Крижанівський Євстахій Іванович

Крижанівський Євстахій Іванович
Alma mater

Івано-Франківський інститут нафти і газу, механічний факультет

 

Спеціальність

Машини та обладнання нафтових і газових промислів

 

Науковий ступінь

Доктор технічних наук за спеціальністю 05.05.12 – "Машини нафтової та газової промисловості"

 

Вчене звання

Академік Національної академії наук України з спеціальності «Матеріалознавство нафтогазового комплексу»,

Член-кореспондент Національної академії наук України з спеціальності «Матеріалознавство, міцність та надійність нафтогазового обладнання»,

Професор, 

Почесний консул Краківської гірничо-металургійної академії ім. Станіслава Сташиця (2014 р.)

 

Місце роботи, посада

Радник ректора Івано-Франківського національного технічного університету нафти й газу,

Професор кафедри нафтогазових машин та обладнання

 

Наукові інтереси

дослідження властивостей і поведінки матеріалів нафтогазового обладнання довготривалої експлуатації у складних умовах; методи дослідження, прогнозування і підвищення довговічності для забезпечення безаварійної експлуатації конструкцій і споруд під час видобування і транспортування нафти і газу

Державні нагороди

повний кавалер ордена «За заслуги», Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, грамота Президента України (2000), Почесна грамота Верховної Ради України, медаль  "За заслуги перед Прикарпаттям", знак "Петро Могила"

Загальна інформація

​​​​​​​КРИЖАНІВСЬКИЙ ЄВСТАХІЙ ІВАНОВИЧ

Народився 15 серпня 1948 р. в с. Побережжя на Івано-Франківщині. Ще у шкільні роки з’являється зацікавленість хлопця математичними науками, що привела його до лав студентів Івано-Франківського інституту нафти й газу.  Вроджена допитливість та бажання докопатись до суті спонукають студента Євстахія Крижанівського займатись науковою діяльністю, згодом він отримує пропозицію залишитись працювати у стінах рідної alma mater.

Кар’єра майбутнього ректора Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу розпочалась з посади інженера науково-дослідного сектора. Далі була аспірантура при Фізико-механічному інституті ім. Г. В. Карпенка НАН України за спеціальністю «Матеріалознавство  в машинобудуванні».

1980 р. - захистив кандидатську дисертацію «Підвищення опору утоми замкових різьбових з’єднань елементів бурової колони»; 1990 р. –  докторську: «Дослідження і підвищення опору утоми бурових колон при обертовому бурінні свердловин».

У 1993 році обраний на посаду ректора Івано-Франківського інституту нафти і газу (тепер Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу), за сумісництвом обіймав посаду завідувача єдиної в Україні кафедри нафтогазового обладнання (до 2014 р.). Вже через рік забезпечує успішну акредитацію ВНЗ на найвищий четвертий рівень зі статусом державного технічного університету нафти і газу, а згодом, у 2001 році, і присвоєння статусу національного (Указ Президента України від 7 серпня 2001 року N 591/2001). З приходом енергійного і підприємливого керівника розпочалось зміцнення матеріально-технічної бази університету, відкриття численних науково-дослідних лабораторій, поглиблення співпраці з великими виробничими підприємствами України та світу, органами місцевого самоврядування. 

 Успішно функціонує при університеті навчально-науково-виробничий комплекс, що об’єднує 30 навчальних закладів I-III рівнів акредитації, раду якого очолює Є. І. Крижанівський. За його ініціативи вперше в Україні на базі університету створено Центр Міжнародної сертифікації. Велику увагу ректор приділяє налагоджуванню міжнародних контактів, результатом яких стало підписання низки міжнародних договорів про співробітництво, спільні проекти та навчальні програми (ТЕМПУС, Програма прикордонного співробітництва ЄІСПErasmus+, Проект  7-ої Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій, співпраця з Краківською гірничо-металургійною академією і ін.) з багатьма країнами світу. Понад 15 років тому за ініціативи Є. Крижанівського було укладено перші угоди та започатковано успішну співпрацю між ІФНТУНГ та Краківською гірничо-металургійною академією ім. С. Сташиця (КГМА). 

