02. Перелік конкурсних предметів

Додаткова інформація
 
Вступ на основі ПЗСО

Перелік вагових коефіцієнтів оцінок з предметів національного мультипредметного тесту

Денна форма навчання

Спеціальності ступеня бакалавра (освітні програми)

Конкурсні предмети

основний блок

додатковий блок (третій предмет)

перший (укр. мова)

(К1)

другий (математика)

(К2)

історія України

(К3)

іноземна мова

(К3)

біологія

(К3)

фізика

(К3)

хімія

(К3)

Інститут нафтогазової інженерії

184 Гірництво:

– буріння нафтових і газових свердловин*

0,3

0,5

0,2

0,25

0,5

0,5

0,5

185 Нафтогазова інженерія та технології:

– видобування нафти і газу*

– буріння свердловин*

– газонафтопроводи та газонафтосховища*

0,3

0,5

0,2

0,25

0,5

0,5

0,5

Інститут інженерної механіки

131 Прикладна механіка:

– прикладна механіка

– інженерія мехатронних систем

– інжиніринг зварювальних технологій

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

132 Матеріалознавство:

– реновація деталей машин та конструкцій

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,5

133 Галузеве машинобудування:

– інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання

– підйомно-транспортні та будівельні машини і обладнання

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

185 Нафтогазова інженерія та технології:

– обладнання нафтових і газових промислів

0,3

0,5

0,2

0,25

0,5

0,5

0,5

274 Автомобільний транспорт

0,3

0,5

0,2

0,5

0,2

0,5

0,2

Інститут природничих наук і туризму

101 – Екологія

0,3

0,35

0,35

0,3

0,4

0,35

0,4

103 – Науки про Землю:

– геологія родовищ нафти і газу

– нафтогазова геофізика

0,35

0,4

0,25

0,3

0,35

0,4

0,4

106 – Географія:

– рекреаційно-туристичне ресурсокористування

0,3

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

183 Технології захисту навколишнього середовища

0,3

0,5

0,2

0,25

0,5

0,5

0,5

242 Туризм і рекреація:

– туризм

– міжнародний готельно-туристичний бізнес

0,4

0,3

0,3

0,5

0,35

0,25

0,25

Інститут архітектури, будівництва та енергетики

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

191 Архітектура та містобудування

Вступ за результатами творчого конкурсу (креслення, рисунок)

192 Будівництво та цивільна інженерія

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

193 Геодезія та землеустрій:

– геодезія та землеустрій

– геоінформаційні системи і технології

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

Інститут інформаційних технологій

121 –  Інженерія програмного забезпечення:

– інженерія програмного забезпечення*

– прикладне програмування та обчислення

0,3

0,5

0,2

0,3

0,2

0,4

0,2

123 Комп’ютерна інженерія*

0,3

0,5

0,2

0,3

0,2

0,4

0,2

126 Інформаційні системи та технології

0,3

0,5

0,2

0,3

0,2

0,4

0,2

172Електронні комунікації та радіотехніка:

– мережеві та інтернет технології

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

174Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка:

– програмне забезпечення кіберфізичних та робототехнічних систем

– автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

– системна інженерія – Інтернет речей

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

175 Інформаційно-вимірювальні технології:

– метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

– інженерія відновлюваної енергетики

– комп’ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології в техніці та медицині

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

Інститут економіки та менеджменту

051 – Економіка:

– економіка бізнесу*

– міжнародна економіка

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

071 – Облік і оподаткування

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

072 – Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок:

– фінанси, банківська справа та страхування

– фінанси, митна справа та фіскальне адміністрування

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

073 – Менеджмент*

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

075 – Маркетинг

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

076 – Підприємництво та торгівля:

– підприємництво, торгівля та біржова діяльність

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

Інститут гуманітарної підготовки та державного управління

029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа:

документознавство та інформаційна діяльність

0,35

0,25

0,4

0,3

0,2

0,2

0,2

035 – Філологія (спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська):

германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

0,4

0,3

0,3

0,4

0,2

0,2

0,2

281 – Публічне управління та адміністрування**

 

 

0,3

0,4

0,3

0,5

0,2

0,2

0,2

Кафедра військової підготовки

185 Нафтогазова інженерія та технології:

– газонафтопроводи та газонафтосховища (за державним замовленням МО України)

0,3

0,5

0,2

0,25

0,5

0,5

0,5

Примітки:

*денна та заочна форма навчання;

** конкурсний бал для вступу не може бути менше ніж 140 балів (120 балів для вступу на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб);

 – вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного (регіонального) замовлення, можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного балу не менше ніж 130,000

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступників на основі повної загальної середньої освіти за 2021 рік.

