Дисципліни, методичне забезпечення

Додаткова інформація

Дисципліни кафедри Геодезії та землеустрою

 • Основи наукових досліджень в оцінці нерухомості
 • Оцінка бізнесу в сфері нерухомості
 • Нормативне забезпечення землеустрою та кадастру
 • Моніторинг та охорона земель
 • Навчальна практика з геодезії
 • Основи інженерної геодезії
 • Навігаційні системи в геодезії
 • Організація і управління виробництвом
 • Навчальна практика з топографії
 • Планування та забудова поселень
 • Програмна геоінформатика в геодезії
 • Програмне забезпечення наукових досліджень в геодезії
 • Стандартизація в сфері оцінки майна та майнових прав
 • Референцні системи координат у землеустрої
 • Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта
 • Переддипломна виробнича практика
 • Соціально-економічний розвиток територій
 • Планування використання земель
 • Земельне право
 • Землеустрій
 • Електронні геодезичні прилади
 • Інвестиції на ринку нерухомості та їх оцінка
 • Інженерні вишукування
 • Землевпорядне проектування
 • Інвентаризація земель та нерухомості
 • Інженерна геодезія
 • Інженерна фотограмметрія
 • Геодезичне приладознавство
 • Геодезичні роботи в паливно-енергетичному комплексі
 • Геодезія
 • Геодезичне забезпечення САПР
 • Геодезія в дорожньому будівництві
 • Геоінформаційні системи в землеустрої та кадастрі
 • Геоінформаційні системи в оцінці нерухомості
 • Геодезичні роботи при розвідці та розробці нафтових і газових родовищ
 • Геодезичні референцні системи
 • Контроль якості інженерно-геодезичних робіт
 • Ландшафтний землеустрій
 • Ліцензування і патентування діяльності
 • Математичні методи і моделі
 • Методологія та методика наукових досліджень
 • Методологія, методика та інформаційні технології в наукових дослідженнях
 • Методологія оцінки нерухомості Картографія
 • Інституційне забезпечення та правове регулювання ринку нерухомості
 • Вища геодезія
 • Високоточні інженерно-геодезичні вимірювання
 • Тематичне картографування
 • Топографія
 • Сучасні інженерно-геодезичні технології
 • Топографічне і будівельне креслення
 • Супутникова геодезія та сферична астрономія
 • Сучасні науково-технічні проблеми геодезії
 • Управління земельними ресурсами
 • Економіка та ринок нерухомості
 • ГІС в задачах геодезичного моніторингу
 • ГНСС-технології в геодезії
 • Грошова оцінка землі та нерухомості
 • Грунтознавство з основами меліорації
 • Геоматика та дистанційні методи дослідження для землеустрою і кадастр
 • Державний земельний кадастр
 • Дистанційні методи дослідження територій
 • Економіка природокористування

 

Методичне забезпечення кафедри Геодезії та землеустрою

 

Лабораторний практикум з курсу "Картографія" для студентів спеціальності 7.070902 "Інженерна геодезія"

Лабораторний практикум з курсу "Картографія" для студентів спеціальності 7.070902 "Інженерна геодезія" / Пилип'юк Р.Г., авт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 1997. - 50 с.

Опис: Лабораторний практикум з курсу "Картографія" для студентів спеціальності 7.070902 "Інженерна геодезія".

 

Геодезія і топографія

Мельниченко, Г. Г. Геодезія і топографія : конспект лекцій / Г. Г. Мельниченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 70 с.

Опис:  Конспект лекцій складено відповідно до робочої програми дисципліни «Геодезія і топографія». Містить навчальний матеріал з дисципліни, що вивчають студенти 2-го курсу і служить основою для курсового проектування та виконання лабораторних робіт.

 

Геодезія і топографія

Мельниченко, Г. Г. Геодезія і топографія : лабораторний практикум / Г. Г. Мельниченко, М. І. Феношин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 55 с.

Опис:  Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Геодезія і топографія». Містить основні теоретичні відомості, методичні рекомендації щодо порядку виконання, оформлення і захисту лабораторних робіт.

