Вчена рада інституту

 

                                                      СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ

                                ННІ "ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ ТА РОБОТОТЕХНІКИ" ( ІІМР) 

 

1.  ШКІЦА Л.Є.  - професор, докт.техн.наук- Голова вченої ради, директор ІІМР

2.  ВАСИЛИШИН В.Я. - канд.техн.наук, доцент, заступник директора ІІМР

3.  МИХАЙЛЮК О.В. - секретар ради ІІМР

4. КРИШТОПА С.І. - завідувач кафедри АТ, професор, докт.техн.наук

5. МОЙСИШИН В.М. - завідувач кафедри ФМН, докт.техн.нак, професор

6. ПАНЧУК В.Г. - завідувач кафедри КМВ, професор, докт.техн.наук

7. ПОПОВИЧ В.Я. - завідувач кафедри ТМІКГ, канд.техн.наук, доцент

8. ФЕДОРОВИЧ Я.Т. - завідувач кафедри НГО, канд.техн.наук, доцент

9. ОДОСІЙ З.М. - професор кафедри КМВ, докт.техн.наук

10. ГАЛУЩАК М.О.-професор кафедри ФМН, професор, доктор фізико-математичних наук

11. ГРИДЖУК Я.С.- гарант ОП, професор кафедри ТМІКГ, професор, докт.техн.наук

12. ДЕЙНЕГА Р.О. - гарант ОП, доцент кафедри НГО, канд.техн.наук, доцент

13. КОПЕЙ В.Б. - гарант ОП, професор кафедри КМВ, докт.техн.наук

14. МЕЛЬНИК В.М.- гарант ОП, доцент кафедри АТ, канд.техн.наук

15. ШОСТАКІВСЬКИЙ І.І.- старший викладач кафедри НГО, голова профбюро ІМІР

16. МОСОРА Ю.Р.- старший викладач кафедри НГО

17. ВИТВИЦЬКИЙ В.С.- канд.техн.наук, доцент кафедри ТМІКГ, голова Ради молодих вчених ІФНТУНГ

18. ГАЛУЩАК І.- інженер І кат. кафедри фізико-математичних наук

19. ДЕМКІВ А.Г. - директор з механіки та енергетики ПрАТ «Івано-Франківськцемент» (за згодою).

20. ЦИГАНЮК Іван - представник студентського парламенту

21. СЛИВКА Роман - представник студентського профбюро