За роботу «Розробка і впровадження високоефективних технологій видобування та постачання газу для підвищення енергетичної безпеки держави», в якій вагоме місце займає міцність і довговічність обладнання, що забезпечує реалізацію названих технологій, Є. І. Крижанівському присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки за 2006 рік.                                                                                                            ​​​​​​​

Він є також головним редактором журналів «Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ», «Нафтогазова енергетика», «Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу», «Journal of Hydrocarbon Power».          

З 2015 року -  дійсний член академії по відділенню «Фізико-технічні проблеми матеріалознавства» з присвоєнням звання академіка. 

Його вміння мислити по-державному та вболівання за свою справу вилилось у такий непростий для України час у нову наукову програму університету «Науково-організаційні засади нарощування видобутку вітчизняних нафти й газу та диверсифікація постачання енергетичних ресурсів для підвищення енергетичної безпеки України» (2015). Є. Крижанівський розробив ідею видобування газу у країнах Північної Африки і транспортування його у стисненому стані до України Середземним морем спеціальними розробленими в ІФНТУНГ суднами-контейнеровозами.                               

За особистий внесок у розвиток наукових досліджень, широке впровадження їх результатів у нафтогазову галузь, вагомі досягнення при підготовці фахівців і організацію їх міжнародної сертифікації, а також за титанічну працю на благо України та Прикарпаття Є. І. Крижанівський удостоєний багатьох державних і недержавних нагород і відзнак -  звання «Відмінник освіти України» і «Почесний розвідник надр» (1997), медаль «За заслуги у розвідці надр», почесні звання «Заслужений працівник Укргазпрому» (1998).  Нагороджений також відзнакою НАК «Нафтогаз України»І ступеня (2003), золотою медаллю Папи Римсь­кого, медалями В. І. Лучицького, К. Рентгена та багатьма іншими.

 

Наукова діяльність

Є. І. Крижанівський – відомий вчений у галузі матеріалознавства, міцності і довговічності нафтогазового обладнання, конструкцій і споруд: бурильних колон, морських платформ, бурових установок, промислових та магістральних нафтогазопроводів. Досягнення на ниві наукових досліджень дозволили Євстахію Івановичу створити та очолити власну наукову школу «Матеріалознавство, міцність та надійність машин і обладнання нафтогазового комплексу», виховати плеяду учнів та послідовників. Є. І. Крижанівський розробив комплекс методів досліджень напружено-деформованого стану, корозії та корозійно-втомної довговічності труб бурильних колон та нафтогазопроводів, які відрізняються високою інформативністю. Для підвищення довговічності бурильних колон він запропонував і комплексно дослідив технологічні методи зміцнення: поверхневе пластичне деформування, об’ємну та поверхневу термічні обробки, різні види хіміко-термічних обробок. Є. І. Крижанівський створив високоміцні конструкції з’єднань елементів бурильних колон, в яких мінімізовано вплив концентрації напружень і реалізовано ефект малонавантаженості краю з’єднаних деталей; у процесі дослідження морських нафтогазових платформ систематизував загальні вимоги для їх розрахунку і визначення навантаженості від дії хвиль, підводних течій, льодового навантаження та інших впливів. Особливу увагу Є. І. Крижанівський зосередив на дослідженні корозійно-механічної деградації нафтогазопроводів за їх складної експлуатації – у глибоководних морських та зсувонебезпечних гірських умовах.

Нині під безпосереднім керівництвом Є. Крижанівського захищено 15 докторських і 19 кандидатських дисертацій. У рамках школи  опубліковано 423 наукові праці. Він виявив та дослідив закономірний зв’язок між величинами вірогідності виникнення зсувів та небезпеки зсувів при комплексному впливі природно-техногенних факторів, який визнано відкриттям. Як автор відкриття був нагороджений пам’ятною медаллю ім. П. О. Капіци. У 2007 році був обраний дійсним членом Міжнародної  академії авторів наукових відкриттів та винаходів. 