 

Топографічна практика

Топографічна практика : програма та методичні вказівки / К. О. Бурак, Г. Г. Мельниченко, Т. Ю. Грицюк [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 20 с.

Опис:  Методичні вказівки складені за програмою курсу «Геодезія» для студентів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій», затвердженого кафедрою інженерної геодезії. Методичні вказівки будуть сприяти студентам у засвоєнні дисципліни «Геодезія», нададуть можливість набути практичних навичок при виконанні польових і камеральних геодезичних робіт.

 

Інженерна геодезія

Бурак, К. О. Інженерна геодезія : лабораторний практикум. Ч.3 / К. О. Бурак, В. П. Михайлишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 87 с.

Опис:  Лабораторний практикум складено згідно з програмою курсу “Інженерна геодезія” для спеціальності “Геодезія”. Містить основні теоретичні відомості, вказівки щодо порядку виконання робіт і складання звітної документації.

 

Геодезичні роботи при воднотранспортних вишукуваннях і проектуванні водосховищ

Бурак, К. О. Геодезичні роботи при воднотранспортних вишукуваннях і проектуванні водосховищ : курсове проектування / К. О. Бурак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 119 с.

Опис: Курсове проектування складено відповідно до програми курсу “Основи інженерної геодезії” спеціальності “Геодезія”. Містить відомості для самостійного виконання курсової роботи “Геодезичні роботи при воднотранспортних вишукуваннях і проектуванні водосховищ”.

 

Вища геодезія

Пилип'юк, Р. Г. Вища геодезія : лабораторний практикум / Р. Г. Пилип'юк, Р. Р. Пилип'юк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 36 с.

Опис: Лабораторний практикум містить структуру, зміст і практичні завдання з дисципліни «Вища геодезія», що буде сприяти поглибленому вивченню студентами окремих розділів дисципліни, закріпленню і систематизації набутих знань і умінь, а також дасть змогу перевірити якість їх засвоєння.

 

Інженерна геодезія

Бурак, К. О. Інженерна геодезія : лабораторний практикум. Ч.ІІ / К. О. Бурак, М. Я. Гринішак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 99 с.

Опис:  Лабораторний практикум складено згідно з програмою курсу “Інженерна геодезія ” спеціальності ”Геодезія”. Містить основні теоретичні відомості, вказівки, щодо порядку виконання робіт і складання звітної документації.

 

Інженерна геодезія

Бурак, К. О. Інженерна геодезія : лабораторний практикум. Ч.І / К. О. Бурак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 67 с.

Опис: Лабораторний практикум складено згідно з програмою курсу “Інженерна геодезія ” спеціальності ”Геодезія”. Містить основні теоретичні відомості, вказівки, щодо порядку виконання робіт і складання звітної документації. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.080101– “Геодезія, картографія та землеустрій” та підготовки фахівців за спеціальністю “Геодезія” освітньо-кваліфікаційних рівнів 7.070901-спеціаліст, 8.070901 – магістр.

 

Геодезія

Геодезія : лабораторний практикум / Р. Г. Пилип'юк, Є. Ю. Ільків, І. В. Біда [та ін.]. - Івано-Франківск : ІФДТУНГ, 2010. - 72 с.

Опис:  Приведені основні дані про рішення задач на топографічній карті, будову, повірки теодолітів та нівелірів, обробку матеріалів теодолітного ходу, тахеометричної зйомки, геометричного нівелювання. Методичні вказівки призначені для студентів напряму “Гірництво” очної і заочної форм навчання.

 

Геодезія

Бурак, К. О. Геодезія : метод. вказівки з організації самостійної роботи / К. О. Бурак, Н. Г. Федоришин, М. І. Феношин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 73 с.

Опис: Методичні вказівки будуть сприяти студентам у засвоєнні дисципліни «Геодезія», нададуть можливість здійснювати самоконтроль вивчення окремих тем, допоможуть у виконанні розрахунково-графічних робіт.

 

Розробка проекту спостережень за осіданням фундаментів будівель і споруд на промисловому об'єкті

Бурак, К. О. Розробка проекту спостережень за осіданням фундаментів будівель і споруд на промисловому об'єкті : курсове проектування / К. О. Бурак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 82 с.

