Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально-технічна база кафедри газонафтопроводів та газонафтосховищ розміщена в корпусі № 0 та № 9  ІФНТУНГ. За кафедрою газонафтопроводів та газонафтосховищ закріплено приміщення загальною площею 2089,5 м2, в тому числі площа навчальних аудиторій  - 1929,2 м2 :