05. Перелік документів для вступу

Додаткова інформація
 
Вступ на основі ПЗСО

– копія документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»; 
– копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);
– копія військово-облікового документа (для вступників за денною формою навчання) (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487), а саме: 
 1) для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці *; 
 2) для військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного *; 
  3) для резервістів – військовий квиток *.
 – копія документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
– копія сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання, виданого(них) у 2020, 2021 році(ках) та інформаційну картку з їх результатами та/або інформаційну картку з результатами НМТ 2022, 2023 року (для вступників, які подають заяви в паперовій формі); 
 – медична довідка форми 086-О (для вступників за денною формою навчання);
 – два заадресовані домашньою адресою поштові конверти з марками (взірець, поштові індекси);
  – чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

   Вступники, які проходять співбесіду, творчий конкурс, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та екзаменаційного листка з фотокарткою.
   Вступник подає інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.


     Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією ІФНТУНГ. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

* перевірка наявності та достовірності військово-облікових документів, в тому числі перебування на військовому обліку (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487) покладається на військово-мобілізаційний відділ ІФНТУНГ.

Вступ на основі ОПС ФМБ, ОКР МС, ОС МБ (НРК5)

– копія документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»; 
– копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);
– копія військово-облікового документа (для вступників за денною формою навчання) (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487) , а саме: 
1) для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці *; 
2) для військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного *; 
3) для резервістів – військовий квиток *;
– копія диплома (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-професійний рівень, освітньо-кваліфікаційний рівень) ступінь, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
– копія сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання, виданого(них) у 2020, 2021 році(ках) та інформаційну картку з їх результатами та/або інформаційну картку з результатами НМТ 2022, 2023 року (для вступників, які подають заяви в паперовій формі); 
– медична довідку форми 086-О (для вступників за денною формою навчання);
– два заадресовані домашньою адресою поштові конверти з марками (взірець, поштові індекси);
– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
  Вступники, які проходять співбесіду, творчий конкурс, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та екзаменаційного листка з фотокарткою.
  Вступник подає інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.
 Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією ІФНТУНГ. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

* перевірка наявності та достовірності військово-облікових документів, в тому числі перебування на військовому обліку (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487) покладається на військово-мобілізаційний відділ ІФНТУНГ.

Вступ на основі ОС бакалавра

– копія документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»; 
– копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);
– копія військово-облікового документа (для вступників за денною формою навчання) (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487) , а саме: 
1) для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці *; 
2) для військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного *; 
3) для резервістів – військовий квиток *;
– копія диплома (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) ступінь, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
– копія екзаменаційного листка ЄВІ та/або ЄФВВ та інформаційну картку з його(їх) результатами (для вступників, які подають заяви в паперовій формі); 
– два заадресовані домашньою адресою поштові конверти з марками (взірець, поштові індекси);
– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
  Вступники, які проходять вступні іспити, творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу.
  Вступник подає інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.
  Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією ІФНТУНГ. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

* перевірка наявності та достовірності військово-облікових документів, в тому числі перебування на військовому обліку (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487) покладається на військово-мобілізаційний відділ ІФНТУНГ.