Опис: Методичні вказівки складені згідно з програмою курсу "Інженерна геодезія" спеціальності "Геодезія". Містять відомості для організації роботи над курсовим проектом "Розробка проекту спостережень за осіданням фундаментів будівель і споруд на промисловому об'єкті".

 

Основи топографії

Феношин, М. І. Основи топографії : лабораторний практикум / М. І. Феношин, Н. Г. Федоришин, Г. Г. Мельниченко. - Івано-Франківськ : Факел, 2010. - 44 c.

Опис: Лабораторний практикум складений за програмою курсу «Основи топографії» для студентів спеціальностей «Геологія нафти і газу», «Геофізика», затвердженою кафедрою інженерної геодезії. Методичні вказівки будуть сприяти студентам зазначеної спеціальності в засвоєнні дисципліни «основи топографії», дадуть можливість здійснювати самоконтроль вивчення окремих тем, допоможуть у виконанні розрахунково-графічних робіт.

 

Дипломне проектування

Дипломне проектування : методичні вказівки / К. О. Бурак, Р. Г. Пилип'юк, Г. Г. Мельниченко, Р. Р. Пилип'юк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 30 с.

Опис: Містить методичні рекомендації, які допоможуть студентам в роботі над дипломними та магістерськими роботами. Наведено мету і завдання дипломного проектування. Подано рекомендації щодо підбору матеріалів і методики написання окремих розділів роботи, вказано вимоги стандарту щодо змісту та оформлення. Наведено організацію дипломного та магістерського проектування, порядок захисту роботи.

 

Геодезія і топографія

Мельниченко, Г. Г. Геодезія і топографія : курсова робота / Г. Г. Мельниченко, М. І. Феношин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 43 с.

Опис: Містить мету і завдання, структуру, зміст і організацію виконання курсової роботи, методичні рекомендації до виконання окремих розділів курсової роботи, вимоги до викладу тексту, оформлення пояснювальної записки та графічних додатків, а також порядок захисту курсової роботи.

 

Супутникова геодезія

Пилип'юк, Р. Г. Супутникова геодезія : лаб. практикум / Р. Г. Пилип'юк, Р. Р. Пилип'юк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 67 c.

Опис: Лабораторний практикум містить структуру, зміст і практичні завдання з дисципліни «Супутникова геодезія», що буде сприяти поглибленому вивченню студентами окремих розділів дисципліни, закріпленню і систематизації набутих знань і умінь, а також дасть змогу перевірити якість їх засвоєння.

 

Геодезична астрономія (Системи виміру часу)

Пилип'юк, Р. Г. Геодезична астрономія (Системи виміру часу) : конспект лекцій. / Р. Г. Пилип'юк, Р. Р. Пилип'юк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 59 с.

Опис: Конспект лекцій містить відомості про системи виміру часу, що використовуються в геодезичній астрономії; аналізуються фактори, що впливають на одиниці виміру часу, розглядаються зв’язки між системами виміру часу.

 

Професійно-орієнтована практика

Професійно-орієнтована практика : програма та методичні рекомендації / Р. Г. Пилип'юк, К. О. Бурак, М. П. Лісевич [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 28 с.

Опис: Робоча програма містить методичні вказівки для проведення професійно – орієнтованої практики з дисциплін: “Інженерна геодезія”, “Основні геодезичні роботи”, “Геодезична астрономія”, “ ІС технології”, “Землевпорядкування та кадастр” та “ Грунтознавство”.

 

Геодезія

Геодезія : метод. вказівки і лабораторний практикум / Р. Г. Пилип'юк, Є. Ю. Ільків, І. В. Біда [та ін.]. - Івано-Франківск : ІФДТУНГ, 2004. - 72 с.

Опис: Приведені основні дані про рішення задач на топографічній карті, будову, повірки теодолітів та нівелірів, обробку матеріалів теодолітного ходу, тахеометричної зйомки, геометричного нівелювання. Методичні вказівки призначені для студентів напряму “Гірництво” очної і заочної форм навчання.

