23-28.

10. Кондрат Р. М., Дремлюх Н. С. Підвищення ефективності експлуатації свердловин із нестійкими колекторами на виснажених газових родовищах. Нафтогазова галузь України, 2018. №6. С. 18-28.

11. Кондрат Р.М. Питання дорозробки виснажених родовищ природних газів.  Нафтогазова галузь України, 2020. №4. С. 34-41.

12. Кондрат Р. М., Хайдарова Л. І. Підвищення ефективності дорозробки виснажених газових покладів витісненням залишкового природного газу азотом. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. 2021 №1(78). C. 25-34.

Контакти

e-mail: kondratv992@gmail.com