Рачкевич Руслан Володимирович

Alma mater

Закінчив у 2001 році Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу за спеціальністю «Прилади та системи неруйнівного контролю»

Науковий ступінь

доктор технічних наук

Вчене звання

доцент

Місце роботи, посада

професор кафедри технічної механіки, інженерної та комп'ютерної графіки ІФНТУНГ

Наукові інтереси

Напружено-деформований стан і втомна довговічність трубних колон

Профілі в науково-метричних базах:

Orcid ORCID ID: 0000-0003-4113-1907

Scopus Scopus Author ID: 57144675800

publons ResearcherID: U-1390-2019

scholar Google Scholar Profile

Загальна інформація

Закінчив у 2001 році Івано-Франківський державний технічний університет    нафти і газу за спеціальністю «Прилади та системи неруйнівного контролю». У 2006 році в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу захистив дисертацію на звання кандидата технічних наук на тему: «Вдосконалення методів прогнозування довговічності бурильної колони в ускладнених умовах буріння свердловин» за спеціальністю 05.05.12 - «Машини нафтової та газової промисловості». У 2018 році в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу успішно захистив дисертацію на звання доктора технічних наук на тему:    «Розвиток наукових основ забезпечення працездатності колон бурильних і насосно-компресорних труб на ділянках свердловин із геометричними недосконалостями» за спеціальністю 05.05.12 - «Машини нафтової та газової промисловості»    
Працює у ІФНТУНГ з 2005 року. Вчене звання доцента отримав у 2010 році.

 

Навчальна робота

Здійснює викладання дисципліни «Основи проектування машин і механізмів» українською та англійською мовами для студентів очної та заочної форми навчання, що навчаються за освітньо-професійними програмами: «Буріння нафтових і газових свердловин», «Видобування нафти і газу», «Обладнання нафтових і газових промислів» та «Буріння свердловин» за спеціальностями 184 «Гірництво» та 185 «Нафтогазова інженерія та технології». Є автором 5 науково-методичних розробок із них: підручник «Технічна та прикладна механіка» із грифом Міністерства освіти та науки України та 4 практикумів і метод вказівок.

 

Наукова діяльність

Наукові інтереси зосереджені на вивченні напружено-деформованого стану і втомної довговічності трубних колон. Всього опубліковано 56 наукових праць, з них
4 статей у журналах, що входять в Scopus i Web of Science, 28 статей у фахових журналах, 1 патент на винахід та 2 патенти на корисну модель. Індекс Хірша(Scopus) - 2

 

Вибрані публікації

1. Rachkevych R.V. Drill string intense-deformed state on well section with “dog-legs”. Journal of Hydrocarbon Power Engineering. 2014. Vol. 1, Issue 2. P. 89 – 95.        
2. Rachkevich R.V. In-Plane Bending of a Drill String During its Compression in a Horizontal Borehole. Strength of Materials. 2014. Vol. 46, Issue 6. P. 843 – 847.    
3. Крижанівський Є.І. Івасів В.М., Рачкевич Р. В. та ін. Втомна довговічність різьбових з’єднань насосно-компресорних труб в криволінійних ділянках свердловин. Науковий вісник Національного гірничого університету. 2015. № 5. С. 14 – 21.

Контакти

ruslanvr79@gmail.com