Державна підсумкова атестація

Додаткова інформація

 

Відповідно до Положення про екзаменаційну комісію Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, затвердженого наказом ректора від 25.02.2019 р. № 61.

Склад екзаменаційної комісії (ЕК) з випуску фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у 2020-2021 н.р.спеціальності 051 – Економіка (ОПП «Економіка бізнесу») 

Голова комісії:

Бережницька Уляна Богданівна – канд. екон. наук, доц., завідувачка кафедри прикладної економіки

Члени комісії:

Войтків Л. С. – канд. екон. наук, доц. кафедри прикладної економіки, заступниця директора інституту економіки та менеджменту, заступниця голови

Зелінська Г. О. – д-р екон. наук, проф. кафедри прикладної економіки

Метошоп І. М. – канд. екон. наук, доц. кафедри прикладної економіки

Секретар:

Гобир І. Б. – канд. екон. наук, доц. кафедри прикладної економіки

 

Дні засідань ЕК 22, 25, 29 червня 2021року  (ЦРП «Бізнес інкубатор»)

Програма для проведення державної атестації здобувачів за І (бакалаврським) рівнем вищої освіти 2021