Витязь Олег Юлійович

Додаткова інформація
Витязь О.Ю.
Alma mater

Національний університет «Львівська політехніка»

Спеціальність

Автоматизація та комплексна механізація машинобудування

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

Директор навчально-наукового Інституту нафтогазової інженерії Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Наукові інтереси

- моделювання динаміки роботи бурильного інструменту;

- дослідження умов руйну­вання тривало експлуатованих труб бурильних колон;

- колтюбінгові технології при бурінні, експлуатації та ремонтах свердловин;

- технології видобування метану з природних газогідратних покладів.

Державні нагороди

У 2004 р. отримав премію та диплом «Кращий молодий науковець» за рішенням Івано-Франківської обласної державної адміністрації та обласної ради.

У 2008 р. обраний дійсним членом Наукового товариства ім. Шевченка.

У лютому 2016 р. нагороджений медаллю «За заслуги» Краківської гірничо-металур­гійної академії ім. С. Сташіца (Польща).

Загальна інформація

 

             Scopus Vytiaz   ORCID Vytiaz   Google Vytiaz

           Витязь Олег Юлійович народився у 1969 р. у м. Долина Івано-Франківської області. В 1991 р. закінчив механіко-технологічний фа­культет Львівського політехнічного інституту за спеціальністю «Авто­матизація і комплексна механізація машинобудування». Протягом 1991-1993 та 1996-1999 рр. працював на ка­федрі теоретичної механіки на поса­дах інженера, молодшого та старшого наукового співробітника. З 1993 по 1996 р. навчався в аспірантурі при ка­федрі теоретичної механіки під керів­ництвом проф. В. І. Векерика.

            У 2001 р. захистив кандидатську ди­сертацію на тему «Удосконалення тех­нології буріння свердловин долотами ріжучого типу з використанням вібро-захисних пристроїв» та здобув науко­вий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю «Буріння свердловин».

            З 1999 р. – асистент, а з 2001 р. – доцент кафедри морських нафтогазових технологій. З 2004 по 2008 р. очо­лював Раду молодих вчених і спеціалістів університету. У 2004 р. отримав премію та диплом «Кращий молодий науковець» за рішенням Івано-Франківської обласної державної адміністрації та обласної ради. У 2008 р. обраний дійсним членом Наукового товариства ім. Шевченка.

            З 2005 по 2009 р. працював заступ­ником відповідального секретаря Прий­мальної комісії університету, а з 2007 по 2009 р. – заступником декана газонафтопромислового факультету. У вересні 2009 р. обраний деканом цього факультету.

            З жовтня 2014 р. очолює Інститут нафтогазових технологій. У лютому 2016 р. нагороджений медаллю «За заслуги» Краківської гірничо-металур­гійної академії ім. С. Сташіца (Польща).

           Є автором більше ніж 70 публіка­цій та методичних розробок, співав­тором п’яти монографій, має 11 автор­ських свідоцтв та патентів України. До сфери його наукових інтересів нале­жать: моделювання динаміки роботи бурильного інструменту, дослідження умов руйну­вання тривало експлуатованих труб бурильних колон, колтюбінгові технології при бурінні, експлуатації та ремонтах свердловин, технології видобування метану з природних газогідратних покладів.