Крижанівський Євстахій Іванович

Крижанівський Євстахій Іванович
Alma mater

Івано-Франківський інститут нафти і газу, механічний факультет

Спеціальність

Машини та обладнання нафтових і газових промислів

Науковий ступінь

доктор технічних наук

Вчене звання

академік НАН України, професор, Почесний консул Краківської гірничо-металургійної академії ім. Станіслава Сташиця (2014 р.)

Місце роботи, посада

ректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти й газу університету

Наукові інтереси

дослідження властивостей і поведінки матеріалів нафтогазового обладнання довготривалої експлуатації у складних умовах; методи дослідження, прогнозування і підвищення довговічності для забезпечення безаварійної експлуатації конструкцій і споруд під час видобування і транспортування нафти і газу

Державні нагороди

повний кавалер ордена «За заслуги», Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, грамота Президента України (2000), Почесна грамота Верховної Ради України, медаль  "За заслуги перед Прикарпаттям", знак "Петро Могила"

Загальна інформація

​​​​​​​КРИЖАНІВСЬКИЙ ЄВСТАХІЙ ІВАНОВИЧ

Народився 15 серпня 1948 р. в с. Побережжя на Івано-Франківщині. Ще у шкільні роки з’являється зацікавленість хлопця математичними науками, що привела його до лав студентів Івано-Франківського інституту нафти й газу.  Вроджена допитливість та бажання докопатись до суті спонукають студента Євстахія Крижанівського займатись науковою діяльністю, згодом він отримує пропозицію залишитись працювати у стінах рідної alma mater.

Кар’єра майбутнього ректора Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу розпочалась з посади інженера науково-дослідного сектора. Далі була аспірантура при Фізико-механічному інституті ім. Г. В. Карпенка НАН України за спеціальністю «Матеріалознавство  в машинобудуванні».

1980 р. - захистив кандидатську дисертацію «Підвищення опору утоми замкових різьбових з’єднань елементів бурової колони»; 1990 р. –  докторську: «Дослідження і підвищення опору утоми бурових колон при обертовому бурінні свердловин».

У 1993 році обраний на посаду ректора Івано-Франківського інституту нафти і газу (тепер Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу), за сумісництвом обіймав посаду завідувача єдиної в Україні кафедри нафтогазового обладнання (до 2014 р.). Вже через рік забезпечує успішну акредитацію ВНЗ на найвищий четвертий рівень зі статусом державного технічного університету нафти і газу, а згодом, у 2001 році, і присвоєння статусу національного (Указ Президента України від 7 серпня 2001 року N 591/2001). З приходом енергійного і підприємливого керівника розпочалось зміцнення матеріально-технічної бази університету, відкриття численних науково-дослідних лабораторій, поглиблення співпраці з великими виробничими підприємствами України та світу, органами місцевого самоврядування. 

 Успішно функціонує при університеті навчально-науково-виробничий комплекс, що об’єднує 30 навчальних закладів I-III рівнів акредитації, раду якого очолює Є. І. Крижанівський. За його ініціативи вперше в Україні на базі університету створено Центр Міжнародної сертифікації. Велику увагу ректор приділяє налагоджуванню міжнародних контактів, результатом яких стало підписання низки міжнародних договорів про співробітництво, спільні проекти та навчальні програми (ТЕМПУС, Програма прикордонного співробітництва ЄІСПErasmus+, Проект  7-ої Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій, співпраця з Краківською гірничо-металургійною академією і ін.) з багатьма країнами світу. Понад 15 років тому за ініціативи Є. Крижанівського було укладено перші угоди та започатковано успішну співпрацю між ІФНТУНГ та Краківською гірничо-металургійною академією ім. С. Сташиця (КГМА). 

За роботу «Розробка і впровадження високоефективних технологій видобування та постачання газу для підвищення енергетичної безпеки держави», в якій вагоме місце займає міцність і довговічність обладнання, що забезпечує реалізацію названих технологій, Є. І. Крижанівському присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки за 2006 рік.                                                                                                            ​​​​​​​

Він є також головним редактором журналів «Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ», «Нафтогазова енергетика», «Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу», «Journal of Hydrocarbon Power».          

З 2015 року -  дійсний член академії по відділенню «Фізико-технічні проблеми матеріалознавства» з присвоєнням звання академіка. 

Його вміння мислити по-державному та вболівання за свою справу вилилось у такий непростий для України час у нову наукову програму університету «Науково-організаційні засади нарощування видобутку вітчизняних нафти й газу та диверсифікація постачання енергетичних ресурсів для підвищення енергетичної безпеки України» (2015). Є. Крижанівський розробив ідею видобування газу у країнах Північної Африки і транспортування його у стисненому стані до України Середземним морем спеціальними розробленими в ІФНТУНГ суднами-контейнеровозами.                               

