Кондрат Роман Михайлович

Додаткова інформація
krm
Alma mater

Львівський політехнічний інститут

Спеціальність

Розробка нафтових і газових родовищ

Науковий ступінь

Доктор технічних наук

Вчене звання

професор

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, кафедра видобування нафти і газу, професор.

Наукові інтереси

Розвиток теоретичних і прикладних основ підвищення ефективності розробки родовищ газу і нафти у різних гірничо-геологічних умовах

Державні нагороди

Заслужений діяч науки і техніки України (1994 р.),

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2006 р.),

Подяка Президента України (2000 р.),

Відмінник освіти України (2000 р.).

Загальна інформація

   

У 1958 р. закінчив з відзнакою Дрогобицький нафтовий технікум та почав працювати оператором з видобування нафти і газу, а згодом – старшим оператором із дослідження свердловин та інженером у ГПУ “Шебелинкагазвидобування” і НГВУ “Надвірнанафтогаз”. У 1964 р. закінчив з відзнакою Львівський політехнічний інститут. У 1967-1970 рр. навчався в очній аспірантурі МІНХіГП ім. І. М. Губкіна. З 1964 р. працює в ІФНТУНГ на посадах старшого лаборанта, асистента, старшого викладача, доцента, професора. У 1991-2015 рр. був завідувачем кафедри розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ (з 2018 р. – кафедра видобування нафти і газу). У 1995-2001 рр. займав посаду проректора з наукової роботи. У 1970 р. захистив кандидатську, у 1988 р. докторську дисертації. У 1975 р. отримав звання доцента, а у 1990 р. – професора.

Навчальна робота

Професор Кондрат Р. М. читає лекції з дисциплін: «Новітні технології розробки та експлуатації газових і газоконденсатних родовищ», «Технологія розробки газових і газоконденсатних родовищ», «Проектування розробки газових і газоконденсатних родовищ», «Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ» (для студентів стаціонарної та заочної форм навчання) і «Проблемні питання підвищення ефективності розробки газових і газоконденсатних родовищ» (для аспірантів). Керує курсовими проектами і магістерськими роботами студентів спеціальності «185. Нафтогазова інженерія та технології», спеціалізації «Видобування нафти і газу»

Наукова діяльність

Відомий вчений у сфері теорії і проектування розробки газових, газоконденсатних і нафтогазоконденсатних родовищ. Керівник наукової школи «Фізико-технологічні основи підвищення газонафтоконденсатовилучення з родовищ і продуктивності свердловин». Створив теоретичні і прикладні основи методів активного впливу на процеси розробки родовищ природних газів для підвищення їх ефективності. Розробив нові технології і технічні пристрої, які дозволяють збільшити ступінь вилучення з родовищ і поточний видобуток газу, нафти і конденсату. Наукові розробки впроваджено на родовищах України і зарубіжних країн. Підготував 2-х докторів і 10 кандидатів технічних наук.

Автор 396 наукових праць, з них 25 підручників, навчальних посібників, монографій, науково-технічних оглядів, довідників і словників, а також 66 патентів та авторських свідоцтв на винаходи.

Член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій, член редколегії 4-х науково-технічних фахових журналів. Був членом Центральної комісії з розробки газових, газоконденсатних, нафтових родовищ та експлуатації підземних сховищ газу Міненерговугілля України, членом наукової, експертної та акредитаційної рад Міносвіти і науки України і керівником відділення Української нафтогазової академії.  

Вибрані публікації

1. Кондрат Р. М. Технологія розробки газових і газоконденсатних родовищ: підручник. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 445 с.

2. Кондрат Р. М. Проектування розробки газових і газоконденсатних родовищ: підручник. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 251 с.

3. Кондрат Р. М., Кондрат О. Р., Дремлюх Н. С. Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ: навч. пос. Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2015. 288 с.

4. Кондрат Р. М. Газоконденсатоотдача пластов. М.:Недра, 1992. 255 с.

5. Закиров С. Н., Каратаев Ю. П., Кондрат Р. М. и др. Теория водонапорного режима газовых месторождений: М.Недра, 1976. 240 с.

6. Закиров С. Н., Брусиловский А. И., Кондрат Р. М. и др. Совершенствование технологий разработки месторождений нефти и газа: М.Грааль, 2000. 643 с.

7. Кондрат Р. М., Кондрат О. Р. Підвищення ефективності дорозробки виснажених родовищ природних газів: Нафтова галузь України, 2017. №3. с. 11-15.

8. Кондрат Р. М., Кондрат О. Р. Проблемні питання нафтогазової енергетики при розробці родовищ природних газів та деякі шляхи їх вирішення: Нафтогазова енергетика, 2006. №4. с. 20-23.

9. Кондрат Р. М., Хайдарова Л. І. Підвищення ступеня вилучення газу з виробленого газового родовища витісненням невідібраного природного газу азотом. Науковий вісник НГУ, 2017. №5. с.23-28.

10. Кондрат Р. М., Дремлюх Н. С. Підвищення ефективності експлуатації свердловин із нестійкими колекторами на виснажених газових родовищах. Нафтогазова галузь України, 2018. №6. с. 18-28.

Контакти

e-mail: kondratv992@gmail.com