02. Перелік конкурсних предметів

Додаткова інформація
 
Вступ на основі ПЗСО

Перелік вагових коефіцієнтів оцінок предметів НМТ та творчого конкурсу

Денна форма навчання

Спеціальності ступеня бакалавра 

(освітні програми)

Конкурсні предмети

основний блок

додатковий блок (четвертий предмет)

перший (українська мова)

(К1)

другий (матема-

тика)

(К2)

третій

(історія України)

(К3)

іноземна мова

(К4)

біологія

(К4)

фізика

(К4)

хімія

(К4)

українська література

(К4)

географія

(К4)

творчий конкурс

(КТ)

Інститут нафтогазової інженерії

183 – Технології захисту навколишнього середовища

0,3

0,5

0,2

0,25

0,5

0,5

0,5

0,2

0,2

184 – Гірництво:

– буріння нафтових і газових свердловин.*

0,3

0,5

0,2

0,25

0,5

0,5

0,5

0,2

0,3

185 – Нафтогазова інженерія та технології:

– видобування нафти і газу;*

– буріння свердловин;*

– газонафтопроводи та газонафтосховища.*

0,3

0,5

0,2

0,25

0,5

0,5

0,5

0,2

0,3

Інститут інженерної механіки та робототехніки

131 – Прикладна механіка:

– комп’ютеризовані і роботизовані технології машинобудування;

– інженерія мехатронних систем.

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

132 – Матеріалознавство:

– реновація деталей машин та конструкцій.

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,5

0,2

0,2

133 – Галузеве машинобудування:

– інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання;

– підйомно-транспортні та будівельні машини і обладнання.

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

185 – Нафтогазова інженерія та технології:

– обладнання нафтових і газових промислів.

0,3

0,5

0,2

0,25

0,5

0,5

0,5

0,2

0,3

274 – Автомобільний транспорт

0,3

0,5

0,2

0,5

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

Факультет природничих наук

101 – Екологія

0,3

0,35

0,35

0,3

0,4

0,35

0,4

0,3

0,4

103 – Науки про Землю:

– геологія родовищ нафти і газу;

– нафтогазова геофізика.

0,35

0,4

0,25

0,3

0,35

0,4

0,4

0,25

0,5

Інститут архітектури, будівництва та енергетики

131 – Прикладна механіка:

– інжиніринг зварювальних технологій.

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

191 – Архітектура та містобудування

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,6

192 – Будівництво та цивільна інженерія

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

Інститут інформаційних технологій

121 –  Інженерія програмного забезпечення

0,3

0,5

0,2

0,3

0,2

0,4

0,2

0,2

0,2

123 – Комп’ютерна інженерія

0,3

0,5

0,2

0,3

0,2

0,4

0,2

0,2

0,2

126 – Інформаційні системи та технології

0,3

0,5

0,2

0,3

0,2

0,4

0,2

0,2

0,2

172– Електронні комунікації та радіотехніка:

– мережеві та інтернет технології.

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

174 – Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка:

– програмне забезпечення кіберфізичних та робототехнічних систем;

– автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;

– системна інженерія – Інтернет речей.

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

175 – Інформаційно-вимірювальні технології:

– метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;

– інженерія відновлюваної енергетики;

– комп’ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології в техніці та медицині.

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

Інститут економіки та менеджменту

051 – Економіка:

– економіка бізнесу;*

– міжнародна економіка.

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

0,25

0,35

071 – Облік і оподаткування

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

0,25

0,35

072 – Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок:

– фінанси, банківська справа та страхування;

– фінанси, митна справа та фіскальне адміністрування.

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

0,25

0,35

073 – Менеджмент*

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

0,25

0,35

075 – Маркетинг

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

0,25

0,35

076 – Підприємництво та торгівля:

– підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

0,25

0,35

242 – Туризм і рекреація:

– міжнародний готельно-туристичний бізнес.