Чималий доробок Є.І. Крижанівського як вченого-винахідника – 80 винаходів, 24 з яких  захищені авторськими свідоцтвами колишнього СРСР, патентами України, Росії, Великої Британії, Німеччини і Франції.

 

ПАТЕНТИ ТА ВИНАХОДИ (Останні надходження)
Баржа-пліт для транспортування стиснутого природного газу : пат. 67658 U, Україна: B63B 25/00 / Патон Б. Є., Крижанівський Є. І., Савицький М. М., П'ятничко О. І., Зайцев В. В., Мандрик О. М. - № u 201113979 ; заявл. 28.11.2011 ; опубл. 27.02.2012, Бюл. № 4. – 2 с.

Спосіб транспортування стиснутого природного газу рухомим трубопроводом : пат. 67664 U Україна: F17C 5/00/ Патон Б. Є., Крижанівський Є. І., Савицький М. М., Швидкий Е. А., Зайцев В. В., Мандрик О. М. - № u 201114580, заявл. 08.12.2011, опубл. 27.02.2012, Бюл. № 4. – 2 с.

Спосіб ремонту трубопроводів : пат. 104070, Україна: МПК F16L 58/02, F16L 1/026, F16L 1/028, B08B 9/02, C23G 3/00, C23F 11/00, C23F 13/00. / Крижанівський Є. І., Іткін О. Ф., Банахевич Ю. В., Полутренко М. С., Дьомін Ю. М., Комарова І. О., Драгілєв А. В ; - № а 2012 08278 ; заявл. 06.07.12 ; опубл. 10.12.2012, Бюл. № 23. – 6 с.

Буровий насос : пат. 102036, Україна: F04B 15/00, F04B 9/04, F04B 49/00 / Крижанівський Є. І., Лях М. М., Бурда Ю. М. - № a201204010 ; заявл. 02.04.2010. ; опубл. 27.05.2013, Бюл. № 10. – 8 с.

Компоновка низу бурильної колони (КНБК) для обертового буріння похилоскерованих та горизонтальних свердловин : пат. 96870. Україна: E21B 4/20, E21B 10/00 / Крижанівський Є. І., Витязь О. Ю., Фем’як Я. М., Якимечко Я. Я., Витязь А. О. – № u 2014 08540; заявл. 28.07.2014 ; опубл. 25.02.2015, Бюл. № 4. – 4 с.

Спосіб ліквідації прихоплень бурильної колони : пат. 131509, Україна: Е21В 33/00 Е21В 33/138 / Крижанівський Є.І, Оринчак М.І., Білецький Я.С. – № u2018 03712, заявл. 06.04.2018, опубл. 25.01.2019 Бюл. № 2

Пристрій для ліквідації прихоплень бурильної колони : пат. 129155, Україна: E21B33/00 E21B33/138 / Крижанівський Є.І, Оринчак М.І., Білецький Я.С., Різничук А.І. – № u 2018 03713, заявл. 06.04.2018, опубл. 25.10.2018, Бюл. № 20

Пристрій для ущільнення тампонажного розчину за обсадною колоною : пат. 143650, Україна: E21B33/00 E21B33/138 / Крижанівський Є.І, Оринчак М.І., Білецький Я.С., Різничук А.І. – № u202000689, заявл. 05.02.2020, опубл. 10.08.2020 , Бюл. № 15

Спосіб виділення рідини і механічних частинок з газового потоку : пат. 152837, Україна: B03C3/02 B03C3/08 B03C3/45 / Крижанівський Є.І., Лях М.М., Михайлюк В.В., Маковійчук М.В., Кучірка Ю.М., Витриховський Є.А. – № u 2022 00306, заявл. 25.01.2022, опубл. 19.04.2023 Бюл. № 16

Спосіб будівництва переходу під дорогою та іншими переходами : пат. 152837, Україна: Е02D29/00 / Іткін О.Ф., Зіненко А.А., Крижанівський Є.І., Дьомін Ю.М., Чернецький М.С., Кожарін С.В., Черватюк І.І., Іваненко В.М. – № u 202100861; заявл. 23.02.2021; опубл. 12.05.2021, Бюл. № 20/2021.
 

