ШОСТАКІВСЬКИЙ Ігор Іванович

Шостаківський І. І.
Alma mater

Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу

 

Спеціальність

Технологія машинобудування, Нафтогазова інженерія та технології (Обладнання нафтових і газових промислів)

 

Кваліфікаційний рівень

Спеціаліст, Магістр

 

Місце роботи, посада

Старший викладач кафедри нафтогазових машин та обладнання

Начальник навчального відділу

 

Наукові інтереси

Мастильні матеріали, тертя і зношування у вузлах бурового та нафтогазопромислового обладнання.

Загальна інформація

  Народився 6 вересня 1973 р. у м. Калинівка Вінницької області.
 Трудову діяльність розпочав студентом 4–го курсу в 1994 р. у лабораторії „Захисні покриття” кафедри нафтового обладнання. Закінчив університет з відзнакою та додатковим дипломом інженера–перекладача. У 1995 р. за програмою IAESTE/DAAD проходив стажування в університеті RWTH (м. Аахен, Німеччина).
  Протягом 1995 – 1999 р.р. працював за сумісництвом у Науково–дослідному інституті нафтогазових технологій ІФНТУНГ на посадах молодшого наукового та наукового співробітника. У 1999 р. проходив стажування в Політехніці Радомській (м. Радом, Польща). Викладацька робота – з 2001 р.
  В період 2001 – 2003 р.р. — робота за сумісництвом на посаді художнього редактора всеукраїнського науково–технічного журналу „Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ” та „Наукового вісника ІФНТУНГ”.
 Впродовж 2010 – 2017 р.р. – заступник відповідального секретаря приймальної комісії ІФНТУНГ (за сумісництвом).
  З 2013 р. – очолює профспілкову організацію Інституту інженерної механіки ІФНТУНГ.
  2017 – 2022  р.p. – заступник директора Інституту післядипломної освіти ІФНТУНГ (за сумісництвом).
  З 2022 р. – начальник навчального відділу ІФНТУНГ.

 

Навчальна робота

Вступ до фаху
Нафтогазова інженерія та технології (в т.ч. англійською мовою)
Нафтогазове обладнання (в т.ч. англійською мовою)
Основи конструювання
Гумові технічні вироби в нафтогазовій галузі
Керівництво курсовим та магістерським проектуванням

 

Наукова діяльність

Науковий напрям – мастильні матеріали, тертя і зношування у вузлах бурового та нафтогазопромислового обладнання. Опублікував понад 50 наукових та науково–методичних праць, з них 4 навчальних посібники, 9 винаходів.

 

Контакти

shostakivsky@gmail.com