Долішній Богдан Васильович

Додаткова інформація
Долішній Б.В.
Alma mater

Івано-Франківський інститут  нафти і газу

Спеціальність

"Автомобілі та автомобільне господарство"

Кваліфікаційний рівень

Інженер-механік

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, доцент кафедри автомобільного транспорту

Наукові інтереси

Основні напрями наукових досліджень: енергозберігаючі технології на транспорті. 

 

Загальна інформація

Заступник директора Інституту інженерної механіки

Народився 20 серпня 1957 р. у с. Колодіївка, Тисменецького району, Івано-Франківської області.  У 1978 р. поступив до Івано-Франківського інституту нафти і газу на спеціальність "Автомобілі та автомобільне господарство". Після закінчення інституту в 1984 р. залишився працювати на кафедрі. Навчався в заочній аспірантурі за спеціальністю "Нафтогазопроводи,бази та сховища". В 2003 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: "Підвищення ефективності використання теплоти відпрацьованих газів газомотокомпресорів". З 2004 р. працює на посаді доцента кафедри нафтогазового технологічного транспорту і теплотехніки. У 2006 р. отримав вчене звання доцента вище вказаної кафедри.   

Навчальна робота

Долішній Б. В. читає лекційні курси з дисциплін "Автомобілі", "Математичне моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту", "Основи педагогіки та методики викладання". Крім того, керує курсовим проектуванням, магістерськими роботами, науково-дослідною роботою студентів.

Вибрані публікації

Дослідження методів оцінки і прогнозування впливу автотранспорту на довкілля / Я. О. Забишний, Я. М. Семчук, Б. В. Долішній, В. М. Мельник // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2016. - № 2.

Про дослідження параметрів транспортних потоків та їх вплив на довкілля / Я. О. Забишний, Я. М. Семчук, Б. В. Долішній, В. М. Мельник // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2016. - № 1. - С. 92-100.

Дослідження методів оцінки і прогнозування впливу автотранспорту на довкілля / Я. О. Забишний, Я. М. Семчук, Б. В. Долішній, В. М. Мельник // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2016. - № 2. - С. 146-152

Kryshtopa, S., Kryshtopa, L., Melnyk, V., Dolishnii, B., Prunko, I., Demianchuk, Y. (2017). Experimental Research on Diesel Engine Working on a Mixture of Diesel Fuel and Fusel Oils. Transport Problems, 12 (2), 53–63.

Research into emissions of nitrogen oxides when converting the diesel engines to alternative fuels / Kryshtopa S., Panchuk M., Dolishnii B., Kryshtopa L., Hnyp M., Skalatska O. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol. 1, Issue 10 (91). P. 16–22.

Контакти

+380675897859

bdolishniy@gmail.com