Аспірантура

 

На кафедрі інформаційно-телекомунікаційних технологій і систем  здійснюється підготовка докторів філософії (pHD) за спеціальностями:

174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

Основним завданням аспірантури є підготовка фахівців вищої кваліфікації докторів філософії за освітньо-науковою програмою «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» здатних працювати в нафтогазовій та інших галузях промисловості, наукових установах та у вищій школі, які  будуть вирішувати комплексні проблеми та науково-технічні задачі з використанням фундаментальних та спеціальних прикладних методів систем автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій; проводити самостійні наукові дослідження та здійснювати науково-педагогічну діяльність. Проєкт ОПП.

У жовтні 2022 року була успішно проведена акредитаційна експертиза ОПП – «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. За результами акредитації було отримано сертифікат на 10 років. Cпівпраця кафедри ІТТС з підприємством «МІКРОЛ» уможливило успішну акредитацію магістратури

 

152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Основним завданням аспірантури є підготовка фахівців вищої кваліфікації докторів філософії за освітньо-науковою програмою «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» здатних працювати як в нафтогазовій так і інших галузях промисловості, наукових установах та у вищій школі, які  будуть вирішувати комплексні проблеми та науково-технічні задачі зі створення та метрологічного забезпечення інформаційно-вимірювальних комплексів, нормативного та приладового забезпечення процесів калібрування засобів вимірювальної техніки, контролю якості та оцінки відповідності продукції, а також проводити самостійні наукові дослідження та здійснювати науково-педагогічну діяльність. Проєкт ОПП.

Планування, організацію та контроль підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в університеті здійснює Відділ аспірантури та докторантури.

Набір до аспірантури Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за спеціальністю 174 – Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка і 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка проводиться відповідно до встановлених правил прийому

Наукові напрямки кафедри в рамках яких формуються теми кандидатських дисертацій.

1. За спеціальністю 174 – Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка

  «Наукові засади побудови розподілених багаторівневих систем (РБРС) контролю, управління та діагностування технологічними об’єктами і процесами (включаючи геоінформаційні системи) на базі новітніх комп’ютерно-інтегрованих технологій та промислового Інтернет речей» (№ держ. бюдж. теми 0121U113500. Термін виконання 2021- 2024 роки.

Перелік затверджених тем дисертаційних робіт здобувачів наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 174 – Автоматизація, компютерно-інтегровані технології та робототехніка.

Науковий керівник, д.т.н., професор Заміховський Л.М.

1. Шатан Максим Вікторович

Тема: «Інтелектуалізації процесу механізованого видобутку нафти за допомогою ШГНУ» (протокол № 09/592 від 31.10. 2018 року)

Зарахування в аспірантуру з 01.10.2018 року до 30.09.2022 року на денну форму за держзамовленням (наказ № 53/14 від 20.09.2018 року)

2. Ольховський Андрій Олегович

Тема: «Автоматизована система діагностування газоперекачувальних агрегатів на засадах хмарних технологій» (протокол № 09/592 від 31.10. 2018 року)

Зарахування в аспірантуру з 01.10.2018 року до 30.09.2022 року на денну форму за держзамовленням (наказ № 53/14 від 20.09.2018 року)

3. Боднарук Василь Миколайович

Тема: «Методи і автоматизована система діагностування стану долота в процесі буріння свердловин» (протокол № 09/592 від 31.10. 2018 року)

Зарахування в аспірантуру з 01.10.2018 року до 30.09.2022 року на заочну форму платну форму (наказ № 52/14 від 20.09.2018 року)

 

Науковий керівник, к.т.н., доцент Николайчук М.Я.

4. Духович Олег Русланович

Тема: «Автоматизована система керування процесом механізованого видобутку нафти за допомогою ШГНУ з врахуванням її технічного стану» (протокол № 09/615 від 03.11.2020 року)

Зарахування в аспірантуру з 01.10.2020 року до 30.09.2024 року на заочну платну форму навчання (наказ № 52/14 від 12.09.2020 року)

5. Кулій Владислав Тарасович

Тема: «Метод і розподілена система контролю вібраційного стану бурильної колони в процесі буріння свердловин» (протокол № 03/609 від 21.05.2020 року)

Зарахування в аспірантуру з 01.04.2020 року до 31.03.2024 року на заочну платну форму навчання (наказ № 21/14 від 31.03.2020 року)

 

2. За спеціальністю 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

«Методологічні засади побудови інформаційно-телекомунікаційних систем обліку енергії на основі теоретико-експериментальних досліджень калорійності та якості енергоносіїв в побутовій сфері» (№ держ. бюдж. теми 0120U104232). Термін виконання 2020-2022 роки.

Перелік затверджених тем дисертаційних робіт здобувачів наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка:

 

1. Кузь Галина Михайлівна

Тема: « (Методи моделювання інтегрального показника якості енергоносіїв у побутовій сфері» (протокол № 10/604 від 30 жовтня 2019 року)

Зарахування в аспірантуру з 01.04.2020 року до 31.03.2024 року на денну форму за держзамовленням (наказ № 21/14 від 31.03.2020 року)

2. Шульга Віталій Анатолійович

Тема: «Метод та пристрій вимірювання енергії природного газу» (протокол № 03/609 від 21 травня 2020 року)

Зарахування в аспірантуру з 01.10.2019 року до 30.09.2023 року на заочну платну форму навчання (наказ № 21/14 від 31.03.2020 року

 

КЕРІВНИК АСПІРАНТУРИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЯМИ

174 - "АВТОМАТИЗАЦІЯ, КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА РОБОТОТЕХНІКА"

152 – МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

 

КЕРІВНИК АСПІРАНТУРИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

174 - "АВТОМАТИЗАЦІЯ, КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА РОБОТОТЕХНІКА"

Заміховський Л.М.

 

  Николайчук М.Я.

 

Заміховський Леонід Михайлович   Николайчук Микола Ярославович

 

НАУКОВА ШКОЛА

«ДІАГНОСТИКА ТА СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТЕХНІЦІ І СОЦІУМІ»

 

Заміховський Леонід Михайлович – керівник наукової школи, завідувач кафедри інформаційно-телекомунікаційних технологій і систем, д.т.н., професор, академік Української нафтогазової академії, академік, керівник Прикарпатського регіонального відділення Української технологічної академії. /ознайомитись.../