Academic Board

Additional Information

 

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ

1. РОМАНИШИН Л.І. - Голова вченої ради, канд.техн.наук, професор, директор Інституту інженерної механіки

2. ДОЛІШНІЙ Б.В. - заступник директора, канд.техн.наук, доцент

3. ВАСИЛИШИН В.Я. - заступник директора, канд.техн.наук, доцент

4. БЕКІШ І.О. - секретар вченої ради, канд.техн.наук, доцент

5. КРИШТОПА С.І. - завідувач кафедри АТ, професор, докт.техн.наук

6. ПАНЧУК В.Г. - завідувач кафедри КМВ, професор, докт.техн.наук

7. ШКІЦА Л.Є. - завідувач кафедри ІКГ, професор, докт.техн.наук

8. ШЛАПАК Л.С.- завідувач кафедри зварювання, професор, д.техн.наук

9. ПОПОВИЧ В.Я. - завідувач кафедри технічної механіки, канд.техн.наук, доцент

10. РАЧКЕВИЧ Р.В. - д.техн.наук, професор кафедри технічної механіки

11. ФЕДОРОВИЧ Я.Т. - завідувач кафедри НО, канд.техн.наук, доцент

12. ОДОСІЙ З.М.  - професор кафедри КМВ

13. ШОСТАКІВСЬКИЙ І.І.- асистент кафедри НО, голова профбюро ІІМ. 

14. БУЙ В.В. - завідувач лабораторіями кафедри інженерної та комп'ютерної графіки

15. ТАЦАКОВИЧ Н.Л.- канд. техн.наук, представник об"єднання роботодавців, керівник ТОВ "РОН-ТЕХ "

16. Гамула Н.Р. - голова студентської ради

17. Павлюк Л.І. - голова профбюро студентів ІІМ.