 

Програма і методичні вказівки до навчальної практики з дисципліни "Геодезія"

Пилип'юк, Р. Г. Програма і методичні вказівки до навчальної практики з дисципліни "Геодезія" / Р. Г. Пилип'юк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 12 с.

Опис: Програма і методичні вказівки складені згідно з робочою програмою курсу “Геодезія” спеціальностей “Розробка і експлуатація нафтових і газових родовищ”, “Проектування, спорудження та експлуатація нафтогазопроводів і газосховищ”, “Буріння нафтових і газових свердловин”, “Морські нафтогазові споруди”, затвердженої деканами ГНПФ і ФНГП.

 

Конспект лекцій з дисципліни "Геодезична астрономія"

Конспект лекцій з дисципліни "Геодезична астрономія". Ч.1. : Системи координат і видимий добовий рух світил / Пилип'юк Р.Г., авт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 50 с.

Опис: Конспект лекцій з курсу “Геодезична астрономія є посібником для поглибленого та самостійного вивчення дисципліни студентами спеціальності 7.070901 “Геодезія”. Конспект написаний у відповідності з освітньо-професійною програмою вищої освіти за професійним спрямуванням “Геодезія, картографія і землевпорядкування”.

 

Землевпорядне проектування

Дутчин, М. М. Землевпорядне проектування : лаб. практикум / М. М. Дутчин, Є. Ю. Ільків, О. Я. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 42 с.

Опис: Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Землевпорядне проектування". Розроблений відповідно до робочої програми та навчального плану підготовки фахівців за напрямом 6.080101 – "Геодезія, картографія та землеустрій".

 

Навчальний практикум з обчислювальної техніки в геодезії

Гера, О. В. Навчальний практикум з обчислювальної техніки в геодезії : лаб. практикум / О. В. Гера, А. В. Матіщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 24 с.

Опис: Лабораторний практикум містить основні дані та принципи роботи з пакетом програм Microsoft Office (а саме MS Word, MS Excel). Лабораторний практикум призначений для бакалаврів напряму підготовки 6.080101 - “Геодезія, картографія та землеустрій” очної і заочної форм навчання.

 

Виробнича практика

Виробнича практика : метод. вказівки / О. Я. Кравець, Я. С. Кравець, М. П. Лісевич, Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 11 с.

Опис: Методичні вказівки містять мету, завдання і зміст практики, організаційні питання керівництва практикою, рекомендації з виконання індивідуальних завдань, питання охорони праці, вимоги до звіту.

 

Кадастр

Дутчин, М. М. Кадастр : навч. посіб. / М. М. Дутчин, Є. Ю. Ільків, І. В. Біда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 508 с.

Опис: Навчальний посібник містить загальні відомості про кадастр, облік природних ресурсів, систему державного земельного кадастру, земельні ресурси України, автоматизацію державного земельного кадастру, районування території земельного фонду, бонітування грунтів, реєстрацію земельних ділянок, загальні відомості про зонування земель, кадастрові знімання, містобудівний кадастр населених пунктів, нормативну грошову оцінку земель населених пунктів, сільськогосподарського та іншого призначення, експертну грошову оцінку земельних ділянок та оцінку нерухомості.

 

Геодезичне приладознавство

Ільків, Є. Ю. Геодезичне приладознавство : лаб. практикум / Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник, Д. П. Приймак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 123 с.

Опис: Лабораторний практикум призначений для засвоєння основних відомостей про геодезичне приладознавство, принципи роботи з оптичними теодолітами, нівелірами, електронними геодезичними приладами, вивчення будови приладів, виконання досліджень і повірок. Практикум, складений відповідно до робочої програми та навчального плану. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій".

 

Кадастр

Дутчин, М. М. Кадастр : конспект лекцій. Ч. 2 / М. М. Дутчин, Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 287 с.

Опис:Конспект лекцій містить загальні відомості про зонування земель, кадастрові знімання, містобудівний кадастр населених пунктів, нормативну грошову оцінку земель населених пунктів, сільськогосподарського та іншого призначення, експертну грошову оцінку земельних ділянок та оцінку нерухомості.