Вступ на основі ОПС ФМБ, ОКР МС, ОС МБ (НРК5)

Перелік вагових коефіцієнтів оцінок предметів НМТ або ЗНО 2020–2021 років з двох конкурсних предметів (перший предмет – українська мова/українська мова і література; другий предмет – математика, або історія України, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія)

Денна та заочна форма навчання

 

Спеціальності ступеня бакалавра (освітні програми)

Конкурсні предмети

основний блок

додатковий блок (третій предмет)

перший

(укр. мова)

(К1)

другий (математика)

(К2)

історія України

(К3)

іноземна мова

(К3)

біологія

(К3)

фізика

(К3)

хімія

(К3)

Інститут нафтогазової інженерії

185 Нафтогазова інженерія та технології:

– видобування нафти і газу;

– газонафтопроводи та газонафтосховища;

– буріння свердловин

0,3

0,5

0,2

0,25

0,5

0,5

0,5

Інститут інженерної механіки

131Прикладна механіка:

– прикладна механіка;

– інжиніринг зварювальних технологій

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

132 Матеріалознавство:

– реновація деталей машин та конструкцій*

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,5

133 Галузеве машинобудування:

– інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

185 Нафтогазова інженерія та технології:

– обладнання нафтових і газових промислів

0,3

0,5

0,2

0,25

0,5

0,5

0,5

274Автомобільний транспорт

0,3

0,5

0,2

0,5

0,2

0,5

0,2

Інститут природничих наук і туризму

101 – Екологія

0,3

0,35

0,35

0,3

0,4

0,35

0,4

103 – Науки про Землю:

– геологія родовищ нафти і газу;

– нафтогазова геофізика;

– геологія нафти і газу, геофізика, геоінформатика, інженерна геологія та гідрогеологія

0,35

0,4

0,25

0,3

0,35

0,4

0,4

183 Технології захисту навколишнього середовища

0,3

0,5

0,2

0,25

0,5

0,5

0,5

242 Туризм і рекреація:

– туризм;

міжнародний готельно-туристичний бізнес

0,4

0,3

0,3

0,5

0,35

0,25

0,25

Інститут архітектури, будівництва та енергетики

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

191 Архітектура та містобудування*

Вступ за результатами творчого конкурсу (креслення, рисунок)

192 Будівництво та цивільна інженерія

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

193 Геодезія та землеустрій

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

Інститут інформаційних технологій

121 Інженерія програмного забезпечення:

– інженерія програмного забезпечення;

– прикладне програмування та обчислення*

0,3

0,5

0,2

0,3

0,2

0,4

0,2

123 Комп’ютерна інженерія

0,3

0,5

0,2

0,3

0,2

0,4

0,2

126 Інформаційні системи та технології*

0,3

0,5

0,2

0,3

0,2

0,4

0,2

172Електронні комунікації та радіотехніка:

– мережеві та інтернет технології

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка:

– автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;

– системна інженерія – Інтернет речей

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

175 Інформаційно-вимірювальні технології:

– метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;

– інженерія відновлюваної енергетики*

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

Інститут економіки та менеджменту

051 – Економіка:

– економіка бізнесу

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

071 – Облік і оподаткування

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

072 – Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок:

– фінанси, банківська справа та страхування;

– фінанси, митна справа та фіскальне адміністрування

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

073 – Менеджмент

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

075 – Маркетинг

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

076 – Підприємництво та торгівля:

– підприємництво, торгівля та біржова діяльність

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

Інститут гуманітарної підготовки та державного управління

029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа:

документознавство та інформаційна діяльність

0,35

0,25

0,4

0,3

0,2

0,2

0,2

Примітки:

*тільки денна форма навчання;

– вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного (регіонального) замовлення, можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного балу не менше ніж 130,000;

– ваговий коефіцієнт для оцінки ЗНО 2020-2021 р з географії дорівнює ваговому коефіцієнту оцінки з історії України

 

Вступ на основі освітнього ступеня бакалавра (НРК6), магістра (ОКР спеціаліста) (НРК7)

Код

Спеціальність

Освітня програма

Вступ на місця за державним  замовленням або за кошти фізичних та/або юридичних осіб (вступ на основі ОС бакалавр – НРК6)

Вступ на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

(вступ на основі ОС магістра (ОКР спеціаліста) (НРК7))

Вступ на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

(вступ на основі ОС бакалавр (НРК6), магістра (ОКР спеціаліста) (НРК7))

029

Інформаційна, бібліотечна

та архівна справа

Інформаційний інжиніринг

та соціальні комунікації

- ЄВІ

- Фаховий іспит

- Співбесіда (іспит) з іноземної мови

- Фаховий іспит

 

035

Філологія (спеціалізація 035.041

«Германські мови та літератури

(переклад включно),

перша – англійська»)

