Шлапак Любомир Степанович

Додаткова інформація
jpg
Alma mater

Івано-Франківський інститут нафти і газу

Спеціальність

спорудження газонафтопроводів, газосховищ і нафтобаз

Кваліфікаційний рівень

Інженер-механік

Науковий ступінь

доктор технічних наук

Вчене звання

професор

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, завідувач кафедри зварювання

Наукові інтереси

діагностика , матеріалознавство, композитні матеріали, неруйнівні методи контролю технічного стану трубопроводів

Державні нагороди

Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки за 2008 рік

Загальна інформація

Народився 1 червня 1949 р. смт. Рожнятів Івано-Франківської області. Рожнятівську середню школу закінчив у 1966 р. З 1966 по 1968 рр. навчався у Кіровоградському професійному училищі №1, яке закінчив з відзнакою і отримав спеціальність радіотелемеханіка 4-го розряду. З 1968 по 1970 рр. служив в лавах Збройних сил Радянського Союзу. У 1976 році закінчив газонафтопромисловий факультет Івано-Франківського інституту нафти і газу та отримав диплом інженера-механіка з відзнакою. Під час навчання був Ленінським стипендіатом. Науковий ступінь кандидата технічних наук здобув у 1984 р., вчене звання доцента у 1991 р. Докторську дисертацію захистив у 1996 р. а вчене звання професора отримав у 2000 р. За розробку технології ремонту трубопроводів під тиском у 2008 р. отримав Державну премію України в галузі науки і техніки. Автор більше 250 наукових праць та 10 патентів. Одружений, донька працює доцентом на кафедрі геодезії та землеустрою  ІФТУНГ.

Навчальна робота

Навчальні дисципліни: Технологія спорудження трубопроводів. Основи проектування та спорудження трубопроводів

Наукова діяльність

Кандидатську дисертацію  на тему "Разработка уточненной методики расчета напряженно-деформированного состояния надземніх участков газопроводов и практических рекомендацій по повишению єффективнгсти их работі в горніх условиях" за спеціальністю 05.15.07 захистив у 1984 році у Московському ордена Жовтневої Революції и ордена Трудового Червного Прапора інституті натохімічної і газвої промисловості ім. І. М. Губкиін . У 1996 році, за матеріалами експлуатації трубопровідних систем регіону, в Раді Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу захистив докторську дисертацію на тему “Науково-методичні основи діагностування напружено-деформованого стану надземних дільниць нафтогазопроводів”. Вчене звання професора по кафедрі “Спорудження та ремонту газонафтопроводів і газонафтосховищ” присвоєно у 2000 році. 

Напрями наукової роботи: діагностування технічного стану нафтогазопровідних систем, розробка наукових основ підвищення надійності експлуатації трубопроводів у складних умовах, розроблення нових систем контролю напружено-деформованого стану трубопровідних систем неруйнівними методами, розроблення нових зносостійких матеріалів.

Патенти: 1. Патент України № 20118 Спосіб ремонту трубопроводу з локальними наскрізними дефектами / Шлапак Любомир Степанович, Магамедов Магамед Семедулаєвич, Івасишин Мирон Васильович / Заявлено 30.06.2006; Патент опубліковано 15.01.2007, бюл. № 1/2007.

2. Патент України № 80511 Процес ремонту дефектних ділянок трубопроводів / Беккер Михайло Вікторович, Бут Віктор Степанович, Дрогомирецький Михайло Миколайович, Кадай Сергій Іванович, Ковалів Євстахій Йосипович, Максимов Сергій Юрійович, Оверко Олександр Федорович, Олійник Олег Ігорович, Педько Борис Іванович, Сидор Михайло Дмитрович, Шлапак Любомир Степанович / Заявлено 18.09.2006; Патент опубліковано 25.09.2007, бюл. № 15/2007.

