Витязь Олег Юлійович

Додаткова інформація
Витязь О.Ю.
Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

Директор інституту нафтогазової інженерії

Державні нагороди

У 2004 р. отримав премію та диплом «Кращий молодий науковець» за рішенням Івано-Франківської обласної державної адміністрації та обласної ради.

У 2008 р. обраний дійсним членом Наукового товариства ім. Шевченка.

У лютому 2016 р. нагороджений медаллю «За заслуги» Краківської гірничо-металур­гійної академії ім. С. Сташіца (Польща).

Загальна інформація

           Витязь Олег Юлійович народився у 1969 р. у м. Долина Івано-Франківської області. В 1991 р. закінчив механіко-технологічний фа­культет Львівського політехнічного інституту за спеціальністю «Авто­матизація і комплексна механізація машинобудування». Протягом 1991-1993 та 1996-1999 рр. працював на ка­федрі теоретичної механіки на поса­дах інженера, молодшого та старшого наукового співробітника. З 1993 по 1996 р. навчався в аспірантурі при ка­федрі теоретичної механіки під керів­ництвом проф. В. І. Векерика.

            У 2001 р. захистив кандидатську ди­сертацію на тему «Удосконалення тех­нології буріння свердловин долотами ріжучого типу з використанням вібро-захисних пристроїв» та здобув науко­вий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю «Буріння свердловин».

            З 1999 р. – асистент, а з 2001 р. – доцент кафедри морських нафтогазових технологій. З 2004 по 2008 р. очо­лював Раду молодих вчених і спеціалістів університету. У 2004 р. отримав премію та диплом «Кращий молодий науковець» за рішенням Івано-Франківської обласної державної адміністрації та обласної ради. У 2008 р. обраний дійсним членом Наукового товариства ім. Шевченка.

            З 2005 по 2009 р. працював заступ­ником відповідального секретаря Прий­мальної комісії університету, а з 2007 по 2009 р. – заступником декана газонафтопромислового факультету. У вересні 2009 р. обраний деканом цього факультету.

            З жовтня 2014 р. очолює Інститут нафтогазових технологій. У лютому 2016 р. нагороджений медаллю «За заслуги» Краківської гірничо-металур­гійної академії ім. С. Сташіца (Польща).

           Є автором більше ніж 70 публіка­цій та методичних розробок, співав­тором п’яти монографій, має 11 автор­ських свідоцтв та патентів України. До сфери його наукових інтересів нале­жать: моделювання динаміки роботи бурильного інструменту, дослідження умов руйну­вання тривало експлуатованих труб бурильних колон, колтюбінгові технології при бурінні, експлуатації та ремонтах свердловин, технології видобування метану з природних газогідратних покладів.