Секційне засідання наукової конференції “Енергетика майбутнього” пам’яті професора В. С. Костишина

22 вересня 2021 року відбулося секційне засідання “Енергетика майбутнього” пам’яті професора Володимира Степановича Костишина в рамках Міжнародної науково-технічної конференції «Нафтогазова енергетика 2021», яка традиційно відбувається за організації Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та підтримки Міністерства освіти і науки.

Керував секцією к.т.н., доцент Курляк Петро Омелянович, який разом з Наталією Концур нагадав присутнім про наукові здобутки професора Костишина В. С., його наукову школу та життєвий шлях. Було представлено багато цікавих доповідей про підвищення ефективності обладнання в нафтогазовій промисловості, вирішення сучасних електротехнічних викликів, застосування технологій 3-Д друку, моніторинг параметрів навчального корпусу. Жваві наукові дискусії. Понад сорок  науковців з різних кафедр університету представили свої наукові здобутки. Студенти мали чудову нагоду ознайомитись з науковими напрямами роботи своїх викладачів та аспірантів.

 

Більше фото можна переглянути за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/19pjrMAE6kAH4aJmn6mqDMKgk6eQW2Hwt?usp=sharing

Дякуємо всім учасникам!

                                                     Костишин Володимир Степанович

      Доктор технічних наук, професор, Заслужений енергетик України. Завідувач кафедри електропостачання та електрообладнання промислових підприємств з січня 2006 по жовтень 2020 р. Випускник факультету автоматизації та економіки (1980 р.).

        Народився 28 липня 1958 р. в с. Павлівка на Івано-Франківщині. Після закінчення Тисменицької середньої школи (1975 р.) вищу освіту з відзнакою здобув в 1980 році у Івано-Франківському інституті нафти і газу за спеціальністю «Електропостачання та електрообладнання промислових підприємств, міст і сільського господарства»).

         З 1983 по 1986 роки навчався в аспірантурі ІФІНГ за спеціальністю 05.14.02 - “Електрична частина станцій і підстанцій, мережі і системи та керування ними”, працював інженером науково-дослідного інституту, а після закінчення аспірантури у 1987 р. захистив в Уральському політехнічному інституті кандидатську дисертацію, тема якої присвячена багатоцільовій оптимізації електромеханічних перехідних процесів перекачувальних станцій магістральних нафтопроводів.  Працював асистентом, у 1990 р. отримав звання доцента кафедри електропостачання та електрообладнання промислових підприємств. Протягом 1999—2002 рр. навчався в докторантурі, а в 2003 р. захистив докторську дисертацію «Моделювання режимів роботи відцентрових насосів на основі електрогідравлічної аналогії». У 2004 р. отримав звання професора, а з січня 2006 р. — завідувач кафедри електропостачання та електрообладнання промислових підприємств. Протягом 1988-2005 рр. обіймав посаду заступника декана, а в 2006 р. обраний деканом факультету електрифікації та інформаційно - вимірювальних технологій.

Науковий напрям роботи присвячений питанням підвищення ефективності функціонування   електроприводних насосних станцій, впровадження енергоощадних технологій та створення комп’ютерно орієнтованих моделей перетворювачів енергії. За результатами наукових досліджень на підприємствах України впроваджено низку розробок, що підвищили надійність та економічну ефективність їх функціонування. Керував науково-дослідними темами, що входили до координаційного плану Міністерства освіти згідно із національною програмою «Нафта і газ України до 2010 року». З 2011 по 2016 рр. був науковим керівником чотирьох теоретичних та прикладних тем з підвищення енергетичної ефективності та надійності об’єктів нафтогазової промисловості, які фінансувалися міністерством освіти і науки України. В 2017 р. керував госпдоговірною темою з оптимізації компенсуючих  пристроїв на об’єктах Прикарпаттяобленерго. Був членом спеціалізованої вченої ради Д 20.052.03 та Д 20.052.04., керував магістерськими роботами студентів та аспірантурою за спеціальністю «електротехнічні комплекси та системи». За результатами досліджень опублікував понад 140 наукових та навчально-методичних робіт, у тому числі монографію «Моделювання режимів роботи відцентрових насосів на основі електрогідравлічної аналогії» (2000), переклад якої російською мовою побачив світ у фаховому інтернет - журналі «Нефтегазовое дело» (2004). Лауреат премії Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Івано-Франківської обласної ради як кращий науковець 2006 р. Публікувався в базах даних Scopus та Web of Science.  

Працював у складі Наукової ради Міністерства освіти і науки України, секція "Енергетика та енергозбереження" (2008- 2014 рр.). Керівник  Держбюджетної теми „Розробка енергоефективних рішень та їх застосування в промисловості та на транспорті”, з 2014 року по 2020 рр.

Нагороджений грамотами Міністерства освіти і науки України (2007) та Верховної Ради України (2011), медаллю «За заслуги перед Прикарпаттям» (2018). Заслужений енергетик України (2018).

Під науковим керівництвом д.т.н., професора В. С. Костишина захищено кандидатські дисертаційні роботи доцентами Курляком П.О. (2012 р., Вінницький НТУ), Яремак І. І. (2018 р., ІФНТУНГ), а  Николин П. М завершує написання дисертаційної роботи.

В. С. Костишин має багато завершених наукових розробок, серед яких: «Розробка та аналіз роботи системи самозапуску електродвигунів, Надвірнянський НПЗ», 1987р., «Дослідження ефективності впровадження регульованого електроприводу в умовах НПС “Августівка” Одеського РНУ Придніпровського управління магістральних нафтопроводів”, 1999 р.

        Після того, як кафедру електропостачання та електрообладнання  очолив доктор технічних наук, професор В. С. Костишин, основним напрямом розвитку кафедри  стало подальше вдосконалення навчальної, навчально-методичної та наукової роботи, створення сучасних лабораторій, комп'ютеризація навчального процесу і наукової діяльності. Закладались основи для наукової школи зі створення комп'ютерно-орієнтованих моделей об'єктів електроенергетики.

З використанням електрообладнання фірми ТОВ «Шнейдер Електрік Україна» під керівництвом професора В.Костишина, доцентів М.Федоріва та І.Гладя була створена навчально-дослідна лабораторія, яка задіяна у навчальному процесі та проведенні науково-дослідних робіт, навчанні фахівців електротехнічного профілю, курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації.

 

  • 220921