ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЇ

Додаткова інформація
Загальне фото

СПИСОК  ОСІБ,

які захистили кандидатські дисертації у спеціалізованій вченій раді К 20.052.07 Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (спеціальності 25.00.01 - теорія та історія державного управління; 25.00.02 - механізми державного управління)

 

№ з/п

 

Прізвище, ім’я, по   батькові

 

                     Тема дисертації

 

Спеціа-льність

 

Дата захисту

 

1

 

Доротич Сергій Іванович

 

Механізми державного управління процесами адаптації митної системи України до європейських вимог

 

25.00.02

29.04.2011

2

 

Шевченко Валентина Миколаївна

 

Державне управління діяльністю вищих навчальних закладів: інноваційний розвиток організаційного, фінансового та інформаційного механізмів

 

25.00.02

08.07.2011

3

 

Малімон Віталій Іванович

 

Культурна політика держави як чинник реформування суспільства

 

25.00.02

08.07.2011

4

 

Ковальов Віктор Георгійович

 

Механізми державного управління забезпеченням транспортної безпеки України

 

25.00.02

07.10.2011

5

 

Баран Марія Петрівна

 

Модернізація   вищої   освіти   України:  механізми   інституційного   регулювання

 

25.00.02

07.10.2011

6

 

Черчатий Олександр Іванович

 

Оптимізація діяльності публічної адміністрації України на регіональному рівні в умовах євроінтеграції

 

25.00.02

09.12.2011

7

 

Герасимова Оксана Анатоліївна

 

Формування та реалізація державної політики України у сфері книговидання: мовні аспекти

 

25.00.02

18.05.2012

8

 

Каменєв Сергій Володимирович

 

Державне управління засобами забезпечення життєдіяльності регіону

 

25.00.02

18.05.2012

9

 

Горобець Інна Віталіївна

 

Механізми державного управління у сфері протидії дитячій безпритульності та бездоглядності в Україні

 

25.00.02

25.07.2012

10

 

Стефанова Оксана Адольфівна

 

Механізми державного управління у сфері надання соціальних послуг особам похилого віку

 

25.00.02

25.07.2012

11

 

Друк Вікторія Василівна

 

Державне регулювання гірського туризму в Україні: розвиток організаційного та правового механізмів

 

25.00.02

26.07.2012

12

 

Грицяк Наталія Василівна

 

Етичні принципи демократичного врядування: механізми формування та впровадження

 

25.00.02

28.09.2012

13

 

Татусяк Сергій Пилипович

 

Механізми регіонального врядування: становлення та впровадження в умовах європейської інтеграції

 

25.00.02

28.09.2012

14

 

Попович Володимир Васильович

 

Концептуальні засади державної муніципальної політики в Україні у контексті європейської інтеграції

 

25.00.01

04.12.2014

15

 

Книш Павло Васильович

 

Теоретичні засади формування системи управлінських технологій в державному управлінні України

 

25.00.01

04.12.2014

16

 

Ашикова Евеліна Ібрагимівна

 

Механізми реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні

 

25.00.02

05.12.2014

17

 

Кернична Анжеліка Євгенівна

 

Механізми державного управління екологічною складовою в інноваційному розвитку регіону (на прикладі Івано-Франківської області)

 

25.00.02

05.12.2014

18

 

Проців Олег Романович

 

Актуальність історичного досвіду Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століття для державного регулювання мисливського господарства сучасної України

 

25.00.01

05.03.2015

19

 

Бондарева Ліна Володимирівна

 

Забезпечення доступної і якісної медичної допомоги на базовому рівні: механізми державного регулювання

 

25.00.02

05.03.2015

20

 

Булгаков Ігор Миколайович

 

Становлення та розвиток системи державного управління забезпеченням промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду в Україні

 

25.00.01

10.07.2015

21

 

Пістракевич Олена Володимирівна

 

Інституційна система Європейського Союзу: становлення та розвиток в умовах розширення

 

25.00.01

10.07.2015

22

 

Сорока Оксана Ярославівна

 

Державне регулювання медичної діяльності на Прикарпатті в першій половині ХХ століття

 

25.00.01

25.03.2016

23

 

Халавка Тарас Богданович

 

Державне регулювання процесів міжетнічної інтеграції у прикордонних регіонах: теоретичний аспект

 

25.00.01

25.03.2016

24

 

Малінін Володимир Володимирович

 