 

Геодезія

Лісевич, М. П. Геодезія : метод. вказівки. Ч. 2 / М. П. Лісевич, Д. П. Приймак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 19 с.

Опис: Методичні вказівки для студентів напряму 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій". Розроблені згідно з робочим планом бакалавра вище вказаної спеціальності і робочою програмою дисципліни "Геодезія, ч.2" яка вивчається в 3, 4 семестрах.

 

Геодезія

Лісевич, М. П. Геодезія : курсове проектування. Ч. 2 / М. П. Лісевич, Д. П. Приймак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 18 с.

Опис: Методичні вказівки до виконання курсової роботи студентами напряму підготовки 6.080101 “Геодезія картографія та землеустрій”. Складені згідно з робочою програмою курсу “Геодезія" ч. 2, який читається в 3, 4 семестрах.

 

Геодезія

Лісевич, М. П. Геодезія : лабораторний практикум. Ч. 2 / М. П. Лісевич, М. В. Галярник, Д. П. Приймак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 56 с.

Опис: Лабораторний практикум для студентів напряму підготовки "Геодезія, картографія та землеустрій". Складений згідно з робочою програмою курсу ,,Геодезія’’, ч.2, який читається в 3, 4 семестрах.

 

Геодезичне приладознавство

Ільків, Є. Ю. Геодезичне приладознавство : конспект лекцій. Ч. 1 / Є. Ю. Ільків, К. Д. Підлуська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 55 с.

Опис: Конспект лекцій містить основні відомості про дисципліну «Геодезичне приладознавство» та частини геодезичних приладів. Розроблений відповідно до робочої програми навчального плану підготовки фахівців.

 

Геодезичне приладознавство

Ільків, Є. Ю. Геодезичне приладознавство : метод. вказівки / Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 16 с.

Опис: Методичні вказівки з дидактичного забезпечення самостійної та індивідуальної роботи складені згідно з робочою програмою курсу “Геодезичне приладознавство”, який читається студентам напряму підготовки 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій». Вказівки містять елементи самостійної роботи, їх зміст та обсяги, а також інформаційне забезпечення.

 

Основи інженерної геодезії

Кравець, Я. С. Основи інженерної геодезії : лабораторний практикум / Я. С. Кравець, О. Я. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 18 с.

Опис: Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни „Основи інженерної геодезії”.

 

Основи землевпорядкування та кадастру

Демчук, В. В. Основи землевпорядкування та кадастру : лабораторний практикум / В. В. Демчук, Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 78 с.

Опис: Методичне видання містить вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Основи землевпорядкування та кадастру”. Виконане відповідно до навчального плану та робочої програми навчальної дисципліни для бакалаврів напряму підготовки 6.080101– Геодезія, картографія та землеустрій.

 

Кадастр

Дутчин, М. М. Кадастр : лабораторний практикум. Ч.ІІ / М. М. Дутчин, В. В. Демчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 59 с.

Опис: Методичне видання містить вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Кадастр”. Виконане відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.080101 – “Геодезія, картографія та землеустрій”.

 

Геодезія

Кравець, Я. С. Геодезія : конспект лекцій / Я. С. Кравець, Ю. Ф. Ткаченко, Н. Г. Федоришин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 66 с.

Опис: Конспект лекцій містить навчальний матеріал з дисципліни «Геодезія», що вивчають студенти 1-го курсу негеодезичних спеціальностей. Головна увага спрямована на засвоєння студентами основ геодезії, на вміння розв'язувати задачі на топографічній карті, розуміти суть геодезичних вимірювань на місцевості. Розглянуто методи топографічного знімання та інженерно-геодезичні роботи при проектуванні та будівництві лінійних споруд.

 

Радіогеодезичні і електрооптичні виміри

Матіщук, А. В. Радіогеодезичні і електрооптичні виміри : лабораторний практикум / А. В. Матіщук, Д. В. Кухтар. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 39 с.

