Вибіркові дисципліни

Вибіркові дисципліниВибіркові дисципліниВибіркові дисципліни

Вибіркові дисципліни на 2022-2023 навчальний рік

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Курс: 4

Семестр: 7, 8

Назва дисципліни

Викладач

Спеціальність

Семестр

Кількість кредитів ЄКТС, академічних годин

Форма контролю

Передумови вивчення дисципліни

Кількість студентів, які можуть одночасно навчатися

Посилання на анотацію

Відеозвернення

Склади нафти і нафтопродуктів

Люта Наталія Вікторівна, к.т.н., доцент

185 – Нафтогазова інженерія та технології

184 - Гірництво

131 – Прикладна механіка

132 – Матеріалознавство

133 – Галузеве машинобудування

191 – Архітектура та містобудування

192 – Будівництво та цивільна інженерія

7

Всього – 5 кредитів ЄКТС

Лекцїї – 28 год.

Практичні – 30 год.

Лабораторні – 0 год.

Самостійна робота – 92 год

екзамен

Знання  та компетенції, набуті в результаті вивчення дисципліни «Математика», «Фізика», «Хімія», «Вища математика», «Інформатика та програмування», «Гідравліка».

20 - 100

Завантажити

https://youtu.be/3WYvTVXz9rU

Теплогазо-водопостачання насосних та компресорних станцій

Дорошенко Юлія Іванівна, кандидат технічних наук, доцент

185 – Нафтогазова інженерія та технології

184 - Гірництво

131 – Прикладна механіка

132 – Матеріалознавство

133 – Галузеве машинобудування

191 – Архітектура та містобудування

192 – Будівництво та цивільна інженерія

7

Всього – 5 кредити ЄКТС

Лекцїї – 28 год

Практичні – 30 год

Лабораторні – 0 год

Самостійна робота – 92 год

екзамен

Базовими для вивчення дисципліни є «Математика», «Фізика», «Хімія», «Вища математика», «Інформатика та програмування», «Гідравліка».

20 - 150

Завантажити

https://youtube.com/shorts/5Tg1BN3B0qA?feature=share

Контроль якості спорудження та ремонту трубопроводів

Мартинюк Ростислав Тарасович, к.т.н., доцент

185 – Нафтогазова інженерія та технології

184 - Гірництво

131 – Прикладна механіка

132 – Матеріалознавство

133 – Галузеве машинобудування

191 – Архітектура та містобудування

192 – Будівництво та цивільна інженерія

8

Всього – 3 кредитів ЄКТС

Лекцїї – 16 год.

Практичні – 32 год.

Лабораторні – 0 год.

Самостійна робота – 42 год

залік

Знання  та компетенції, набуті в результаті вивчення дисципліни «Математика», «Фізика», «Хімія», «Вища математика», «Інформатика та програмування», «Гідравліка».

20 - 100

Завантажити

https://www.youtube.com/watch?v=8UMP_UUhRlMі

Матеріали та трубопровідна арматура трубопроводів і сховищ

Дорошенко Юлія Іванівна, кандидат технічних наук, доцент

185 – Нафтогазова інженерія та технології

184 - Гірництво

131 – Прикладна механіка

132 – Матеріалознавство

133 – Галузеве машинобудування

191 – Архітектура та містобудування

192 – Будівництво та цивільна інженерія

8

Всього – 4 кредити ЄКТС

Лекцїї – 32 год

Практичні – 32 год

Лабораторні – 0 год

Самостійна робота – 56 год

залік

Базовими для вивчення дисципліни є «Математика», «Фізика», «Хімія», «Вища математика», «Інформатика та програмування», «Гідравліка».

20-150

Завантажити

https://youtu.be/fVz7MFP6fEs

 

Кафедра ТЗЕН протягом 2023-2024 навчального року здійснює підготовку магістрів за двома освітньо-професійними програмами:

1.  "Розподіл та постачання енергоносіїв";

2.  "Магістральний трубопровідний транспорт".

Згідно навчального плану студенту пропонується цикл вибіркових дисциплін із кафедрального/інститутського каталогу.

 

ОПП «Розподіл та постачання енергоносіїв» (вибіркова частина)

 

Дисципліна

Кількість кредитів

Семестр

1

Транспортування, зберігання та регазифікація скрапленого природного газу (LNG)

3

1

2

Використання газоводневих сумішей як альтернативи природному газу в системах газопостачання

3

1

3

Транспортування стисненого природного газу (СNG)

3

2

4

Сучасні методи реконструкції газових мереж при зміні енергоносія та матеріалу труб

3

2

5

Методи керування режимами експлуатації розподільних газових мереж

3

2

6

Особливості облаштування внутрішніх газових мереж при застосуванні газоводневих сумішей

3

2

 

ОПП «Магістральний трубопровідний транспорт» (вибіркова частина)

 

Дисципліна

Кількість кредитів

Семестр

1

Проєктування та експлуатація компресорних станцій

3

1

2

Зберігання рідких енергоносіїв

3

2

3

Газорозподільні станції

3

2

4

Технологія перекачування високов'язких нафт

3

2

5

Організація спорудження та ремонту магістральних трубопроводів

3

2

6

Спорудження та ремонт трубопроводів в складних умовах

3

2

 

Додаткову інформацію можна знайти за посиланням на відповідній сторінці навчального відділу ІФНТУНГ.

Інстукція щодо електронного кабінету студента знаходиться тут.