Механізми формування соціокультурної ідентичності в контексті реформування системи державного управління

 

25.00.02

03.06.2016

25

 

Івасенко Сергій Миколайович

 

Запобігання та протидія корупції в правоохоронних органах: організаційно-управлінський аспект

 

25.00.01

03.06.2016

26

 

Лис Андрій Богданович

 

Механізми державного управління процесами надання адміністративних послуг

 

25.00.02

30.06.2016

27

 

Ісаєва Ірина Миколаївна

 

Організаційний механізм державного управління магістральними трубопровідними системами України в умовах європейської інтеграції

 

25.00.02

30.06.2016

28

 

Титаренко Тетяна Григорівна

 

Формування та реалізація державної політики регулювання земельних відносин в Україні

 

25.00.02

01.07.2016

29

 

Лі Жуйтін (КНР)

 

Концепція нового державного управління Т. Геблера та Д. Озборна: теоретичні засади та практика

 

25.00.01

03.02.2017

30

 

Задорожний Сергій Анатолійович

 

Механізми запобігання та протидії корупції в органах місцевої влади

 

25.00.02

10.03.2017

31

 

Алєксєєва Яна Валеріївна

 

Продовольча безпека України у режимі вільної торгівлі з ЄС: державний механізм забезпечення прозорості

 

25.00.02

11.07.2017

32

 

Нагорна Ганна Олексіївна

 

Соціальне проектування в державному управлінні: теоретичний аспект

 

25.00.01

02.03.2018

33

 

Бисага Катерина Володимирівна

 

Державне управління у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: європейський досвід для України

 

25.00.01

13.09.2018

34

 

Привалова Наталія Володимирівна

 

Організаційний розвиток органів публічної влади: моніторинг якісної трансформації людських ресурсів

 

25.00.02

14.09.2018

35

 

Фоменко Олена Петрівна

 

Інституціональний механізм публічно-приватного партнерства в Україні в контексті децентралізації влади

 

25.00.02

15.10.2018

36

 

Савчук Любов Сергіївна

 

Участь інститутів молодіжного парламентаризму у державотворчих процесах України: теоретико-методологічний аспект

 

25.00.01

25.01.2019

37

 

Якайтіс Інга Бронюсівна

 

Механізми державного управління інноваційним розвитком вищої освіти в Україні

 

25.00.02

25.01.2019

38

 

Ларін Станіслав Васильович

 

Захист національних цінностей у сфері національної безпеки: державно-управлінський аспект

 

25.00.01

22.03.2019

39

 

Ганцюк Тетяна Дмитрівна

 

Механізми інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій в Україні

 

25.00.02

03.10.2019

40

 

Опар Наталія Василівна

 

Державне управління забезпеченням якості вищої освіти України в умовах євроінтеграції

 

25.00.01

03.10.2019

41

 

Шевченко Наталія Павлівна

 

Державне управління процесами реформування системи пенсійного забезпечення України в контексті євроінтеграції

 

25.00.01

04.10.2019

42

 

Дурман Олена Леонідівна

 

Організаційний механізм державного управління освітнім інформаційно-комунікаційним середовищем

 

25.00.02

04.10.2019

43

 

Ленігевич Богдан Васильович

 

Взаємодія органів державної влади з політичними партіями в контексті демократизації українського суспільства

 

25.00.01

21.02.2020

44

 

Хасанов Руслан Рафісович

 

Соціальні конфлікти у системі публічного управління як чинник національної безпеки держави

 

25.00.02

29.10.2020

45

 

Децик Ольга Павлівна

 

Удосконалення державного механізму координації діяльності суб’єктів публічної дипломатії в Україні

 

25.00.02

29.10.2020

46

 

Смачило Степан Михайлович

 

Трансформація соціальної функції демократичної держави в умовах глобалізації (кінець ХХ – початок ХХІ століття)

 

25.00.01

30.10.2020

47

 

Брич Леся Володимирівна

 

Механізми державного управління розвитком соціально-психологічного ресурсного потенціалу апарату органів публічного врядування України

 

25.00.02

 

23.04.2021

 

48

 

Капінус Олександра Ярославівна

 

Особливості державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб в Україні

 

 25.00.01

 

 20.12.2021

 

49

 

Голованова Наталя Вікторівна

 

Медіапростір в умовах формування та реалізації державної інформаційної політики

 

25.00.01

 

20.12.2021

 

         

Новини