 

Вибрані публікації

     11    44

 1. Kryzhanivskyi, Y., Vytyaz, O., Hrabovskyi, R., & Tyrlych, V. V. (2022). Statistical analysis of drill pipe failures of strength groups S-135 and G-105. Nafta-Gaz78. 
  URL: https://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-9ace08eb-e360-4349-953b-7f8b21075905.
  DOI: 10.18668/NG.2022.07.03.

 2. Kryzhanivskyy, Y., Grudz, V., Zapukhliak, V., Poberezhny, L., Melnychenko, Y., & Stasiuk, R. (2022). Prospects of utilizing unloaded parts of natural gas transmission pipelines in technologies of carbon dioxide capture and storage. Procedia Structural Integrity36, 370-377. 
  URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452321622000567.
  DOI: https://doi.org/10.1016/j.prostr.2022.01.048.

 3. Zvirko, О. І., Кryzhanivskyi, E. І., Nykyforchyn, H. М., & Krechkovska, H. V. (2021). Methods for the evaluation of corrosion-hydrogen degradation of steels of oil-and-gas pipelines. Materials Science, 56, 585-592. 
  URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s11003-021-00468-8.
  DOI: https://doi.org/10.1007/s11003-021-00468-8.

 4. Kryzhanivskyi, Y. I., Vytyaz, О. Y., Tyrlych, V., Hrabovskyi, R., & Artym, V. (2021). Evaluation of the conditions of drill pipes failure during tripping operations. Научные труды НИПИ Нефтегаз ГНКАР, (1), 36-48. 
  URLhttps://elibrary.ru/item.asp?id=46465695 .   
  DOI: http://dx.doi.org/10.5510/OGP20210100478

 5. Механіка руйнування і міцність матеріалів : довід. посіб. Т. 10 : Міцність та довговічність нафтогазового обладнання / В. І. Похмурський, Є. І. Крижанівський, В. М. Івасів [et al.] ; Похмурський В. І., Крижанівський Є. І., ред. – Львів-Івано-Франківськ : ФМІ НАНУ, ІФНТУНГ, 2006. – 1193 с. : іл. – ISBN 978-966-694-076-9.

 6. Вантажопідіймальні машини та машини безперервного транспорту. (Основи теорії та розрахунку) : навч. посіб. / Є. І. Крижанівський, Б. Д. Борисевич, Б. І. Смага. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. – 314 с.

 7. Корозійно-воднева деградація нафтових і газових трубопроводів та її запобігання : наук.-техн. посіб.: у 3 т. Т. 1 : Основи оцінювання деградації трубопроводів / Є. І. Крижанівський, Г. М. Никифорчин ; Панасюк В. В., ред. – Івано-Франківськ-Львів : ІФНТУНГ, 2011. – 457 с.

