02. Перелік конкурсних предметів

Додаткова інформація
 
Вступ на основі ПЗСО

 Денна форма навчання

Спеціальності ступеня бакалавра

(освітні програми)

Перелік конкурсних предметів

(вступних іспитів, творчих конкурсів) **

Вага оцінки ЗНО

з відповідних предметів

Вага середнього балу документа

про повну загальну освіту

Інститут нафтогазової інженерії

185 – Нафтогазова інженерія та технології:

– видобування нафти і газу*;

– газонафтопроводи та газонафтосховища*;

– буріння свердловин*

1. Українська мова.

0,3

0,1

2. Математика.

0,3

3. Історія України або іноземна мова, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,3

184 – Гірництво:

– буріння нафтових і газових свердловин*

1. Українська мова.

0,35

0,1

2. Математика.

0,3

3. Історія України або іноземна мова, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,25

Інститут інженерної механіки

131 – Прикладна механіка:

– прикладна механіка;

– інженерія мехатронних систем;

– інжиніринг зварювальних технологій

 

133 – Галузеве машинобудування:

– інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання

1. Українська мова.

0,3

0,1

2. Математика.

0,3

3. Історія України або іноземна мова, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,3

274 - Автомобільний транспорт

1. Українська мова.

0,3

​​​​​​​0,1

 

 

2. Математика.

0,3

3. Фізика або іноземна мова.

0,3

185 – Нафтогазова інженерія та технології:

– обладнання нафтових і газових промислів

1. Українська мова.

0,3

0,1

2. Математика.

0,3

3. Історія України або іноземна мова, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,3

Інститут природничих наук і туризму

101 – Екологія

1. Українська мова.

0,2

0,1

2. Біологія.

0,3

3. Історія України або математика, або  іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія.

0,4

103 – Науки про Землю:

– геологія нафти і газу, геофізика, геоінформатика, інженерна геологія та гідрогеологія

1. Українська мова.

0,3

0,1

2. Математика.

0,2

3. Історія України або іноземна мова, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія..

0,4

183 – Технології захисту навколишнього середовища

1. Українська мова.

0,3

0,1

2. Математика.

0,3

3. Історія України або іноземна мова, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,3

242 – Туризм

– туризм;

– міжнародний готельно-туристичний бізнес

1. Українська мова і література.

0,2

0,1

2. Іноземна мова.

0,4

3. Історія України або математика, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,3

Інститут архітектури, будівництва та енергетики

105 – Прикладна фізика та наноматеріали

– фізика новітніх джерел енергії

1.Українська мова.

0,3

0,1

2. Математика.

0,3

3. Історія України або іноземна мова, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,3

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

1.Українська мова.

0,2

0,1

2. Математика.

0,35

3. Історія України або іноземна мова, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,35

191 – Архітектура та містобудування

1. Українська мова і література.

0,2

0,1

2. Математика.

0,2

3. Творчий конкурс***.

0,5

192 – Будівництво та цивільна інженерія:

– будівництво та цивільна інженерія;

– теплогазопостачання і вентиляція

1. Українська мова.

0,3

0,1

2. Математика.

0,3

3. Історія України або іноземна мова, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,3

193 – Геодезія та землеустрій

– геодезія та землеустрій;

– геоінформаційні системи і технології

1. Українська мова.

0,2

0,1

2. Математика.

0,3

3. Історія України або іноземна мова, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,4

Інститут інформаційних технологій

121 – Інженерія програмного забезпечення

– інженерія програмного забезпечення;

– прикладне програмування та обчислення

1. Українська мова.

0,3

0,1

2. Математика.

0,35

3. Історія України або іноземна мова, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,25

123 – Комп’ютерна інженерія

1. Українська мова.

0,3

0,1

2. Математика.

0,4

3. Історія України або іноземна мова, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,2

126 – Інформаційні системи та технології

1. Українська мова.

0,3

0,1

2. Математика.

0,3

3. Історія України або іноземна мова, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,3

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології:

– автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;

– комп’ютеризовані системи управління та автоматика

– системна інженерія – Інтернет речей

1. Українська мова.

0,3

0,1

2. Математика.

0,3

3. Історія України або іноземна мова, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,3

152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка:

– метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;

– інженерія відновлюваної енергетики**;

– інформаційно-вимірювальні смарт-технології (за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

1. Українська мова.

0,3

0,1

2. Математика.

0,3

3. Історія України або іноземна мова, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,3

Інститут економіки та менеджменту

051 – Економіка

– економіка бізнесу*;

– міжнародна економіка

1. Українська мова і література.

0,4

0,1

2. Математика.

0,2

3. Історія України або іноземна мова, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,3

071 – Облік і оподаткування

1. Українська мова і література.

0,2

0,1

2. Математика.

