Комп'ютерний клас "Моделювання напружено-деформованого стану газонафтопроводів"

Додаткова інформація: Кафедра транспортування та зберігання енергоносіїв

 

В лабораторії моделювання напружено-деформованого стану газонафтопроводів встановлено програмний комплекс ANSYS – програмне забезпечення створено компанією ANSYS, Inc. Пакет дозволяє вирішувати широке коло задач в областях напружено-деформованого стану та міцності трубопроводів та конструкцій, моделювання руху одно-багатофазних потоків трубопроводом, моделювання зв’язку трубопроводу з оточуючим ґрунтовим середовищем. Програма дозволяє досліджувати розподіл температурних полів  при виконанні зварювальних робіт. Програмний продукт AutoCAD – дво- і тривимірна система автоматизованого проектування і креслення розроблена компанією Autodesk, яка дозволяє розробляти технологічні креслення об’єктів нафтогазового комплексу.