Вступнику

Додаткова інформація

 

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ НА БАКАЛАВРСЬКІ ПРОГРАМИ У 2024 РОЦІ: ЧОГО ОЧІКУВАТИ

 

Підготовка фахівців на факультеті здійснюється за очною та заочною (дистанційною) формами.

У 2024 році прийом на навчання на факультет буде здійснюватися за СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

"101 ЕКОЛОГІЯ"

"103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ" за освітніми програмами:

       - освітній ступінь Бакалавр:
         - Геологія родовищ нафти і газу;
         - Нафтогазова геофізика.
         - освітній ступінь Магістр:
         - Геологія нафти і газу;
         - Геофізика;        

Для вступу на навчання на Факультет природничих наук на основі повної загальної середньої освіти за ступенем "БАКАЛАВР" необхідно пройти зовнішнє незалежне оцінювання знань з мультипредметного тесту:

Вагові коефіцієнти оцінок предметів національного мультипредметного тесту розподіляються згідно таблиці 4 "Правил прийому ..." за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1mDOllXADYcZoLPzf7020t-QSr5-ki19W/view

 


Для вступу на навчання на базі молодшого спеціаліста за ступенем БАКАЛАВРА необхідно:

Спеціальності ступеня бакалавра (освітні програми)

Конкурсні предмети

основний блок

додатковий блок (третій предмет)

перший

(укр. мова)

(К1)

другий (математика)

(К2)

історія України

(К3)

іноземна мова

(К3)

біологія

(К3)

фізика

(К3)

хімія

(К3)

101 – Екологія

0,3

0,35

0,35

0,3

0,4

0,35

0,4

103 – Науки про Землю:

– геологія родовищ нафти і газу;

– нафтогазова геофізика;

– геологія нафти і газу, геофізика, геоінформатика, інженерна геологія та гідрогеологія

0,35

0,4

0,25

0,3

0,35

0,4

0,4

Для вступу на навчання за ступенем МАГІСТРА необхідно:

Код спеціальності
 

Спеціальність

Освітня програма

Вступ на місця за державним  замовленням або за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Вступ

на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

101

Екологія

Екологія 

- ЄВІ

- Фаховий іспит

- Співбесіда (іспит) з іноземної мови

- Фаховий іспит

103

Науки про Землю

Геологія нафти і газу

- ЄВІ

- Фаховий іспит

 - Співбесіда (іспит) з іноземної мови

- Фаховий іспит

Геофізика

- ЄВІ

- Фаховий іспит

 - Співбесіда (іспит) з іноземної мови

- Фаховий іспит

Фахівець освоївши освітню програму "Екологія" - займається контролем з охорони навколишнього середовища в різних галузях народного господарства.

Фахівець освоївши освітню програму "Геологія родовищ нафти і газу", "Геологія нафти і газу"  займається вивченням геологічної будови надр Землі та умов утворення, накопичення і збереження в них покладів нафти і газу з метою їх пошуків, розвідки та видобування.

Фахівець освоївши освітню програму "Нафтогазова геофізика, Геофізика" займається дослідженням надр Землі у розрізі пробурених свердловин геофізичними методами (електричні, акустичні, радіоактивні, магнітні) з метою вивчення колекторських властивостей гірських порід та встановлення насичених нафтою і газом інтервалів та виділення продуктивних горизонтів; розробляє спеціальну апаратуру для проведення геофізичних досліджень у свердловинах; займається дослідженням геологічної та тектонічної будови надр Землі геофізичними методами (сейсморозвідка, гравірозвідка, електророзвідка, магніторозвідка) з метою встановлення сприятливих структурних форм для утворення покладів нафти і газу, а також прогнозу контурів родовищ нафти і газу.

Магістр може працювати в таких галузевих відомствах:
- Міністерство охорони навколишнього природного середовища України;

- Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;
- Державна геологічна служба; 
- Департамент геології та використання надр;
- Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»;
- Національна акціонерна компанія «Надра України»;
- ПАТ "Укрнафта";
- АТ "Укргазвидобування";
- ДП "Укргеофізика";
- Приватних підприємствах та фірмах, які проводять геологічні, гідрогеологічні та геофізичні дослідження Земних надр, екологічні дослідження та організацією туристичної діяльності і готельно-туристичним бізнесом.

В цих підприємствах та відомствах фахівець підготовлений для роботи:
- на виробничих підприємствах, які проводять пошуки родовищ нафти і газу, підготовку запасів вуглеводнів і цінних супутніх компонентів до промислового освоєння, розробку нафтових, газових і газоконденсатних родовищ, інженерні дослідження ділянок під будівництво споруд та оцінку питних та промислових водних ресурсів;
- в науково-дослідних організаціях, які здійснюють: проектування, планування, організацію і проведення робіт з пошуків та розвідки родовищ нафти і газу; фундаментальні дослідження в області нафтогазової геології; проектування розробки нафтових, газових і газоконденсатних родовищ; створення нових ефективних методів і методик пошуків, розвідки та розробки родовищ нафти і газу.

- Магістр може працювати в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України, де підготовлений для роботи викладачем вищого навчального закладу.