Місія триває

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу продовжує моніторинг забруднювачів і відновлення в рамках проєкту «Проведення екологічного моніторингу стану довкілля, контролю засоленості поверхневих і підземних вод, зон просідань та гірничих розробок на території гірничо-хімічних підприємств міста Калуш та сіл Сівка-Калуська і Кропивник». Наукове керівництво роботами здійснює завідувач кафедри техногенної безпеки та геоінформатики Інституту архітектури, будівництва та енергетики, професор Едуард Кузьменко.1

Постійний контроль техногенно-екологічного стану на території Калуського гірничо-промислового району Івано-Франківської області постійно перебуває у фокусі уваги Комітету з питань екологічної політики та природокористування Верховної Ради України. Науковці обговорюють невідкладні заходи для поліпшення стану довкілля спільно з урядовцями й розробляють шляхи вирішення наявних проблем.

Наразі на підставі виконаних комплексних топогеодезичних, геофізичних, гідрогеохімічних досліджень та моделювання запасу міцності визначено зони осідання земної поверхні, розширення площ утворених водойм, виявлені аномальні зони й встановлена активна стадія осідання земної поверхні.

Оцінка динаміки ступеня деформації житлових будинків на проблемних ділянках дала підстави стверджувати, що критичних пошкоджень немає. Однак науковці пильно стежать за ситуацією в районі.

Зокрема, оцінена динаміка засолення водоносного горизонту й забруднення важкими металами та їх походження. Втішною новиною можна вважати результати досліджень водозабору з  Лімниці – річка чиста.

Однак стан довкілля в Калуському районі потребує постійної уваги. Тому, для запобігання надзвичайним ситуаціям, необхідно продовжувати науково-дослідні роботи. Тож місія фахівців ІФНТУНГ триватиме й у 2023 році.

 

Акутуальні новини

ОСТАННІ НОВИНИ

На думку фахівця