 8. Технічна діагностика матеріалів і конструкцій : довід. посіб. : у 8 т. / за заг. ред. акад. НАН України З.Т. Назарчука ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. - Львів : Простір-М, 2016. - ISBN 978-617-7501-02-1.
  Т. 1 : Експлуатаційна деградація конструкційних матеріалів / Є. І. Крижанівський [та ін.] ; за ред. акад. НАН України Є. І. Крижанівського. - 2016. - 356 с.
 9. Прогнозування зсувів: монографія / Е. Д. Кузьменко, П. В. Блінов, О. П. Вдовина, М. Г. Демчишин, О. М., Крижанівський Є.І., Журавель; ред.: Е. Д. Кузьменко; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. 601 c.
 10. Працездатність тривало експлуатованих трубопроводів на порушених територіях : монографія / Є. І. Крижанівський, О. С. Тараєвський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 229 c.
 11. Оцінювання кінетики руйнування елементів експлуатованого газопроводу / Є. І. Крижанівський, Р. С. Грабовський, І. Я. Федорович, Р. А. Барна // Фізико-хімічна механіка матеріалів. - 2015. - Т. 51, № 1. - С. 13-19.
 12. Полутренко М., Крижанівський Є., Марущак П. Корозійні ураження металу під дією ґрунтових мікроорганізмів. Проблеми корозії  та протикорозійного захисту матеріалів/Спецвипуск журналу "«фізико-хімічна механіка матеріалів».. – Львів: Фізико-механічний інститут ім.. Г.В. Карпенка НАН України. – 2016 . - № 11. – С. 319-322
 13. Influence of change of gas transportation mode on the stress condition of gas pipeline / E. Krizhanіvskiy, V. Mykhalkiv, O. Taraevskiy // Metallurgical and mining industry. - 2016. - № 3. - С. 33-36.
 14. Перспективи використання модифікованої бітумної ізоляції для протикорозійного захисту підземних споруд / М. С. Полутренко, Є. І. Крижанівський, Я. Т. Федорович // Нафтогазова галузь України. – 2017. – № 3. – С. 25-28.
 15. Особливості процесів формування пористого середовища / Г.В. Кошлак, Є.І. Крижанівський // Актуальні проблеми енергетики, будівництва та екології : ІІ Міжнар. наук.- практ. конф., Kielce, Polska, 23-25 листопада 2017р. - Kielce : Свєнтокшиська політехніка, 2017. - С.77-89.
 16. Біокорозія та локалізація деградаційних процесів на поверхні сталі магістрального газопроводу / Є. І. Крижанівський, М. С. Полутренко, П. О. Марущак, І. М. Закієв // Фізико-хімічна механіка матеріалів. - 2019. - Т. 55, № 5. - С. 66-73.
 17. Крижанівський Є. І., Никифорчин Г. М., Студент О. З., Кречковська Г. В., Чудик І. І. Роль неметалевих включень у дочасному корозійно-механічному руйнуванні бурильних труб. Фізико-хімічна механіка матеріалів. 2019. Т. 55, № 6. С. 41-48.
 18. Kryzhanivskyi, Y. I. , Panevnyk, D. O.  (2019). Experimental investigation of the near-bit jet pump. JOURNAL OF HYDROCARBON POWER ENGINEERING, 6(2), 35–40.
 19. Оптимізація режимів компресорних станцій за умови їх неповного завантаження / Є. І. Крижанівський, В. Я. Грудз, В. Я. Грудз (мол.), Р. В. Терещенко, Р. М. Говдяк // Нафтогаз. енергетика. - 2019. - № 1. - С. 36-42.
 20. Крижанівський, Є. І..,  Паневник Д. О. (2020). Удосконалення математичної моделі робочого процесу сверд-ловинних ежекційних систем. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (1(74), 36–44. 
 21. Про наукове забезпечення видобутку вуглеводневої сировини (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 27 березня 2019 року) / Є.І. Крижанівський, Д.О. Єгер // Вісник Національної академії наук України. — 2019. — № 6. — С. 48-56.
 22. Про перспективи нарощування видобутку нафти і газу в Україні (стенограма наукової співдоповіді на засіданні Президії НАН України 7 листопада 2018 р.) / О.Ю. Лукін, Є.І. Крижанівський, В.М. Геєць // Вісник Національної академії наук України. — 2019. — № 1. — С. 38-54.
 23. Role of Nonmetallic Inclusions in Premature Stress-Corrosion Fractures of Drill Pipes  Kryzhanivskyi, E.І.Nykyforchyn, H.М.Student, О.Z.Krechkovska, H.V.Chudyk, І.І. Materials Science, 2020, 55(6), pp. 822–830

 24. Biocorrosion and Localization of Degradation Processes on the Steel Surface of a Gas Main Kryzhanivskyi, E.І.Polutrenko, M.S.Маrushchak, P.О.Zakiyev, I.М., Materials Science, 2020, 55(5), pp. 683–692

 25. Improving use efficiency above-bit jet pumps | ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАДДОЛОТНЫХ СТРУЙНЫХ НАСОСОВ Kryzhanivskyi, E.I.Panevnyk, D.A., SOCAR Proceedings, 2020, 2020(2), pp. 112–118

 26. Fuzzy cluster analysis of indicators for assessing the potential of recreational forest use Kryzhanivs'Kyi, E.Horal, L.Perevozova, I., ...Mykytiuk, N.Berlous, M., CEUR Workshop Proceedings, 2020, 2713, pp. 125–144

