Недостатньо отримати знання, їх треба застосувати

В сучасному світі дуже важливо не те, що ти знаєш, а те, що ти вмієш зробити, тобто, чи зможеш  застосувати здобуті знання на практиці. Адже часто саме цей критерій стає вирішальним при прийомі на роботу молодого фахівця. Тож з метою підкріпити теоретичні знання практичними навичками доц. кафедри інженерії програмного забезпечення Інституту інформаційних технологій Микола ЯЦИШИН організував для студентів 4 курсу спеціальності 121 – Інженерія програмного забезпечення «WORKSHOP» на основі лекції з предмету  «Інтелектуальні системи аналізу даних».

 

https://nung.edu.ua/news/nedostatno-otrymaty-znannya-yikh-treba-zastosu…