Вступнику

 

Кафедра теорії економіки та управління забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за освітньо-професійною програмою «Регіональне управління» (спеціальність 073 «Менеджмент»). Завдяки осягненню професійної майстерності майбутні випускники – менеджери у сфері регіонального управління – будуть готові до здійснення професійної діяльності та прийняття ефективних управлінських рішень, працюючи керівниками структурних підрозділів в органах регіонального управління і місцевого самоврядування, спеціалістами, експертами, консультантами з питань регіонального розвитку, керівниками підприємств у регіонах тощо.

  

   РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ВИВЧАЙТЕ –​​​​​​​ УСПІХУ З НАМИ ДОСЯГАЙТЕ!!!

 

       Ми шукаємо мотивовану молодь!

       Ми шукаємо майбутніх лідерів!

        Ми чекаємо саме на ВАС!

 

 

 

 

 

 

 

         Освітньо-професійна програма "Регіональне управління" за спеціальністю 073 Менеджмент

         Перелік освітніх компонентів ОПП "Регіональне управління"

         Про умови вступу можна дізнатися на сторінці Приймальної комісії ІФНТУНГ