0,4

0,3

0,3

0,5

0,35

0,25

0,25

0,3

0,3

Інститут гуманітарної підготовки та державного управління

029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа:

документознавство та інформаційна діяльність.

0,35

0,25

0,4

0,3

0,2

0,2

0,2

0,35

0,4

035 – Філологія (спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»):

германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська.

0,4

0,3

0,3

0,4

0,2

0,2

0,2

0,4

0,3

281 – Публічне управління та адміністрування**

0,3

0,4

0,3

0,5

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

Кафедра військової підготовки

185 – Нафтогазова інженерія та технології:

– газонафтопроводи та газонафтосховища (за державним замовленням Міністерства оборони України).

0,3

0,5

0,2

0,25

0,5

0,5

0,5

0,2

0,3

Примітки:

*денна та заочна форма навчання;

** конкурсний бал для вступу не може бути менше ніж 150 балів;

        – вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного (регіонального) замовлення, можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі          наявності конкурсного балу не менше ніж 130,000

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступників на основі повної загальної середньої освіти за 2021 рік.

Вступ на основі ОС ФМБ, ОКР МС, ОС МБ (НРК5)

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття  ступеня бакалавра зараховуються бали ЗНО 2021 року з двох конкурсних предметів (перший предмет – українська мова/українська мова і література; другий предмет – математика, або історія України, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія)

Перелік вагових коефіцієнтів оцінок предметів НМТ та творчого конкурсу

Денна та заочна форма навчання

Спеціальності ступеня бакалавра (освітні програми)

База вступу

Конкурсні предмети

основний блок

додатковий блок 

(четвертий предмет)

ОПС ФМБ

ОКР МС,

ОС МБ

перший 

(українська мова) (К1)

другий 

(математика) (К2)

третій 

(історія України) (К3)

 іноземна мова 

(К4)

біологія 

(К4)

фізика 

(К4)

хімія

 (К4)

українська література (К4)

географія 

(К4)

творчий конкурс

(КТ)

Інститут нафтогазової інженерії

183 –  Технології захисту навколишнього середовища

Так*

Так

0,3

0,5

0,2

0,25

0,5

0,5

0,5

0,2

0,2

-

185 – Нафтогазова інженерія та технології:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– видобування нафти і газу;

Так

Так

0,3

0,5

0,2

0,25

0,5

0,5

0,5

0,2

0,3

-

– газонафтопроводи та газонафтосховища;

Так

Так

0,3

0,5

0,2

0,25

0,5

0,5

0,5

0,2

0,3

-

– буріння свердловин.

Так

Так

0,3

0,5

0,2

0,25

0,5

0,5

0,5

0,2

0,3

-

Інститут інженерної механіки та робототехніки

131 – Прикладна механіка:

– прикладна механіка.

Так

Так*

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

-

133 –  Галузеве машинобудування:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання;

Так

Так*

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

-

– підйомно-транспортні та будівельні машини і обладнання.

Так*

Ні

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

-

185 –  Нафтогазова інженерія та технології:

– обладнання нафтових і газових промислів.

Так

Так

0,3

0,5

0,2

0,25

0,5

0,5

0,5

0,2

0,3

-

274 –  Автомобільний транспорт

Так

Так

0,3

0,5

0,2

0,5

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

-

Факультет природничих наук

101 –  Екологія

Так*

Так*

0,3

0,35

0,35

0,3

0,4

0,35

0,4

0,3

0,4

-

103 – Науки про Землю:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– геологія родовищ нафти і газу;

Так

Так

0,35

0,4

0,25

0,3

0,35

0,4

0,4

0,25

0,5

-

– нафтогазова геофізика.

Так

Так

0,35

0,4

0,25

0,3

0,35

0,4

0,4

0,25

0,5

-

Інститут архітектури, будівництва та енергетики

131 –  Прикладна механіка:

– інжиніринг зварювальних технологій.

