До розроблення стандарту професії «Фахівець з буріння» залучені фахівці ІФНТУНГ

У грудні 2022 року Укргазвидобування розпочав проект із розроблення професійного стандарту для нової інтегрованої професії «Фахівець з буріння». Для його детального опрацювання і врахування всіх експертних думок компанія створила робочу групу, до якої запросила представників галузевих об’єднань, профільних освітніх закладів та провідних бурових компаній, які повинні надати свої пропозиції до функціоналу фахівців за професіями бурильника, помічника бурильника, інженера і техніка з буріння.

Робочу групу з розроблення професійного стандарту очолює начальник відділу навчання та розвитку персоналу АТ «Укргазвидобування» Оксана Редюк.  До складу робочої групи входять представники провідних бурових компаній, галузевих об’єднань (ГО «Спілка буровиків України» та Всеукраїнське галузеве об’єднання «Федерація роботодавців нафтогазової галузі») та профільних освітніх закладів, серед яких Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. З університетських фахівців до розроблення професійного стандарту для нової інтегрованої професії «Фахівець з буріння» долучились директор Інституту нафтогазової інженерії, д.т.н. Олег Витязь та завідувач кафедри буріння свердловин, д.т.н. Ярослав Фем’як.

Наразі відбувається черговий етап роботи – експертне опитування щодо змісту професійного стандарту, напрацьованого фахівцями  робочої групи з розроблення Стандарту. Важливість цього етапу підкреслює проф. Олег Витязь: «Наша країна сьогодні потребує становлення Національної системи кваліфікацій, яка є невід’ємною частиною взаємодії ринку праці та системи освіти. Питання гармонізації системи професійних та освітніх стандартів, присвоєння професійних кваліфікацій, а також визнання результатів неформальної освіти важливі для освітян. Забезпечити перехід від вибіркової системи освіти, спрямованої на здобуття знань, до системи, головним елементом якої є розвиток компетентностей від навчальних предметів до інтегрованих модулів, орієнтованих на компетентності студентів – непросто. Потребує оновлення й система формування сучасних професійних і освітніх кваліфікацій, оновлення змісту освіти на основі професійних стандартів, становлення системи незалежного підтвердження професійних кваліфікацій».

Метою цього етапу є збір інформації від досвідчених фахівців галузі для доповнення чи коригування змісту первинного переліку трудових функцій та трудових дій, що складають кожну професію в Проекті, тобто, продовжує свою думку експерт: «Щоб роботодавці та сфера освіти мали єдине бачення щодо навичок, якими має володіти випускник, вони повинні мати однакове розуміння виконуваної ним роботи на підприємстві. Таке розуміння сприятиме усуненню невідповідності вимог роботодавців до знань та умінь випускників і є однаково важливим як для роботодавців, так і для закладів освіти та їхніх випускників.

Професійні стандарти власне містять чіткі вимоги до результатів навчання, більш структуровані порівняно з кваліфікаційною характеристикою, що на сьогодні є основою для розроблення стандартів освіти. Професійні стандарти виокремлюють трудові функції і трудові дії, які трансформуються у навчальні модулі і програми. Головним виміром цілей та завдань системи освіти у результаті стає набута випускником компетентність».

Важливо усвідомлювати, що наявність професійних стандартів є важливою передумовою належної підготовки фахівців нафтогазової галузі для здобуття ними необхідного рівня професійної кваліфікації та подальшого забезпечення належної якості їх професійної діяльності, щоб бути готовими до змін на внутрішньому та міжнародному ринках праці.