 27. Influence of the Geometry of Corrosion-Fatigue Cracks on the Residual Service Life of Objects Intended for Long-Term Operation Kryzhanivs’kyi, E.І.Hrabovs’kyi, R.S.Vytyaz’, О.Y. Materials Science, 2019, 54(5), pp. 647–655

 28. The study on the flows kinematics in the jet pump’s mixing chamber Kryzhanivskyi, Ye.I.Panevnyk, D.O.Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2019, (1), pp. 62–68

 29. Influence of test temperature on impact toughness of X70 pipe steel welds Kryzhanivskyy, Y.Poberezhny, L.Maruschak, P., ...Slobodyan, V.Zapukhliak, V. Procedia Structural Integrity, 2019, 16, pp. 237–244

 30. Large deformations of the casing string under its own weight in the curvilinear well Kryzhanivskyi, Ye.I.Paliichuk, I.I.Malyk, H.D. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2018, (6), pp. 72–79

 31. Bioresistense of corrosion inhibitors-biocides, as a factor duration support of corrosion protection underground metal constructions Polutrenko, M.Kryzhanivskyy, Y.Pilyashenko-Novokhatny, A., EUROCORR 2017 - The Annual Congress of the European Federation of Corrosion, 20th International Corrosion Congress and Process Safety Congress 2017, 2017

 32. Evaluation of the Kinetics of Fracture of Elements of a Gas Pipeline After Operation Kryzhanivs’kyi, E.I.Hrabovs’kyi, R.S.Fedorovych, I.Y.Barna, R.A., Materials Science, 2015, 51(1), pp. 7–14

 33. ​​​​​​Factors determining the intensity of loading of long operated gas pipelines under complex mining and geological conditions Krizhanivskiy, E.Taraevskiy, O., Metallurgical and Mining Industry, 2015, 7(8), pp. 516–520

 34. Research on pipelines elements strength with stress raisers in the area of slide Krizhanivskiy, Y.I.Taraievskyi, O.S.Makovkin, O.M., Metallurgical and Mining Industry, 2015, 7(10), pp. 202–204

 35. Fatigue strength of oilwell tubings screwed joints in wells curvelinear sections Kryzhanivskyi, Y.I.Ivasiv, V.M.Rachkevych, R.V.Vasylyshyn, V.Y. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2015, (5), pp. 14–21

 36. Specific Features of the Growth of Fatigue Cracks in 36G2S Steel of Drill Pipes After the Recovery Heat Treatment Kryzhanivs’kyi, E.I.Hoisan, I.M.Student, O.Z., Materials Science, 2014, 50(1), pp. 92–97

 37. Experimental research of characteristics of magnetic systems of the fishing tools Kryzhanovsky, E.I.Raiter, P.N.Romanishin, L.I.Romanishin, T.L., Neftyanoe khozyaystvo - Oil Industry, 2014, (7), pp. 104–106

 38. Estimation of the serviceability of oil and gas pipelines after long-term operation according to the parameters of their defectiveness Kryzhanivs'kyi, E.I.Hrabovs'kyi, R.S.Mandryk, O.M., Materials Science, 2013, 49(1), pp. 117–123

 39. Specific features of hydrogen-induced corrosion degradation of steels of gas and oil pipelines and oil storage reservoirs Kryzhanivs'kyi, E.I.Nykyforchyn, H.M., Materials Science, 2011, 47(2), pp. 127–136

 40. Contact fracture of rolling bodies of open bearings of three-cone rock bits in aqueous environment Kryzhanivs'kyi, E.I.Yakym, R.S.Shmandrovs'kyi, L.E.Petryna, Yu.D., Materials Science, 2011, 46(5), pp. 607–612

 41. Susceptibility of a welded joint of 17G1s steel in a gas main to hydrogen embrittlement Tsyrul'nyk, O.T.Kryzhanivs'kyi, E.I.Petryna, D.Yu.Taraevs'kyi, O.S.Hredil', M.I., Materials Science, 2004, 40(6), pp. 844–849