0,3

3. Історія України або іноземна мова, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,4

072 – Фінанси, банківська справа та страхування:

– фінанси, банківська справа та страхування;

– фінанси, митна справа та фіскальне адміністрування

 

073 – Менеджмент:

– менеджмент*;

– регіональне управління

1. Українська мова і література.

0,3

0,1

2. Математика.

0,2

3. Історія України або іноземна мова, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,4

075 – Маркетинг

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1. Українська мова і література.

0,3

0,1

2. Математика.

0,3

3. Історія України або іноземна мова, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,3

Інститут гуманітарної підготовки та державного управління

029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

– документознавство та інформаційна діяльність

1. Українська мова і література.

0,4

0,1

2. Історія України.

0,3

3. Математика або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,2

035 – Філологія (спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»):

 – англійська філологія та переклад

1. Українська мова і література.

0,4

0,1

2. Іноземна мова

0,3

3. Історія України або математика, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,2

281 – Публічне управління та адміністрування****

 

1. Українська мова і література.

0,4

0,1

2. Математика.

0,2

3. Історія України або іноземна мова, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,3

Кафедра військової підготовки

185 – Нафтогазова інженерія

– газонафтопроводи та газонафтосховища. (Забезпечення військ (сил) ракетним паливом, пальним і мастильними матеріалами)

1. Українська мова.

0,3

0,1

2. Математика.

0,3

3. Історія України або іноземна мова, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,3

Примітки:

*–денна та заочна форма навчання

**– мінімальна кількість балів з конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО для допуску до участі в конкурсі становить 100 балів, крім спеціальності 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (освітньо-професійна програма: Інженерія відновлюваної енергетики) – 140 балів.

*** – творчий конкурс складається з двох сесій: 1-ша сесія - креслення; 2-га сесія – рисунок, мінімальна кількість балів з творчого конкурсу для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом – 110.

**** – конкурсний бал не може бути менше ніж 140 балів.

– коефіцієнт К5 для всіх конкурсних пропозицій для вступу на спеціальності, які зазначені в переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (таблиця 4) рівний 0.

– коефіцієнт К6 для всіх конкурсних пропозицій рівний 0.

– вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного (регіонального) замовлення, можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 125,000.

 

 

Вступ на основі ОКР молодшого спеціаліста

 

Спеціальність

Освітня програма

Перелік конкурсних показників (сертифікатів ЗНО, вступних іспитів) при вступі на навчання за кошти державного бюджету

Перелік конкурсних показників (сертифікатів ЗНО, вступних іспитів) при вступі на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб

Код

Назва

Назва

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Документознавство та інформаційна діяльність

 

1. Українська мова і література.

2. Математика або фізика, або хімія, або біологія, або географія, або історія України, або іноземна мова.

3. Фахове вступне випробування.

051

Економіка

Економіка бізнесу

1. Українська мова і література.

2. Математика.

3. Фахове вступне випробування.

1. Українська мова і література.

2. Математика або фізика, або хімія, або біологія, або географія, або історія України, або іноземна мова.

3. Фахове вступне випробування.

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування 

1. Українська мова і література.

2. Математика.

3. Фахове вступне випробування.

1. Українська мова і література.

2. Математика або фізика, або хімія, або біологія, або географія, або історія України, або іноземна мова.

3. Фахове вступне випробування.

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування 

1. Українська мова і література.

2. Математика.

3. Фахове вступне випробування.

1. Українська мова і література.

2. Математика або фізика, або хімія, або біологія, або географія, або історія України, або іноземна мова.

3. Фахове вступне випробування.

073

Менеджмент

Менеджмент

1. Українська мова і література.

2. Математика.

3. Фахове вступне випробування.

1. Українська мова і література.

2. Математика або фізика, або хімія, або біологія, або географія, або історія України, або іноземна мова.

3. Фахове вступне випробування.

075

Маркетинг

Маркетинг

1. Українська мова і література.

2. Математика.

3. Фахове вступне випробування.

1. Українська мова і література.

2. Математика або фізика, або хімія, або біологія, або географія, або історія України, або іноземна мова.

3. Фахове вступне випробування.

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1. Українська мова і література.

2. Математика.

3. Фахове вступне випробування.

1. Українська мова і література.

2. Математика або фізика, або хімія, або біологія, або географія, або історія України, або іноземна мова.

3. Фахове вступне випробування.

101

Екологія

Екологія

1. Українська мова.

2. Математика.

3. Фахове вступне випробування.

1. Українська мова.

2. Математика або фізика, або хімія, або біологія, або географія, або історія України, або іноземна мова.

3. Фахове вступне випробування.

103

Науки про Землю

Геологія нафти і газу, геофізика, геоінформатика, інженерна геологія та гідрогеологія

1. Українська мова.

2. Математика.

3. Фахове вступне випробування.

1. Українська мова.

2. Математика або фізика, або хімія, або біологія, або географія, або історія України, або іноземна мова.

3. Фахове вступне випробування.

