Вибіркові дисципліни

Вибіркові дисципліниВибіркові дисципліниВибіркові дисципліни

Вибіркові дисципліни на 2022-2023 навчальний рік

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Курс: 4

Семестр 7, 8

Назва дисципліни

Викладач

спеціальність

Семестр

Кількість кредитів ЄКТС,

академічних годин

Форма контролю

Передумови вивчення дисципліни

Кількість студентів які можуть одночасно навчатися

Посилання на анотацію

Відеозвернення

«Склади нафти і нафтопродуктів»

Люта Наталія Вікторівна, к.т.н., доцент

185 – Нафтогазова інженерія та технології

184 - Гірництво

131 – Прикладна механіка

132 – Матеріалознавство

133 – Галузеве машинобудування

191 – Архітектура та містобудування

192 – Будівництво та цивільна інженерія

7

Всього – 5 кредитів ЄКТС

Лекцїї – 28 год.

Практичні – 30 год.

Лабораторні – 0 год.

Самостійна робота – 92 год

екзамен

Знання  та компетенції, набуті в результаті вивчення дисципліни «Математика», «Фізика», «Хімія», «Вища математика», «Інформатика та програмування», «Гідравліка».

20 - 100

Завантажити

https://youtu.be/3WYvTVXz9rU

«Теплогазово-допостачання насосних та компресорних станцій»

Дорошенко Юлія Іванівна, кандидат технічних наук, доцент

185 – Нафтогазова інженерія та технології

184 - Гірництво

131 – Прикладна механіка

132 – Матеріалознавство

133 – Галузеве машинобудування

191 – Архітектура та містобудування

192 – Будівництво та цивільна інженерія

7

Всього – 5 кредити ЄКТС

Лекцїї – 28 год

Практичні – 30 год

Лабораторні – 0 год

Самостійна робота – 92 год

екзамен

Базовими для вивчення дисципліни є «Математика», «Фізика», «Хімія», «Вища математика», «Інформатика та програмування», «Гідравліка».

20 - 150

Завантажити

https://youtube.com/shorts/5Tg1BN3B0qA?feature=share

«Контроль якості спорудження та ремонту трубопроводів»

Мартинюк Ростислав Тарасович, к.т.н., доцент

185 – Нафтогазова інженерія та технології

184 - Гірництво

131 – Прикладна механіка

132 – Матеріалознавство

133 – Галузеве машинобудування

191 – Архітектура та містобудування

192 – Будівництво та цивільна інженерія

8

Всього – 3 кредитів ЄКТС

Лекцїї – 16 год.

Практичні – 32 год.

Лабораторні – 0 год.

Самостійна робота – 42 год

залік

Знання  та компетенції, набуті в результаті вивчення дисципліни «Математика», «Фізика», «Хімія», «Вища математика», «Інформатика та програмування», «Гідравліка».

20 - 100

Завантажити

https://www.youtube.com/watch?v=8UMP_UUhRlMі

«Матеріали та трубопровідна арматура трубопроводів і сховищ»

Дорошенко Юлія Іванівна, кандидат технічних наук, доцент

185 – Нафтогазова інженерія та технології

184 - Гірництво

131 – Прикладна механіка

132 – Матеріалознавство

133 – Галузеве машинобудування

191 – Архітектура та містобудування

192 – Будівництво та цивільна інженерія

8

Всього – 4 кредити ЄКТС

Лекцїї – 32 год

Практичні – 32 год

Лабораторні – 0 год

Самостійна робота – 56 год

залік

Базовими для вивчення дисципліни є «Математика», «Фізика», «Хімія», «Вища математика», «Інформатика та програмування», «Гідравліка».

20-150

Завантажити

https://youtu.be/fVz7MFP6fEs

 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Курс: 1

Семестр 1, 2

Кафедра ГНПС протягом 2021-2022 навчального року здійснює підготовку магістрів за освітньо-професійною програмою

"Спорудження та ремонт газонафтопроводів та газонафтосховищ"

 

Згідно навчальному плану студенту пропонується цикл вибіркових дисциплін по блоках.

Блок «Спорудження газонафтопроводів та газонафтосховищ» (вибіркова частина)

 

Дисципліна

Кількість кредитів

Семестр

1

Організація спорудження газонафтопроводів

7

1

2

Спорудження насосних і компресорних станцій

7

2

3

Проектування та експлуатація систем газопостачання

7

1

4

Труби і запірна арматура трубопроводів і сховищ

7

2

5

Спорудження зосереджених об’єктів газонафтопроводів

8

2

6

Прогресивні технології спорудження газонафтопроводів

7

3

 

Блок «Ремонт газонафтопроводів та газонафтосховищ» (вибіркова частина)

 

Дисципліна

Кількість кредитів

Семестр

1

Організація ремонту газонафтопроводів

7

1

2

Обслуговування і ремонт насосних і компресорних станцій

7

2

3

Капітальний ремонт газонафтопроводів

8

1

4

Ремонт зосереджених об’єктів газонафтопроводів

7

2

5

Обслуговування і ремонт об’єктів підземних сховищ газу

7

2

6

Прогресивні технології спорудження газонафтопроводів

7

3

Вибір блоку відбування при написанні студентом заяви під час вступної компанії в магістратуру і доводиться відповідальним до відома дирекції інституту.

 

Дисципліни вільного вибору студента

 

Дисципліна

Кількість кредитів

Семестр

1

Обслуговування і ремонт систем газопостачання

5

1

2

Технічна діагностика трубопровідних систем

5

1

3

Новітні технології трубопровідного транспорту

5

2

4

Наукова іноземна мова діяльності

5

2

 

Додаткову інформацію можете знайти за посиланням на відповідній сторінці навчального відділу ІФНТУНГ

Інстукція щодо електронного кабінету студента: тут