Так

Так*

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

-

141 –  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Так

Так

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

-

191 –  Архітектура та містобудування

Так*

Так*

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,6

192 –  Будівництво та цивільна інженерія

Так

Так

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

-

193 –  Геодезія та землеустрій

Так

Так

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

-

Інститут інформаційних технологій

121 –  Інженерія програмного забезпечення

Так

Так

0,3

0,5

0,2

0,3

0,2

0,4

0,2

0,2

0,2

-

123 –  Комп'ютерна інженерія

Так

Так*

0,3

0,5

0,2

0,3

0,2

0,4

0,2

0,2

0,2

-

126 –  Інформаційні системи та технології

Так*

Так*

0,3

0,5

0,2

0,3

0,2

0,4

0,2

0,2

0,2

-

172 –  Електронні комунікації та радіотехніка:

– мережеві та інтернет технології.

Так

Ні

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

-

174 –  Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;

Так

Так

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

-

– системна інженерія – Інтернет речей;

Так

Так*

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

-

– програмне забезпечення кіберфізичних та робототехнічних систем.

Так*

Ні

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

-

175 –  Інформаційно-вимірювальні технології:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;

Так*

Так*

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

-

– інженерія відновлюваної енергетики

Так*

Так*

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

-

Інститут економіки та менеджменту

051 –  Економіка:

– економіка бізнесу.

Так

Так

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

0,25

0,35

-

071 –  Облік і оподаткування

Так

Так

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

0,25

0,35

-

072 –  Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– фінанси, банківська справа та страхування;

Так

Так

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

0,25

0,35

-

– фінанси, митна справа та фіскальне адміністрування.

Так

Так*

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

0,25

0,35

-

073 –  Менеджмент

Так

Так

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

0,25

0,35

-

075 –  Маркетинг

Так

Так*

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

0,25

0,35

-

076 –  Підприємництво та торгівля:

– підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Так

Так

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

0,25

0,35

-

242  Туризм і рекреація:

міжнародний готельно-туристичний бізнес.

Так

Так

0,4

0,3

0,3

0,5

0,35

0,25

0,25

0,3

0,3

-

Інститут гуманітарної підготовки та державного управління

029 –  Інформаційна, бібліотечна та архівна справа:

документознавство та інформаційна діяльність.

Так

Так

0,35

0,25

0,4

0,3

0,2

0,2

0,2

0,35

0,4

-

Примітки:

* – тільки денна форма навчання;

– вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного або регіонального замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 130,000;

– для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5 за спеціальностями галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 051 «Економіка» додатково зараховується бал  з ЄФВВ в разі реєстрації вступника для його проходження.

 

Вступ на основі освітнього ступеня бакалавра (НРК6), магістра (ОКР спеціаліста) (НРК7)

Код

Спеціальність

Освітня програма

Вступ на місця за державним  замовленням або за кошти фізичних та/або юридичних осіб (вступ на основі ОС бакалавр – НРК6)

Вступ на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

(вступ на основі ОС магістра (ОКР спеціаліста) (НРК7))

029

Інформаційна, бібліотечна

та архівна справа

Інформаційний інжиніринг

та соціальні комунікації

- ЄВІ

- Фаховий іспит

- Співбесіда (іспит) з іноземної мови

- Фаховий іспит

035

Філологія (спеціалізація 035.041

«Германські мови та літератури

(переклад включно),

перша – англійська»)