Опис: Розроблено відповідно до робочої програми. Лабораторний практикум містить дані для ознайомлення з методами посередніх вимірювань, електронними віддалемірними приладами, їх класифікацією та принципом роботи. Лабораторний практикум призначений для бакалаврів напряму підготовки 6.080101 - «Геодезія, картографія та землеустрій».

 

Геодезичні прилади. Нівеліри

Ільків, Є. Ю. Геодезичні прилади. Нівеліри : лабораторний практикум / Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник, Д. П. Приймак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 58 с.

Опис: Лабораторний практикум, містить основні дані про будову, перевірки і дослідження нівелірів типу Н3 і Н05. Розроблений відповідно до робочої програми і навчального плану. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій».

 

Геодезичні прилади. Теодоліти

Ільків, Є. Ю. Геодезичні прилади. Теодоліти : лабораторний практикум / Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник, Д. П. Приймак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 62 с.

Опис: Лабораторний практикум містить основні дані про будову, повірки і дослідження високоточних теодолітів та нівелірів. Лабораторний практикум призначений для студентів спеціальностей “Геодезія” і “Землевпорядкування і кадастр” очної і заочної форм навчання.

 

Геодезичні прилади. Електронні геодезичні прилади

Ільків, Є. Ю. Геодезичні прилади. Електронні геодезичні прилади : лабораторний практикум / Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник, Д. П. Приймак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 24 с.

Опис: Лабораторний практикум містить основні дані про будову світловіддалеміра СМ-5, лазерної рулетки Leica Disto A6, електронного тахеометра SOKKIA SET30R. Розроблений відповідно до робочої програми і навчального плану. Призначений для підготовки фахівців напряму 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій” очної і заочної форм навчання.

 

Геодезія

Лісевич, М. П. Геодезія : конспект лекцій. Ч. 2 : Планові геодезичні мережі / М. П. Лісевич, Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 131с.

Опис: Конспект містить лекційний матеріал з дисципліни «Геодезія». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій».

 

Кадастр

Дутчин, М. М. Кадастр : конспект лекцій. Ч. 1 / М. М. Дутчин, Є. Ю. Ільків, І. В. Біда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 224 с.

Опис: Конспект лекцій складений згідно з робочою програмою курсу «Кадастр», який читається студентам напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». Містить загальні відомості про кадастр, облік природних ресурсів, систему державного земельного кадастру, земельні ресурси України, автоматизацію державного земельного кадастру, районування території земельного фонду, бонітування грунтів, реєстрацію земельних ділянок.

 

Планування і забудова поселень

Кравець, Я. С. Планування і забудова поселень : лабораторний практикум / Я. С. Кравець, О. Я. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 26 c.

Опис: Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни „Планування і забудова поселень”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.080101 - «Геодезія, картографія та землеустрій».

 

Землевпорядні вишукування

Кравець, О. Я. Землевпорядні вишукування : лабораторний практикум / О. Я. Кравець, Я. С. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 52 с.

Опис: Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни „Землевпорядні вишукування”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.080101 - «Геодезія, картографія та землеустрій».

 

Інженерні вишукування

Кравець, О. Я. Інженерні вишукування : лабораторний практикум / О. Я. Кравець, Я. С. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 48 с. - (Кафедра землевпорядкування та кадастру).

Опис: Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни „Інженерні вишукування”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.080101 - «Геодезія, картографія та землеустрій».

 

Фотограмметрія та дистанційне зондування

Рудий, Р. М. Фотограмметрія та дистанційне зондування : лабораторний практикум / Р. М. Рудий, А. В. Матіщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 80 с.

Опис: Розроблено відповідно до робочої програми. У методичних вказівках розглянуті питання фотограмметричної обробки аерофотознімків та зображень дистанційного зондування земної поверхні.

 

Геодезичне приладознавство

Ільків, Є. Ю. Геодезичне приладознавство : метод. вказівки / Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник, К. Д. Підлуська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 19 с.

Опис: Вказівки містять зміст теоретичного матеріалу для самостійного вивчення, перелік лабораторних робіт, завдання і пояснення для виконання контрольної роботи. Призначені для підготовки бакалаврів заочної форми навчання.

