Матеріально-технічне забезпечення

     

     В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу створено  матеріально-технічну базу, яка дозволяє

організувати на належному рівні освітню та наукову діяльність.

     Підготовка фахівців за освітньою програмою «Документознавство та інформаційна діяльність»

спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» здебільшого здійснюється у головному корпусі університету.

Кафедра_1 Кафедра_2
Зав_каф_1 Зав_каф_2

 

 

     За кафедрою документознавства та інформаційної діяльності закріплено низку навчальних приміщень. Наказ про закріплення

навчальних аудиторій по університету доступний за посиланням:

            аудиторія 0405 – приміщення кафедри;

       аудиторія 0402а – кабінет завідувача кафедри;

       аудиторія 04 – лекційна аудиторія;

Лекційна_1 Лекційна_2
Лекційна_3 Лекційна_4
Лекційна_5 Лекційна_6
Лекційна_7

 

       аудиторія 12-26 – комп’ютерний клас.

У комп’ютерному класі обладнано 16 автоматизованих робочих місць, підключених до мережі Інтернет, де студенти мають змогу

виконувати лабораторні та практичні роботи з навчальних дисциплін, здійснювати самостійну підготовку.

Комп_клас_1 Комп_клас_5
Комп_клас_6

Комп_клас_2

Комп_клас_3

Комп_клас_4

 

Навчальна література зі спеціальності зосереджена, в основному, у науково-технічній бібліотеці ІФНТУНГ, де студенти можуть

користуватися як абонементом, так і читальними залами. В той же час, частина фахової літератури знаходиться і на кафедрі й

видається студентам у тимчасове користування під час навчальних занять з окремих дисциплін.

 

Книги_1 Книги_2

 

Зусиллями викладачів кафедри та студентів спеціальності організована постійна виставка «Еволюція носіїв інформації ХХ століття» в

інноваційно-виставковому центрі університету. У нашій колекції представлені носії інформації 20 століття, а також пристрої для

зчитування та відтворення інформації з цих носіїв. Виставка демонструється, в основному, абітурієнтам та школярам у межах

проведення профорієнтаційної роботи.

 

Виставка_1 Виставка_2
Виставка_4 Виставка_5
Виставка_6 Виставка_7
Виставка_8 Виставка_9
Виставка_3

 

Студенти спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» можуть використовувати для навчання й дозвілля всю інфраструктуру інституту

гуманітарної підготовки та державного управління та університету, зокрема стадіон, басейн, манеж та спортзали, науково-технічну бібліотеку, актовий зал,

їдальню та буфети, студентські гуртожитики тощо. Відомості про матеріально-технічну базу університету доступні за посиланням.