Кадровий голод втамує ІФНТУНГ

Договір про співпрацю між Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу та Державним підприємством «Івано-Франківський інститут землеустрою» було підписано сьогодні, з огляду на вимоги часу. А вони зумовлюють гостру потребу у висококваліфікованих фахівцях, яких готує саме ІФНТУНГ.

Перед випускниками спеціальностей «Геодезія», «Землевпорядкування та кадастр»«Геоінформаційні системи і технології» нині – широке поле діяльності.  В.о. директора «Івано-Франківського інституту землеустрою» Любомир Чорнописький звернув увагу присутніх на те, що просто зараз тільки на підприємстві, яким він керує, є 30 вакантних місць, на яких будуть раді бачити вихованців ІФНТУНГ, зокрема.

У свою чергу, ректор університету Євстахій Крижанівський зауважив, що відкриття ринку землі в Україні – це той етап, на якому особливої ваги набуває фаховий рівень спеціалістів, яким належить реалізовувати такий масштабний проект.

Чималу користь від підписання угоди про співпрацю матимуть обидві сторони: Інститут землеустрою, за словами його очільника, матиме неабиякий стимул до збільшення кількості і підвищення якості робіт, а ІФНТУНГ – зробить іще один крок до зростання конкурентоспроможності своїх випускників на ринку праці.

Вже зараз у тісній кооперації з польськими колегами з Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташіца (м.Краків) університет надає своїм вихованцям можливість отримати, крім вітчизняного, також диплом міжнародного взірця. Тепер стати учасником перспективних міжнародних проектів має нагоду й партнер ІФНТУНГ - ДП «Івано-Франківський інститут землеустрою».

 

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9