ФЕДОРОВИЧ Ярослав Теодорович

Федорович Я. Т.
Alma mater

Івано-Франківський інститут нафти і газу

 

Спеціальність

Машини та обладнання нафтових і газових промислів

 

Кваліфікаційний рівень

Спеціаліст

 

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

 

Вчене звання

Доцент

 

Місце роботи, посада

Завідувач кафедри нафтогазових машин та обладнання

 

Державні нагороди

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

 

Загальна інформація

  Народився в селі Підмихайля Калуського району Івано-Франківської області.  Шкільну освіту здобув навчаючись у рідній Підмихайлівській середній школі, після закінчення якої, в 1966 році, працює спочатку токарем на Калуському заводі комунального устаткування, а згодом оператором газорозподільчої станції в місті Калуші, де проходить свій перший трудовий гарт.

     У 1967 році вступає у Івано-Франківський інститут нафти і газу на механічний факультет та поєднує навчання із студентською науково-дослідною роботою. Приймає участь в студентських науково-технічних конференціях ІФІНГ та нафтових вузів СРСР. Успішно захищає диплом у 1972 році. З грудня 1972 року обіймає посаду асистента кафедри нафтового обладнання. В 1995 році захищає кандидатську дисертацію. З цього ж року обіймає посаду доцента кафедри нафтогазового обладнання ІФНТУНГ. Педагогічну роботу успішно суміщає з науковою діяльністю, За період своєї науково-педагогічної діяльності опублікував понад 150 друкованих праць. Є співавтором монографії «Продовження ресурсу трубопровідного транспорту України». У творчому доробку 10 винаходів. Федорович Я.Т. приймає участь в міжнародних конференціях, виставках народного господарства  колишнього СРСР та України, за що нагороджений дипломом та двома бронзовими медалями, почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, грамотами галузевих підприємств та дипломами різних інстанцій. Федорович Я.Т. – відмінник освіти. В 2013 році  присуджена  Державна премія України в галузі науки і техніки.

 

Навчальна робота

1. Машини та обладнання для видобутку нафти і газу.
2. Нафтогазопромислові машини і комплекси.
 

Наукова діяльність

Тема дисертації «Оцінка роботоздатності та способи підвищення довговічності насосних штанг з врахуванням корозійної тріщиностійкості» - захист 1995 рік. Напрями наукової роботи  - підвищення довговічності нафтогазопромислового обладнання, оцінка працездатності деталей нафтопромислового обладнання з врахуванням їх корозійної тріщиностійкості, забезпечення ефективного протикорозійного захисту промислових та  магістральних газонафтопроводів, резервуарів.

Патенти:
1. Спосіб захисту підземних нафтогазопроводів від корозії, Патент на винахід UA № 82775.
2. Спосіб ремонту стальних трубопроводів. Патент на винахід UA № 84769.
3. Спосіб протикорозійного захисту підземних нафтогазопроводів, прокладених в болотних, замулених грунтах, які містять сульфатредукуючі бактерії. Патент на винахід UA № 89709.

 

Вибрані публікації

1. Машини та обладнання для видобутку  нафти і газу навч. посіб. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. 344 с.
2. Федорович Я. Т. Нафтогазопромислові машини і комплекси. Навчальний посібник. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. 218 с.
3. Продовження ресурсу трубопровідного транспорту України. Монографія. Львів: Сполом, 2012.
4. Polutrenko Myroslava, Kryzhanivs’kyy Yevstakhiy, Fedorovych Yaroslav. A determination of areas of biocorrosion development on the route of a main gas pipeline in the Western region of Ukraine. Geology, Geophysics and Environment. 2020. vol. 46 (4). С. 273 - 283. 
5. Федорович Я. Т., Томаш Видро, Петрів М. В., Хухра О.  І., Михайлюк В. В. Підвищення безпеки при заміні вставного штангового свердловинного насоса. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 2020. №1(48). С. 47-55. 
6. Polutrenko M. S., Fedorovych Ya. T., Dzudzylo K. M. Factors of effect on the corrosion destruction of metal of underground pipelines. JOURNAL OF HYDROCARBON POWER ENGINEERING. 2019. № 6. s. 30-33. 
7. Федорович Я. Т., Лях М. М., Михайлюк В. В., Дейнега Р. О., Коваль Б. І. Імітаційне моделювання зношування елементів дроселя фонтанної арматури. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.  2019.  № 1.  С. 53-61.  
8. Копей Б.В., Федорович Я. Т. Кафедрі нафтогазових машин та обладнання. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. 2021. № 4 (81). С. 82-88. 
9. Копей Б.В., Федорович Я.Т., Михайлюк В.В. Монографія. Оцінка працездатності та підвищення довговічності насосних штанг. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. 313 с.  ISBN 978-966-694-418-7.

Контакти