Співпраця зі стейкхолдерами

 

Для реалізації мети та принципів освітньої діяльності ІФНТУНГ та забезпечення належної підготовки здобувачів вищої освіти значна увага приділяється забезпеченню умов для реалізації академічної мобільності, залученню практиків-професіоналів до викладання та перегляду змісту освітніх програм. Для найбільш якісної професійної підготовки здобувачів запрошуються експерти, представники роботодавців і професіонали-практики для проведення лекцій, семінарів професійного спрямування, та інших видів взаємної співпраці.

Для ефективної організації освітнього процесу, зокрема при реалізації освітніх програм кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики підписано ряд угод з виробничими, науковими та освітньо-науковими організаціями.

Практикуються наступні види співпраці з партнерами:

- програми подвійних дипломів та академічної мобільності;

- обмін досвідом, консультування;

- стажування, організація студентських практик;

- організація спільних конференцій;

- залучення фахівців-практиків до проведення лекцій, тренінгів та майстер-класів;

- пропозиції щодо запровадження нових освітніх компонентів у освітній процес.

 

 

 1. Угода про початок та проходження навчання іноземними студентами в Краківській гірничо-металургійній академії ім. Станіслава Сташиця

 2. Угода про співпрацю з Університетом "Вроцлавська Політехніка" (Факультет архітектури)

 3. Міжнародна угода (Україна - Польща) "Слупськ Поморська академія"

 4. Договір про науково-технічну співпрацю із "Національним університетом водного господарства та природокористування"

 5. Договір про співпрацю із "Національним університетом біоресурсів і природокористування України"

 6. Угода про наукову, навчальну та культурну співпрацю із "Київським національним університетом імені Тараса Шевченка"

 7. ДоговірДоговір про співпрацю з Університетом VIC Центрального університету Каталонії(UVIC-UCC)

 8. Договір про співпрацю із Харківським національним університетом міського господарства імені О.М.Бекетова

 9. Договір про співпрацю із "Інститутом телекомунікації і глобального інформаційного простору НАН України"
 10. Договір про співпрацю із ПАТ «Укрнафта»

 11. Договір про співпрацю із Товариством «Карпатнафтохім»

 12. Договір про співпрацю із "Дністровським басейновим управлінням водних ресурсів"

 13. Договір про співпрацю із "Інститутом геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України"

 14. Меморандум про співпрацю в освітньо-науково-технічній сфері

 15. Договір про співпрацю із ПРАТ « ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»

 16. Договір з державним підприємством «Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»

 17. Договір з Головним управлінням держгеокадастру в Івано-Франківській області

 18. Договір з комунальним виробничим підприємством «Архітектурно-планувальне бюро-ІФ»

 19. Договір з Регіональним відділенням ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях

 20. Договір про співпрацю з товариством з обмеженою відповідальністю «ГЕОГРУП»

 21. Центр прийому і обробки спеціальної інформації та контролю навігаційного поля (ЦПОСІ та КНП)

 22. Приватне підприємство "КАІ" (ліцензія K-MINE)

 23. Ліцензійна угода з Науково-дослідним інститутом геодезії і картографії

 24. Договір про співпрацю з товариством з обмеженою відповідальністю «ВААР»

 25. Договір про співпрацю з товариством з обмеженою відповідальністю «Юридично-Земельний Центр ІФ»
 26. Договір про співпрацю з товариством з обмеженою відповідальністю "Кайлас Аеро/ГІС техноллогії"