Германські мови та літератури

(переклад включно), перша – англійська*

- ЄВІ

- Фаховий іспит

- Співбесіда (іспит) з іноземної мови

- Фаховий іспит

051

Економіка

Бізнес-економіка

- ЄВІ

- ЄФВВ

- ЄВІ

- ЄФВВ

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

- ЄВІ

- ЄФВВ

- ЄВІ

- ЄФВВ

072

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

- ЄВІ

- ЄФВВ

- ЄВІ

- ЄФВВ

073

Менеджмент

Менеджмент та адміністрування

- ЄВІ

- ЄФВВ

- ЄВІ

- ЄФВВ

Проєктний менеджмент

075

Маркетинг

Маркетинг

- ЄВІ

- ЄФВВ

- ЄВІ

- ЄФВВ

076

Підприємництво та торгівля

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

- ЄВІ

- ЄФВВ

- ЄВІ

- ЄФВВ

101

Екологія

Екологія 

- ЄВІ

- Фаховий іспит

- Співбесіда (іспит) з іноземної мови

- Фаховий іспит

103

Науки про Землю

Геологія нафти і газу

- ЄВІ

- Фаховий іспит

- Співбесіда (іспит) з іноземної мови

- Фаховий іспит

Геофізика

- ЄВІ

- Фаховий іспит

- Співбесіда (іспит) з іноземної мови

- Фаховий іспит

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

- ЄВІ

- ЄФВВ

- ЄВІ

- ЄФВВ

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

- ЄВІ

- ЄФВВ

- ЄВІ

- ЄФВВ

131

Прикладна механіка

Комп'ютеризовані і роботизовані технології машинобудування

- ЄВІ

- Фаховий іспит

- Співбесіда (іспит) з іноземної мови

- Фаховий іспит

Зварювання та споріднені технології

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

- ЄВІ

- Фаховий іспит

- Співбесіда (іспит) з іноземної мови

- Фаховий іспит

Енергетичний менеджмент

174

Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Комп'ютеризовані системи управління та автоматика

- ЄВІ

- Фаховий іспит

- Співбесіда (іспит) з іноземної мови

- Фаховий іспит

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

175

Інформаційно-вимірювальні технології

Метрологія та вимірювальна техніка

- ЄВІ

- Фаховий іспит

- Співбесіда (іспит) з іноземної мови

- Фаховий іспит

Інформаційні технології для сталого розвитку енергетики (мова навчання англійська) / Informational Technologies for Sustainable Energy Engineering*

183

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

- ЄВІ

- Фаховий іспит

- Співбесіда (іспит) з іноземної мови

- Фаховий іспит

185

Нафтогазова інженерія та технології

Видобування нафти і газу

- ЄВІ

- Фаховий іспит

- Співбесіда (іспит) з іноземної мови

- Фаховий іспит

Магістральний трубопровідний транспорт

Розподіл та постачання енергоносіїв

Обладнання нафтових і газових промислів

Пошукове, розвідувальне та експлуатаційне буріння нафтових і газових свердловин

191

Архітектура та містобудування

Архітектура та містобудування*

- ЄВІ

- Фаховий іспит

- Співбесіда (іспит) з іноземної мови

- Фаховий іспит

192

Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та цивільна інженерія

- ЄВІ

- Фаховий іспит

- Співбесіда (іспит) з іноземної мови

- Фаховий іспит

193

Геодезія та землеустрій

Геодезія

- ЄВІ

- Фаховий іспит

- Співбесіда (іспит) з іноземної мови

- Фаховий іспит

Землеустрій та кадастр

Геоінформаційні системи і технології

Оцінка землі та нерухомого майна

242

Туризм і рекреація

Туристичний бізнес-менеджмент

- ЄВІ

- ЄФВВ

- ЄВІ

- ЄФВВ

274

Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

- ЄВІ

- ЄДКІ або фаховий іспит

- Співбесіда (іспит) з іноземної мови

- Фаховий іспит

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

- ЄВІ

- ЄФВВ

- ЄВІ

- ЄФВВ

Примітка:
* – тільки денна форма навчання;
¬ ЄВІ, ЄФВВ – проводить УЦОЯО;
– співбесіда (іспит) з іноземної мови, фаховий іспит – проводить ІФНТУНГ

 для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 175 – Інформаційно-вимірювальні технології (освітньо-професійна програма – Інформаційні технології для сталого розвитку енергетики (мова навчання англійська) / Informational Technologies for Sustainable Energy Engineering) фаховий іспит проводяться у формі тестування англійською мовою з комп’ютерною перевіркою у відповідності до розробленої програми. Дана категорія вступників допускається до участі в конкурсі при отриманні оцінки з фаху не менше 110 балів.

текст