 42. Estimation of admissible loads upon a pipeline in the zone of sliding ground Kryzhanivs'kyi, E.I.Rudko, V.P.Shats'kyi, I.P., Materials Science, 2004, 40(4), pp. 547–551

 43. On the causes of corrosion fracture of industrial pipelines Chernov, V.Y.Makarenko, .D.Kryzhanivs'kyi, E.I.Shlapak, L.S., Materials Science, 2002, 38(6), pp. 880–883

 44. Causes and mechanisms of local corrosion in oil-field pipelines Chernov, V.Y.Makarenko, V.D.Kryzhanivs'kyi, E.I.Shlapak, L.S., Materials Science, 2002, 38(5), pp. 729–737

 45. Effect of hydrogenation and plastic predeformation of steel on its crack resistance Kryzhanivs'kyi, E.I.Tsyrul'nyk, O.T.Petryna, D.Yu., Materials Science, 1999, 35(5), pp. 674–677

 46. Effect of cycle asymmetry on the corrosion fatigue resistance of joints in drilling pipes Kryzhanovskii, E.I., Soviet Materials Science, 1991, 26(4), pp. 456–459

 47. Axisymmetric elastic equilibrium of finite hollow cylinders with deep grooves Nemish, Yu.N.Kryzhanovskii, E.I.Bloshko, N.M.Khoma, D.I., Soviet Applied Mechanics, 1988, 24(11), pp. 1048–1054

 48. A method of calculating the life of drill pipe joints on the basis of corrosion fatigue tests Pokhmurskii, V.I.Kryzhanovskii, E.I.Ivasiv, V.M.Poddubnyi, E.G.Yanyshivskii, M.Ya., Soviet Materials Science, 1984, 20(2), pp. 193–195

 49. Effectiveness of hardening threaded joints in salt baths Pokhmurskii, V.I.Nironovich, I.A.Kryzhanovskii, E.I.Prishlyak, A.M.Nestruev, L.P., Soviet Materials Science, 1979, 15(3), pp. 278–280

 50. Effect of the drilling solution on the endurance of locking joints Kryzhanovskii, E.I., Soviet Materials Science, 1978, 13(3), pp. 320–321.

 

Наукові публікації у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України 
за тематикою спеціальності 133 Галузеве машинобудування  (5 років)

1. Крижанівський Є.І. , Паневник Д.О. (2020). Оптимізація конструктивних та режимних параметрів свердловинної ежекційної системи. Нафтогазова енергетика, (1 (33)), 73-80. 
URL:https://www.nge.nung.edu.ua/index.php/nge/article/view/516
DOI: https://doi.org/10.31471/1993-9868-2020-1(33)-73-80

2. Крижанівський, Є. І., Витязь, О. Ю., & Грабовський, Р. С. (2020). Оцінювання та прогнозування роботоздатності тривало експлуатованих труб бурильних колон. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, (2(49), 7–17.
URL: https://nv.nung.edu.ua/index.php/nv/article/view/736
DOI: https://doi.org/10.31471/1993-9965-2020-2(49)-7-17

3. Прогнозування стаціонарних режимів роботи систем газопостачання методом інтегральних коефіцієнтів / Є. І. Крижанівський, В. Я. Грудз, В. Я. Грудз, Р. В. Терещенко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2019. - № 2. - С. 71-76.
URL: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7548
DOI: 10.31471/1993-9973-2019-2(71)-71-76

4. Експериментальні дослідження показників дизельного двигуна за умови його роботи на біометанолі / Є. І. Крижанівський, С. І. Криштопа, Л. І. Криштопа, М. М. Гнип, І. М. Микитій // Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. - 2019. - Вип. 86(1). - С. 90-100. 
URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vhad_2019_86%281%29__14
DOI: 10.30977/BUL.2219-5548.2019.86.1.90

5. Крижанівський, Є. І., Чорнописький, Д. Г., & Палійчук, І. І. (2019). Концентрація напружень в обсадній колоні при вирізанні отвору для бічного стовбура свердловини. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ, (3), 72.