3. Патент України №43479 Пристрій для зміцнення і герметизації трубопроводів / Шлапак Любомир Степанович, Івасишин Мирон Васильович, Магамедов Магамед Седулаєвич, Лях Михайло Михайлович / Заявлено 09.12.2008; Патент опубліковано 25.08.2009, бюл. № 16/2009.

4. Патент України № 44441 Пристрій для зміцнення і герметизації трубопроводів / Шлапак Любомир Степанович, Івасишин Мирон Васильович, Голубовський Любомир Зеновійович, Сусак Василь Михайлович, Магамедов Магамед Седулаєвич / Заявлено 04.03.2009; Патент опубліковано 12.10.2009, бюл. № 19/2009.

5. Патент 122443 (Корисна модель) Україна, МПК Е21В 33/138 (2006.1). Тампонажний розчин / Панчук М.В., Шлапак Л.С. (Україна) / Заявлено 07.07.2017; Опубл. 10.01.2018. Бюл. № 1.

Проєкти: 1. Д-15-17-П (РК  0117U004216)  2017-2018 рр.«Розроблення дисперсно-зміцнених композитних покрить для деталей та інструментів, які експлуатуються в абразивних та  агресивних середовищах»

2. Д-1-20-П (РК0120U102113) 2020-2022 рр. " Розробка методів і засобів підвищення експлуатаційних характеристик робочих поверхонь технічного оснащення об’єктів безпекової інфраструктури".

Вибрані публікації

jpg

 

 

1. Shlapak L.S. Structure formation of the chromium carbide-based cermet with Copper—Nickel—Manganese Binder / L.S. Shlapak, Th. Shihab, P.M. Prysyazhnyuk, I.P. Yaremiy // Metallofiz. Noveishie Tekhnol. – 2017. –  Vol. 38 (7). – P. 969–980.

2. Panchuk M. Main trends of biofuels production in Ukraine / M. Panchuk, S. Kryshtopa, L. Shlapak, L. Kryshtopa, A. Panchuk, V.Yarovyi, A. Szadkowski // Transport Problems. – 2017. – Vol. 12 (4) . – Р.15-26.

3. Maruschak Р. Reasons for crack nucleation in welded joints of main gas-pipelines after a long-term operation / P. Maruschak, R. Bishchak, L. Shlapak, S. Panin // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2017. – Vol. 177 (1) . – Р.1-4.

4. Шлапак Л.С., Присяжнюк П.М., Луцак Л.Д., Луцак Д.Л. Ремонт корозійно-механічних дефектів магістральних трубопроводів методом наплавлення порошковими електродами / Л.С. Шлапак, П.М. Присяжнюк, Л.Д. Луцак, Д.Л. Луцак // Всеукраїнський науково-технічний журнал. Вісті Донецького гірничого інституту. – 2017. – 1(40). – С. 54-58.

5. Матвієнків О.М., Шлапак Л.С. Вплив підготовки кромок на напружено-деформований стан паяних з’єднань оцинкованих труб польових магістральних трубопроводів / О.М. Матвієнків, Л.С.  Шлапак // Науковий вісник ІФНТУНГ. –  2017. –  № 1 (42) . – С. 80-87

6. Shlapak L.S. To the issue of strength assessment of the system pipeline-composite bandage / L.S.Shlapak, O.V.Maksymuk, V.V. Shyrokov // Journal of Hydrocarbon Power Engineering. – 2016. –Vol. 2. – Iss. 2. – P. 43-47.

7. Шлапак Л.С. Про напружено-деформований стан газової обв’язки ГПА КС «Тарутине» / Л.С.Шлапак, М.П.Лінчевський, В.О. Саркісов.  // Нафтогазова галузь України. – 2014. – №3. – С. 46-50.

8. Марущак П.О. Аналіз поверхневих дефектів тривало експлуатованих нафто- та газогонів / П.О. Марущак, Л.С. Шлапак, Р.Т. Біщак, І. Данилюк // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2014. – № 10. – С. 579-583.

Контакти

вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019, кімната 9211 Телефон: +38(0342) 50-66-12 E-mail: tzn@nung.edu.ua