За особистий внесок у розвиток наукових досліджень, широке впровадження їх результатів у нафтогазову галузь, вагомі досягнення при підготовці фахівців і організацію їх міжнародної сертифікації, а також за титанічну працю на благо України та Прикарпаття Є. І. Крижанівський удостоєний багатьох державних і недержавних нагород і відзнак -  звання «Відмінник освіти України» і «Почесний розвідник надр» (1997), медаль «За заслуги у розвідці надр», почесні звання «Заслужений працівник Укргазпрому» (1998).  Нагороджений також відзнакою НАК «Нафтогаз України»І ступеня (2003), золотою медаллю Папи Римсь­кого, медалями В. І. Лучицького, К. Рентгена та багатьма іншими.

Наукова діяльність

Є. І. Крижанівський – відомий вчений у галузі матеріалознавства, міцності і довговічності нафтогазового обладнання, конструкцій і споруд: бурильних колон, морських платформ, бурових установок, промислових та магістральних нафтогазопроводів. Досягнення на ниві наукових досліджень дозволили Євстахію Івановичу створити та очолити власну наукову школу «Матеріалознавство, міцність та надійність машин і обладнання нафтогазового комплексу», виховати плеяду учнів та послідовників. Є. І. Крижанівський розробив комплекс методів досліджень напружено-деформованого стану, корозії та корозійно-втомної довговічності труб бурильних колон та нафтогазопроводів, які відрізняються високою інформативністю. Для підвищення довговічності бурильних колон він запропонував і комплексно дослідив технологічні методи зміцнення: поверхневе пластичне деформування, об’ємну та поверхневу термічні обробки, різні види хіміко-термічних обробок. Є. І. Крижанівський створив високоміцні конструкції з’єднань елементів бурильних колон, в яких мінімізовано вплив концентрації напружень і реалізовано ефект малонавантаженості краю з’єднаних деталей; у процесі дослідження морських нафтогазових платформ систематизував загальні вимоги для їх розрахунку і визначення навантаженості від дії хвиль, підводних течій, льодового навантаження та інших впливів. Особливу увагу Є. І. Крижанівський зосередив на дослідженні корозійно-механічної деградації нафтогазопроводів за їх складної експлуатації – у глибоководних морських та зсувонебезпечних гірських умовах.

Нині під безпосереднім керівництвом Є. Крижанівського захищено 15 докторських і 19 кандидатських дисертацій. У рамках школи  опубліковано 423 наукові праці. Він виявив та дослідив закономірний зв’язок між величинами вірогідності виникнення зсувів та небезпеки зсувів при комплексному впливі природно-техногенних факторів, який визнано відкриттям. Як автор відкриття був нагороджений пам’ятною медаллю ім. П. О. Капіци. У 2007 році був обраний дійсним членом Міжнародної  академії авторів наукових відкриттів та винаходів. 

Чималий доробок Є.І. Крижанівського як вченого-винахідника – 80 винаходів, 24 з яких  захищені авторськими свідоцтвами колишнього СРСР, патентами України, Росії, Великої Британії, Німеччини і Франції.

