Буй Василь Володимирович

Буй Василь Володимирович, фото
Alma mater

-

Спеціальність

-

Кваліфікаційний рівень

-

Науковий ступінь

-

Вчене звання

-

Місце роботи, посада

 Завідувач лабораторіями кафедри інженерної та комп’ютерної графіки

Наукові інтереси

-

Державні нагороди

-

Навчальна робота

«Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка» 

«Комп’ютерна графіка» 

«Комп’ютерна графіка у WEB» 

«Комп’ютерна графіка, дизайн та проектування»

Наукова діяльність

1 Shkitsa, L., Kornuta, V., Kornuta, O., Bekish, I., Bui, V. Information Support of Design Innovation Activity of the Technical University (2020) Management Systems in Production Engineering, 28 (2), pp. 127-132. https://doi.org/10.2478/mspe-2020-0019

2 Ivasiv V., Yurych А., Zabolotnyi S.,  Yurych L., Bui V., Ivasiv O. Determining the infiuence of the condition of rock-destroying tools on the rock cutting force. Engineering technological systems. №1/1 (103), 2020. P.15–20

Вибрані публікації

1 Shkitsa, L., Kornuta, V., Kornuta, O., Bekish, I., Bui, V. Information Support of Design Innovation Activity of the Technical University (2020) Management Systems in Production Engineering, 28 (2), pp. 127-132. https://doi.org/10.2478/mspe-2020-0019

2 Ivasiv V., Yurych А., Zabolotnyi S.,  Yurych L., Bui V., Ivasiv O. Determining the infiuence of the condition of rock-destroying tools on the rock cutting force. Engineering technological systems. №1/1 (103), 2020. P.15–20

3. Шкіца Л.Є., Бекіш І.О., Буй В.В. Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка. Ч 1. Теоретичні основи побудови креслеників: методичні вказівки до вивчення дисципліни. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. 146 с, Затверджено методрадою  протокол № 1 від 2.10. 2019 р.

4.Витвицький, В. С.. Буй В. В. САПР в бурінні [Текст] : лаб. практикум / В. С.. Буй В. В. Витвицький. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 79 с. Затверджено методрадою  протокол № 1 від 2 листопада 2019 р.

5. Михайлюк В.В., Дейнега Р.О., Буй В.В., Фафлей О.Я., Дейнега Д.Р., Малик В.Я. Особливості імітування моменту згвинчування різьбових з’єднань насосних штанг вSolidworks simulation. Нафта і газ. Наука – Освіта – Виробництво: шляхи інтеграції та інноваційного розвитку: матеріали VI Всеукраїнської науково-технічної конференції (м. Дрогобич, 10 – 11 листопада 2020 р.). – Дрогобич: ТзОВ«Трек-ЛТД», 2020. с.47-51.