Германські мови та літератури

(переклад включно), перша – англійська*

- ЄВІ

- Фаховий іспит

- Співбесіда (іспит) з іноземної мови

- Фаховий іспит

 

051

Економіка

Бізнес-економіка

- ЄВІ

- ЄФВВ

- Співбесіда (іспит) з іноземної мови

- Фаховий іспит

 

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

- ЄВІ

- ЄФВВ

- Співбесіда (іспит) з іноземної мови

- Фаховий іспит

 

072

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

- ЄВІ

- ЄФВВ

- Співбесіда (іспит) з іноземної мови

- Фаховий іспит

 

073

Менеджмент

Менеджмент та адміністрування

- ЄВІ

- ЄФВВ

- Співбесіда (іспит) з іноземної мови

- Фаховий іспит

 

Проєктний менеджмент

075

Маркетинг

Маркетинг

- ЄВІ

- ЄФВВ

- Співбесіда (іспит) з іноземної мови

- Фаховий іспит

 

Маркетинг територій

076

Підприємництво та торгівля

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

- ЄВІ

- ЄФВВ

- Співбесіда (іспит) з іноземної мови

- Фаховий іспит

 

101

Екологія

Екологія 

- ЄВІ

- Фаховий іспит

- Співбесіда (іспит) з іноземної мови

- Фаховий іспит

 

103

Науки про Землю

Геологія нафти і газу

- ЄВІ

- Фаховий іспит

 

Мотиваційний лист

Геофізика

- ЄВІ

- Фаховий іспит

 

Мотиваційний лист

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

- ЄВІ

- Фаховий іспит

- Співбесіда (іспит) з іноземної мови

- Фаховий іспит

 

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

- ЄВІ

- Фаховий іспит

- Співбесіда (іспит) з іноземної мови

- Фаховий іспит

 

131

Прикладна механіка

Комп'ютеризовані і роботизовані технології машинобудування

- ЄВІ

- Фаховий іспит

 

Мотиваційний лист

Зварювання та споріднені технології

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

- ЄВІ

- Фаховий іспит

 

Мотиваційний лист

Енергетичний менеджмент

174

Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Комп'ютеризовані системи управління та автоматика

- ЄВІ

- Фаховий іспит

 

Мотиваційний лист

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

175

Інформаційно-вимірювальні технології

Метрологія та вимірювальна техніка

- ЄВІ

- Фаховий іспит

 

Мотиваційний лист

Інформаційні технології для сталого розвитку енергетики (мова навчання англійська) / Informational Technologies for Sustainable Energy Engineering*

- Співбесіда (іспит) з іноземної мови

- Фаховий іспит

183

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

- ЄВІ

- Фаховий іспит

 

Мотиваційний лист

185

Нафтогазова інженерія та технології

Видобування нафти і газу

- ЄВІ

- Фаховий іспит

 

Мотиваційний лист

Магістральний трубопровідний транспорт

Розподіл та постачання енергоносіїв

Обладнання нафтових і газових промислів

Пошукове, розвідувальне та експлуатаційне буріння нафтових і газових свердловин

191

Архітектура та містобудування

Архітектура та містобудування*

- ЄВІ

- Фаховий іспит

- Співбесіда (іспит) з іноземної мови

- Фаховий іспит

 

192

Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та цивільна інженерія

- ЄВІ

- Фаховий іспит

 

Мотиваційний лист

193

Геодезія та землеустрій

Геодезія

- ЄВІ

- Фаховий іспит

- Співбесіда (іспит) з іноземної мови

- Фаховий іспит

 

Землеустрій та кадастр

Геоінформаційні системи і технології

Оцінка землі та нерухомого майна

242

Туризм і рекреація

Туристичний бізнес-менеджмент

- ЄВІ

- Фаховий іспит

- Співбесіда (іспит) з іноземної мови

- Фаховий іспит

 

274

Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

- ЄВІ

- Фаховий іспит

 

Мотиваційний лист

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

- ЄВІ

- ЄФВВ

- Співбесіда (іспит) з іноземної мови

- Фаховий іспит

 

Примітка:
* – тільки денна форма навчання;
¬ ЄВІ, ЄФВВ – проводить УЦОЯО;
– співбесіда (іспит) з іноземної мови, фаховий іспит – проводить ІФНТУНГ

 для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 175 – Інформаційно-вимірювальні технології (освітньо-професійна програма – Інформаційні технології для сталого розвитку енергетики (мова навчання англійська) / Informational Technologies for Sustainable Energy Engineering) фаховий іспит проводяться у формі тестування англійською мовою з комп’ютерною перевіркою у відповідності до розробленої програми. Дана категорія вступників допускається до участі в конкурсі при отриманні оцінки з фаху не менше 120 балів.

текст