Вибрані публікації

     11    44

 1. Role of Nonmetallic Inclusions in Premature Stress-Corrosion Fractures of Drill Pipes  Kryzhanivskyi, E.І.Nykyforchyn, H.М.Student, О.Z.Krechkovska, H.V.Chudyk, І.І. Materials Science, 2020, 55(6), pp. 822–830
 2. Biocorrosion and Localization of Degradation Processes on the Steel Surface of a Gas Main Kryzhanivskyi, E.І.Polutrenko, M.S.Маrushchak, P.О.Zakiyev, I.М., Materials Science, 2020, 55(5), pp. 683–692
 3. Improving use efficiency above-bit jet pumps | ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАДДОЛОТНЫХ СТРУЙНЫХ НАСОСОВ Kryzhanivskyi, E.I.Panevnyk, D.A., SOCAR Proceedings, 2020, 2020(2), pp. 112–118
 4. Fuzzy cluster analysis of indicators for assessing the potential of recreational forest use Kryzhanivs'Kyi, E.Horal, L.Perevozova, I., ...Mykytiuk, N.Berlous, M., CEUR Workshop Proceedings, 2020, 2713, pp. 125–144
 5. Influence of the Geometry of Corrosion-Fatigue Cracks on the Residual Service Life of Objects Intended for Long-Term Operation Kryzhanivs’kyi, E.І.Hrabovs’kyi, R.S.Vytyaz’, О.Y. Materials Science, 2019, 54(5), pp. 647–655
 6. The study on the flows kinematics in the jet pump’s mixing chamber Kryzhanivskyi, Ye.I.Panevnyk, D.O.Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2019, (1), pp. 62–68
 7. Influence of test temperature on impact toughness of X70 pipe steel welds Kryzhanivskyy, Y.Poberezhny, L.Maruschak, P., ...Slobodyan, V.Zapukhliak, V. Procedia Structural Integrity, 2019, 16, pp. 237–244
 8. Large deformations of the casing string under its own weight in the curvilinear well Kryzhanivskyi, Ye.I.Paliichuk, I.I.Malyk, H.D. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2018, (6), pp. 72–79
 9. Bioresistense of corrosion inhibitors-biocides, as a factor duration support of corrosion protection underground metal constructions Polutrenko, M.Kryzhanivskyy, Y.Pilyashenko-Novokhatny, A., EUROCORR 2017 - The Annual Congress of the European Federation of Corrosion, 20th International Corrosion Congress and Process Safety Congress 2017, 2017
 10. Evaluation of the Kinetics of Fracture of Elements of a Gas Pipeline After Operation Kryzhanivs’kyi, E.I.Hrabovs’kyi, R.S.Fedorovych, I.Y.Barna, R.A., Materials Science, 2015, 51(1), pp. 7–14
 11. ​​​​​​​Factors determining the intensity of loading of long operated gas pipelines under complex mining and geological conditions Krizhanivskiy, E.Taraevskiy, O., Metallurgical and Mining Industry, 2015, 7(8), pp. 516–520
 12. Research on pipelines elements strength with stress raisers in the area of slide Krizhanivskiy, Y.I.Taraievskyi, O.S.Makovkin, O.M., Metallurgical and Mining Industry, 2015, 7(10), pp. 202–204
 13. Fatigue strength of oilwell tubings screwed joints in wells curvelinear sections Kryzhanivskyi, Y.I.Ivasiv, V.M.Rachkevych, R.V.Vasylyshyn, V.Y. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2015, (5), pp. 14–21
 14. Specific Features of the Growth of Fatigue Cracks in 36G2S Steel of Drill Pipes After the Recovery Heat Treatment Kryzhanivs’kyi, E.I.Hoisan, I.M.Student, O.Z., Materials Science, 2014, 50(1), pp. 92–97
 15. Experimental research of characteristics of magnetic systems of the fishing tools Kryzhanovsky, E.I.Raiter, P.N.Romanishin, L.I.Romanishin, T.L., Neftyanoe khozyaystvo - Oil Industry, 2014, (7), pp. 104–106
 16. Estimation of the serviceability of oil and gas pipelines after long-term operation according to the parameters of their defectiveness Kryzhanivs'kyi, E.I.Hrabovs'kyi, R.S.Mandryk, O.M., Materials Science, 2013, 49(1), pp. 117–123
 17. Specific features of hydrogen-induced corrosion degradation of steels of gas and oil pipelines and oil storage reservoirs Kryzhanivs'kyi, E.I.Nykyforchyn, H.M., Materials Science, 2011, 47(2), pp. 127–136
 18. Contact fracture of rolling bodies of open bearings of three-cone rock bits in aqueous environment Kryzhanivs'kyi, E.I.Yakym, R.S.Shmandrovs'kyi, L.E.Petryna, Yu.D., Materials Science, 2011, 46(5), pp. 607–612
 19. Susceptibility of a welded joint of 17G1s steel in a gas main to hydrogen embrittlement Tsyrul'nyk, O.T.Kryzhanivs'kyi, E.I.Petryna, D.Yu.Taraevs'kyi, O.S.Hredil', M.I., Materials Science, 2004, 40(6), pp. 844–849
 20. Estimation of admissible loads upon a pipeline in the zone of sliding ground Kryzhanivs'kyi, E.I.Rudko, V.P.Shats'kyi, I.P., Materials Science, 2004, 40(4), pp. 547–551
 21. On the causes of corrosion fracture of industrial pipelines Chernov, V.Y.Makarenko, .D.Kryzhanivs'kyi, E.I.Shlapak, L.S., Materials Science, 2002, 38(6), pp. 880–883
 22. Causes and mechanisms of local corrosion in oil-field pipelines Chernov, V.Y.Makarenko, V.D.Kryzhanivs'kyi, E.I.Shlapak, L.S., Materials Science, 2002, 38(5), pp. 729–737
 23. Effect of hydrogenation and plastic predeformation of steel on its crack resistance Kryzhanivs'kyi, E.I.Tsyrul'nyk, O.T.Petryna, D.Yu., Materials Science, 1999, 35(5), pp. 674–677
 24. Effect of cycle asymmetry on the corrosion fatigue resistance of joints in drilling pipes Kryzhanovskii, E.I., Soviet Materials Science, 1991, 26(4), pp. 456–459
 25. Axisymmetric elastic equilibrium of finite hollow cylinders with deep grooves Nemish, Yu.N.Kryzhanovskii, E.I.Bloshko, N.M.Khoma, D.I., Soviet Applied Mechanics, 1988, 24(11), pp. 1048–1054
 26. A method of calculating the life of drill pipe joints on the basis of corrosion fatigue tests Pokhmurskii, V.I.Kryzhanovskii, E.I.Ivasiv, V.M.Poddubnyi, E.G.Yanyshivskii, M.Ya., Soviet Materials Science, 1984, 20(2), pp. 193–195
 27. Effectiveness of hardening threaded joints in salt baths Pokhmurskii, V.I.Nironovich, I.A.Kryzhanovskii, E.I.Prishlyak, A.M.Nestruev, L.P., Soviet Materials Science, 1979, 15(3), pp. 278–280
 28. Effect of the drilling solution on the endurance of locking joints Kryzhanovskii, E.I., Soviet Materials Science, 1978, 13(3), pp. 320–321.