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення 

1. Українська мова.

2. Математика.

3. Фахове вступне випробування.

1. Українська мова.

2. Математика або фізика, або хімія, або біологія, або географія, або історія України, або іноземна мова.

3. Фахове вступне випробування.

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

1. Українська мова.

2. Математика.

3. Фахове вступне випробування.

1. Українська мова.

2. Математика або фізика, або хімія, або біологія, або географія, або історія України, або іноземна мова.

3. Фахове вступне випробування.

126

Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології

1. Українська мова.

2. Математика.

3. Фахове вступне випробування.

1. Українська мова.

2. Математика або фізика, або хімія, або біологія, або географія, або історія України, або іноземна мова.

3. Фахове вступне випробування.

131

Прикладна механіка

Прикладна механіка

1. Українська мова.

2. Математика.

3. Фахове вступне випробування.

1. Українська мова.

2. Математика або фізика, або хімія, або біологія, або географія, або історія України, або іноземна мова.

3. Фахове вступне випробування.

Інженерія мехатронних систем

Інжиніринг зварювальних технологій

133

Галузеве машинобудування

Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання

1. Українська мова.

2. Математика.

3. Фахове вступне випробування.

1. Українська мова.

2. Математика або фізика, або хімія, або біологія, або географія, або історія України, або іноземна мова.

3. Фахове вступне випробування.

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

1. Українська мова.

2. Математика.

3. Фахове вступне випробування.

1. Українська мова.

2. Математика або фізика, або хімія, або біологія, або географія, або історія України, або іноземна мова.

3. Фахове вступне випробування.

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп'ютеризовані системи управління та автоматика

1. Українська мова.

2. Математика.

3. Фахове вступне випробування.

1. Українська мова.

2. Математика або фізика, або хімія, або біологія, або географія, або історія України, або іноземна мова.

3. Фахове вступне випробування.

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

1. Українська мова.

2. Математика.

3. Фахове вступне випробування.

1. Українська мова.

2. Математика або фізика, або хімія, або біологія, або географія, або історія України, або іноземна мова.

3. Фахове вступне випробування.

Інженерія відновлюваної енергетики**

172

Телекомунікації та радіотехніка 

Телекомунікації та радіотехніка 

1. Українська мова.

2. Математика.

3. Фахове вступне випробування.

1. Українська мова.

2. Математика або фізика, або хімія, або біологія, або географія, або історія України, або іноземна мова.

3. Фахове вступне випробування.

183

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

1. Українська мова.

2. Математика.

3. Фахове вступне випробування.

1. Українська мова.

2. Математика або фізика, або хімія, або біологія, або географія, або історія України, або іноземна мова.

3. Фахове вступне випробування.

184

Гірництво

Буріння нафтових і газових свердловин

1. Українська мова.

2. Математика.

3. Фахове вступне випробування.

1. Українська мова.

2. Математика або фізика, або хімія, або біологія, або географія, або історія України, або іноземна мова.

3. Фахове вступне випробування.

185

Нафтогазова інженерія та технології

Видобування нафти і газу

1. Українська мова.

2. Математика.

3. Фахове вступне випробування.

1. Українська мова.

2. Математика або фізика, або хімія, або біологія, або географія, або історія України, або іноземна мова.

3. Фахове вступне випробування.

Газонафтопроводи та газонафтосховища

Обладнання нафтових і газових промислів

191

Архітектура та містобудування*

Архітектура та містобудування* 

1. Українська мова і література.

2. Історія України.

3. Фахове вступне випробування.

1. Українська мова і література.

2. Математика або фізика, або хімія, або біологія, або географія, або історія України, або іноземна мова.

3. Фахове вступне випробування.

192

Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та цивільна інженерія

1. Українська мова.

2. Математика.

3. Фахове вступне випробування.

1. Українська мова.

2. Математика або фізика, або хімія, або біологія, або географія, або історія України, або іноземна мова.

3. Фахове вступне випробування.

193

Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій 

1. Українська мова.

2. Історія України.

3. Фахове вступне випробування.

1. Українська мова.

2. Математика або фізика, або хімія, або біологія, або географія, або історія України, або іноземна мова.

3. Фахове вступне випробування.

242

Туризм

Туризм

1. Українська мова і література.

2. Математика.

3. Фахове вступне випробування.

1. Українська мова і література.

2. Математика або фізика, або хімія, або біологія, або географія, або історія України, або іноземна мова.

3. Фахове вступне випробування.

Міжнародний готельно-туристичний бізнес

274

Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

1. Українська мова.

2. Математика.

3. Фахове вступне випробування.

1. Українська мова.

2. Математика або фізика, або хімія, або біологія, або географія, або історія України, або іноземна мова.

3. Фахове вступне випробування.

Примітка:

* – денна форма навчання;

** – денна форма навчання, мінімальна кількість балів з конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО для допуску до участі в конкурсі становить 140 балів.