 

Фотограмметрія та дистанційне зондування

Рудий Р. М., А. В. Матіщук Фотограмметрія та дистанційне зондування : курсове проектування / Р. М. Рудий, А. В. Матіщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 29 с.

Опис: Методичні вказівки до виконання курсового проекту складені згідно з робочою програмою курсу “Фотограмметрія та дистанційне зондування”, який читається студентам напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій».

 

Кадастр

Дутчин, М. М. Кадастр : лабораторний практикум. Ч.І / М. М. Дутчин, І. В. Біда, Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 56 с.

Опис: Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Кадастр». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців за напрямом «Геодезія, картографія та землеустрій».

 

Кадастр

Демчук, В. В. Кадастр : курсове проектування / В. В. Демчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 35 с.

Опис: Методичне видання містить вказівки для виконання курсового проектування з дисципліни “Кадастр”. Виконане відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану для фахівців напряму підготовки 6.080101– Геодезія, картографія та землеустрій.

 

Земельний кадастр

Дутчин, М. М. Земельний кадастр : лаборатоний практикум / М. М. Дутчин, І. В. Біда, Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 89 с.

Опис: Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Земельний кадастр». Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю «Геодезія».

 

Курсова робота з геодезії

Лісевич, М. П. Курсова робота з геодезії : метод. вказівки / М. П. Лісевич. - Коломия, 2004. - 20 с.

Опис: Методичні вказівки розроблені згідно з програмою курсу “Геодезія” ч. ІІ для спеціальностей 7.070904 “Землевпорядкування та кадастр” і 7.070908 “Геоінформаційні системи і технології. Призначені для користування студентами при написанні курсової роботи.

 

Методичні вказівки з написання економічної частини дипломного проекту

Ільків, Є. Ю. Методичні вказівки з написання економічної частини дипломного проекту / Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 13 с.

Опис: Методичні вказівки призначені для написання розділу дипломного проекту „Економіка і організація геодезичного та землевпорядного виробництва” для студентів спеціальностей „Землевпорядкування та кадастр” і “Геодезія” очної та заочної форм навчання.

 

Нівеліри

Галярник, М. В. Нівеліри : збірник тестових завдань / М. В. Галярник, Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 41 с.

Опис: У збірнику приведені запитання з дисциплін “Геодезичні прилади”. Може бути використаний для підготовки фахівців зі спеціальностей “Землевпорядкування та кадастр” і “Геодезія” очної та заочної форм навчання.

 

Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500

Ільків, Є. Ю. Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 : збірник запитань / Є. Ю. Ільків, Х. Р. Стефанишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 41 с.

Опис: Збірник містить запитання про використання умовних знаків топографічних планів. Може бути використаний для підготовки фахівців зі спеціальностей “Геодезія” і “Землевпорядкування та кадастр” очної та заочної форм навчання.

 

Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500

Ільків, Є. Ю. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 : збірник запитань / Є. Ю. Ільків, Х. Р. Стефанишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 22 с.

Опис: У збірнику приведені запитання про вимоги для складання топографічних планів. Може бути використаний для підготовки фахівців зі спеціальностей “Геодезія” і “Землевпорядкування та кадастр” очної та заочної форм навчання.

 

Геодезичні прилади. Теодоліти

Галярник, М. В. Геодезичні прилади. Теодоліти : збірник запитань і задач / М. В. Галярник, М. М. Дутчин, Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 57 с.

Опис: Збірник містить запитання і задачі про будову, повірки та дослідження теодолітів типу Т30, Т5, Т2. Може бути використаний для підготовки фахівців зі спеціальностей “Геодезія” і “Землевпорядкування та кадастр” очної та заочної форм навчання.

 

Геодезичні прилади. Нівеліри

Галярник, М. В. Геодезичні прилади. Нівеліри : збірник запитань і задач / М. В. Галярник, М. М. Дутчин, Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 44 с.

Опис: Збірник містить запитання і задачі про будову, повірки та дослідження нівелірів та рейок. Може бути використаний для підготовки фахівців зі спеціальностей “Геодезія” і “Землевпорядкування та кадастр” очної та заочної форм навчання.