05. Перелік документів для вступу

Additional Information
 
Вступ на основі ПЗСО

 

– копія документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
– копія довідки про присвоєння реєстарційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);
– копія військово-облікового документа (для військовозобов’язаних - військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);
– документ (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (свідоцтво / атестат), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
– інформаційну картку з результатами національного мультипредметного тесту та/або сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2019, 2020, 2021 років та інформаційну картку з результатами ЗНО (генерується в особистому кабінеті на порталі testportal.gov.ua);
– медична довідка форми 086-О (для вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра за денною формою);
– два заадресовані домашньою адресою поштові конверти з марками (взрірець, поштові індекси);
– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
     Вступники, які проходять вступні іспити, творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та екзаменаційного листка з фотокарткою.
     Вступник подає інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.
   Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).
   Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією ІФНТУНГ. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Вступ на основі ОКР молодшого спеціаліста
– документ (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-професійний) ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (диплом та додаток до диплома);
– копія документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
- копія довідки про присвоєння реєстарційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП)
– копія військово-облікового документа (для військовозобов’язаних - військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);
– медична довідка форми 086-О (для вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра за денною формою);
– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
– сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2019, 2020, 2021 років та інформаційну картку з результатами ЗНО та/або інформаційну картку з результатами національного мультипредметного тесту (генерується в особистому кабінеті на порталі testportal.gov.ua);
– два заадресовані на домашню адресу поштові конверти з марками (взірець, поштові індекси).
  Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.
   Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).
   Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією ІФНТУНГ. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
 
Вступ на основі ОС бакалавра
– документ (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (диплом та додаток до диплома);
– копія документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
- копія довідки про присвоєння реєстарційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП)
– копія військово-облікового документа (для військовозобов’язаних - військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);
– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
– екзаменаційний листок магістерського тесту навчальної компетентності та інформаційну картку з його результатами (при вступі на спеціальності галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", 07 "Управління та адміністрування", 28 "Публічне управління та адміністрування") (генерується в особистому кабінеті на порталі testportal.gov.ua) ;
– два заадресовані домашньою адресою поштові конверти з марками (взірець, поштові індекси).
     Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.
   Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).
    Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією ІФНТУНГ. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.