Студентська наука

 

В університеті діє Положення про науково-дослідну роботу студентів ІФНТУНГ, яке регламентує планування, організацію та контроль науково- дослідної роботи студентів (НДРС). НДРС є невід’ємною складовою системи навчального процесу при підготовці фахівців в Університеті, забезпечуючи формування у них фахових компетентностей, спрямованих на обґрунтування та вирішення наукових теоретичних і практичних завдань.

Одним із основних завдань нашої кафедри є організація НДРС, спрямованої на забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі навчальної, наукової та інноваційної діяльності. Зацікавлені здобувачі вищої освіти добровільно залучаються до розв’язання прикладних науково-дослідних задач.

Студенти щорічно приймають участь в студентських олімпіадах, залучаються до участі в міжнародних проектах, доповідають на щорічній студентській науково-технічній конференції ІФНТУНГ. Презентація власних досліджень на таких заходах формує у студентів  вміння захищати свої результати та є прекрасною нагодою наукового спілкування.

На кафедрі практикується залучення до проведення НДР студентів з інших кафедр університету.  В 2020 - 2021 рр. результати наукових досліджень по переробленню борщівника Сосновського  в целюлозну-паперову продукцію  з участю студента – економіста Сав’юка Р. були представлені на міжнародній виставці в Дубаї ЕКСПО-2022 (https://expo2020.gov.ua/expo-2020.html ), міжнародних науково-технічних конференціях та захищені патентом України на корисну модель № 143822, від 10.08.20, бюл. № 15/2020. Інформація про результати досліджень одержання паперу з отруйного борщівника неодноразово висвітлювалася в медіа  - просторі https://suspilne.media/78947-na-kraftovij-papir-u-frankivskomu-visi-znajsli-zastosuvanna-otrujnomu-borsivniku/

В умовах воєнного стану 28 квітня 2022 року студенти – першокурсники Боднар Уляна Олегівна, Ільків Анастасія Олексіївна, Романів Яна Романівна взяли участь в VІІІ Всеукраїнській заочній науково – практичній конференції «Проблеми цивільного захисту населення та безпека життєдіяльності: сучасні реалії України». Також 25 травня 2022 року  ці ж студенти прийняли участь у Всеукраїнському науковому семінарі «НАУКОВА МОЛОДЬ – ПОТЕНЦІАЛ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ»  з отриманням сертифікатів учасників. Результати НДРС публікуються у співавторстві з керівниками наукових досліджень у вигляді тез Міжнародних науково-технічних конференцій, матеріалах фахових видань України. За 2019-2022 рр. студентами в співавторстві з викладачами опубліковано: 1 статтю в зарубіжному виданні, 1 статтю в фаховому виданні України, 5 тез МНТК, 2 патенти на корисну модель.

Студенти спеціальності «Технології захисту навколишнього середовища» та викладачі кафедри долучилися до Міжнародної конференції «Форум інновацій екологічної освіти та збереження біорізноманіття», який відбувався 28.07.2022 в рамках проекту «Карпатські лісові школи – пілотне співробітництво для збереження природи та екологічної освіти» в рамках Програми транскордонного співробітництва ЄІС Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020 (www.huskroua-cbc.net).

Студентка групи ТЗ-19-1 Нечваль Каріна-Анастасія Андріївна зайняла ІІ місце у підсумковій ХХХІІ науково-технічній конференції студентів ІФНТУНГ у 2019-2020 н.р. у номінації «з хімії» (науковий керівник проф. Полутренко М.С.).

І етап ХХXІV науково-практичної конференції студентів ІФНТУНГ проведено на кафедрі ТЗНС у дистанційному форматі 07.12.2021 за допомогою Google Meet, на якій було представлено 5 робіт.  

Школа малих грантів

Науково-технічна конференція студентів ІФНТУНГ 2023-2024 н. р.

 Науково-технічна конференція студентів ІФНТУНГ 2022-2023 н. р.

Науково-технічна конференція студентів ІФНТУНГ 2021-2022 н. р.

Науково-технічна студентська конференція ІФНТУНГ 2016-2017 н. р.

Список наукових праць студентів кафедри Технології захисту навколишнього середовища та безпеки праці