Рачкевич Руслан Володимирович

Додаткова інформація
фото
Alma mater

Закінчив у 2001 році Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу за спеціальністю «Прилади та системи неруйнівного контролю»

Науковий ступінь

доктор технічних наук

Вчене звання

доцент

Місце роботи, посада

професор кафедри технічної механіки ІФНТУНГ

Наукові інтереси

Напружено-деформований стан і втомна довговічність трубних колон

Профілі в науково-метричних базах:

Orcid ORCID ID: 0000-0003-4113-1907

Scopus Scopus Author ID: 57144675800

publons ResearcherID: U-1390-2019

scholar Google Scholar Profile

Загальна інформація

Закінчив у 2001 році Івано-Франківський державний технічний університет    нафти і газу за спеціальністю «Прилади та системи неруйнівного контролю». У 2006 році в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу захистив дисертацію на звання кандидата технічних наук на тему: «Вдосконалення методів прогнозування довговічності бурильної колони в ускладнених умовах буріння свердловин» за спеціальністю 05.05.12 - «Машини нафтової та газової промисловості». У 2018 році в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу успішно захистив дисертацію на звання доктора технічних наук на тему:    «Розвиток наукових основ забезпечення працездатності колон бурильних і насосно-компресорних труб на ділянках свердловин із геометричними недосконалостями» за спеціальністю 05.05.12 - «Машини нафтової та газової промисловості»    
Працює у ІФНТУНГ з 2005 року. Вчене звання доцента отримав у 2010 році.

 

Навчальна робота

Здійснює викладання дисципліни «Основи проектування машин і механізмів» українською та англійською мовами для студентів очної та заочної форми навчання, що навчаються за освітньо-професійними програмами: «Буріння нафтових і газових свердловин», «Видобування нафти і газу», «Обладнання нафтових і газових промислів» та «Буріння свердловин» за спеціальностями 184 «Гірництво» та 185 «Нафтогазова інженерія та технології». Є автором 5 науково-методичних розробок із них: підручник «Технічна та прикладна механіка» із грифом Міністерства освіти та науки України та 4 практикумів і метод вказівок.

 

Наукова діяльність

Наукові інтереси зосереджені на вивченні напружено-деформованого стану і втомної довговічності трубних колон. Всього опубліковано 56 наукових праць, з них
4 статей у журналах, що входять в Scopus i Web of Science, 28 статей у фахових журналах, 1 патент на винахід та 2 патенти на корисну модель. Індекс Хірша(Scopus) - 2

 

Вибрані публікації

1. Rachkevych R.V. Drill string intense-deformed state on well section with “dog-legs”. Journal of Hydrocarbon Power Engineering. 2014. Vol. 1, Issue 2. P. 89 – 95.        
2. Rachkevich R.V. In-Plane Bending of a Drill String During its Compression in a Horizontal Borehole. Strength of Materials. 2014. Vol. 46, Issue 6. P. 843 – 847.    
3. Крижанівський Є.І. Івасів В.М., Рачкевич Р. В. та ін. Втомна довговічність різьбових з’єднань насосно-компресорних труб в криволінійних ділянках свердловин. Науковий вісник Національного гірничого університету. 2015. № 5. С. 14 – 21.

Контакти

ruslanvr79@gmail.com