РОМАНИШИН Любомир Іванович

Додаткова інформація
Романишин Л.І.
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

Машини та обладнання нафтових і газових промислів

Кваліфікаційний рівень

Інженер-механік

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Вчене звання

Доцент кафедри нафтогазових машин та обладнання

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, директор навчально-наукового інституту інженерної механіки

Наукові інтереси

Ловильний інструмент з постійними магнітами, пристрої для магнітної обробки рідин, зміцнення металевих поверхонь у магнітному полі.

 

Загальна інформація

Директор інституту інженерної механіки

Народився 10 серпня 1952 р. на Івано-Франківщині. У 1967р. поступив до нафтового технікуму у м. Дрогобичі Львівської області, який закінчив у 1971 році за спеціальністю «Обладнання нафтових і газових промислів». Працював в нафтогазових та машинобудівних підприємствах України і Білорусі.У 1974 р. поступив на навчання до Івано-Франківського інституту  нафти і газу за спеціальністю "Машини та обладнання нафтових і газових промислів". Після закінчення ІФІНГ у 1980 р. працював у СКТБ «Надра», науково-дослідному секторі, навчався в очній аспірантурі інституту. У 1988 р.  успішно захистив кандидатську дисертацію в Московському інституті нафти і газу імені І. М. Губкіна. З 1994 р. працював на кафедрі нафтогазового обладнання на посадах асистента, доцента, професора. У 1993 р. отримав вчене звання доцента. З 2006 р. - декан механічного факультету, а з 2013 р. - директор навчально-наукового інституту інженерної механіки ІФНТУНГ. 

Навчальна робота

Романишин Л.І. читає лекційні курси з дисциплін "Бурове обладнання", "Основи технічної творчості». Керує курсовим проектуванням, магістерськими роботами, науково-дослідною роботою студентів.

Наукова діяльність

Основний напрям наукової діяльності - “Перспективи використання потужних полів постійних магнітів в технічних засобах для спорудження та експлуатації нафтогазових свердловин ”. За безпосередньої участі Романишина Л. І. освоєний серійний випуск магнітних ловильних пристроїв на підприємствах України та Казахстану, що знайшли своє застосування на нафтогазових підприємствах України, Чехії, країн СНД. Романишин Л.І. є автором  понад 90 друкованих праць, серед них дві монографії: “Мобільні установки для буріння, ремонту і обслуговування свердловин“ та “Магнитные устройства для очистки скважин“, біля 40 винаходів, 27 наукових статей, шість з яких включені до наукометричної бази Scopus. Науково-педагогічна діяльність Романишина Л.І. відзначена Грамотою Верховної Ради України, нагрудним знаком МОН “Відмінник освіти України”, срібними та бронзовими медалями ВДНХ, почесним знаком “Винахідник СРСР”, грамотами та подяками НАК «Нафтогаз України», УНГА, органів місцевого самоврядування.

https://orcid.org/0000-0002-4936-4943

https://app.webofknowledge.com/author/record/40299925?lang=en_US&SID=C6qDQL9WOwBYXOkIoZG

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56308114700&zone=

1. Romanyshyn T. Design and research of fishing tools with rational parameters of magnetic systems / T. Romanyshyn, A. Dzhus, L. Romanyshyn // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – vol. 4, no. 5 (88). – p. 17-22.

2. Assessment of the technical level of magnetic fishing tools / T. Romanyshyn, L. Romanyshyn, M. Bembenek, I. Mokhnii. Management systems in production engineering. 2020. Vol. 28, Issue 2. P. 78-83.

Вибрані публікації

Romanyshyn T. Design and research of fishing tools with rational parameters of magnetic systems / T. Romanyshyn, A. Dzhus, L. Romanyshyn // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – vol. 4, no. 5 (88). – p. 17-22.

Romanyshyn T., Romanyshyn L., Mosora Yu. The possibilities of using magnetic tools for repair works in mining workings. Nowoczesne technologie i bezpieczeństwo w górnictwie: monografia.  Kraków.  2017. P. 253-260.

Study of the efficiency of the large-diameter fishing tools with the moving magnetic systems / T. Romanyshyn, V. Sheketa, L. Romanyshyn, M. Buchynskyi. New trends in production engineering. 2019. Vol. 2 (1). P. 206–213.

Assessment of the technical level of magnetic fishing tools / T. Romanyshyn, L. Romanyshyn, M. Bembenek, I. Mokhnii. Management systems in production engineering. 2020. Vol. 28, Issue 2. P. 78-83.

Магнітний ловильний пристрій: пат. 117421 Україна, МПК E21B 31/06 / Т. Л. Романишин, Л. І. Романишин, П. Є. Фещенко. № а201704411; заявл. 03.05.2017; опубл. 25.07.2018, Бюл. № 14. 5 с.

Контакти

+380509841926

romanyshynl@gmail.com