Спеціалізована вчена рада К20.052.07

Дзвінчук Дмитро Іванович - голова спеціалізованої вченої ради - д.ф.н., професор, директор інституту, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Номер(и) телефону:
Адреса:

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 20.052.07
Мазак А.В.,
Кафедра публічного управління,
Івано Франківський національний технічний університет нафти і газу,
вул. Короля Данила, 13,
м. Івано-Франківськ,
Україна,
76010

 

Заступник голови:

  • Бутирська Т.О., д.держ.упр., професор, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

Вчений секретар:

  • Мазак А.В., к.держ.упр., доцент кафедри, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

В ІФНТУНГ функціонує спеціалізована вчена рада К 20.052.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 25.00.02- механізми державного управління до 15 травня 2021 року.

Новини