02. Перелік конкурсних предметів

Додаткова інформація

         Перелік конкурсних предметів ІФНТУНГ для вступу на основі ПЗСО у 2021р

Денна форма навчання

Спеціальності ступеня бакалавра

(освітні програми)

Перелік конкурсних предметів

(вступних іспитів, творчих конкурсів) **

Вага оцінки ЗНО

з відповідних предметів

Вага середнього балу документа

про повну загальну освіту

Інститут нафтогазової інженерії

185 – Нафтогазова інженерія та технології:

– видобування нафти і газу*;

– газонафтопроводи та газонафтосховища*;

– буріння свердловин*

1. Українська мова.

0,3

0,1

2. Математика.

0,3

3. Історія України або іноземна мова, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,3

184 – Гірництво:

– буріння нафтових і газових свердловин*

1. Українська мова.

0,35

0,1

2. Математика.

0,3

3. Історія України або іноземна мова, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,25

Інститут інженерної механіки

131 – Прикладна механіка:

– прикладна механіка;

– інженерія мехатронних систем;

– інжиніринг зварювальних технологій

 

133 – Галузеве машинобудування:

– інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання

1. Українська мова.

0,3

0,1

2. Математика.

0,3

3. Історія України або іноземна мова, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,3

274 - Автомобільний транспорт

1. Українська мова.

0,3

​​​​​​​0,1

 

 

2. Математика.

0,3

3. Фізика або іноземна мова.

0,3

185 – Нафтогазова інженерія та технології:

– обладнання нафтових і газових промислів

1. Українська мова.

0,3

0,1

2. Математика.

0,3

3. Історія України або іноземна мова, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,3

Інститут природничих наук і туризму

101 – Екологія

1. Українська мова.

0,2

0,1

2. Біологія.

0,3

3. Історія України або математика, або  іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія.

0,4

103 – Науки про Землю:

– геологія нафти і газу, геофізика, геоінформатика, інженерна геологія та гідрогеологія

1. Українська мова.

0,3

0,1

2. Математика.

0,2

3. Історія України або іноземна мова, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія..

0,4

183 – Технології захисту навколишнього середовища

1. Українська мова.

0,3

0,1

2. Математика.

0,3

3. Історія України або іноземна мова, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,3

242 – Туризм

– туризм;

– міжнародний готельно-туристичний бізнес

1. Українська мова і література.

0,2

0,1

2. Іноземна мова.

0,4

3. Історія України або математика, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,3

Інститут архітектури, будівництва та енергетики

105 – Прикладна фізика та наноматеріали

– фізика новітніх джерел енергії

1.Українська мова.

0,3

0,1

2. Математика.

0,3

3. Історія України або іноземна мова, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,3

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

1.Українська мова.

0,2

0,1

2. Математика.

0,35

3. Історія України або іноземна мова, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,35

191 – Архітектура та містобудування

1. Українська мова і література.

0,2

0,1

2. Математика.

0,2

3. Творчий конкурс***.

0,5

192 – Будівництво та цивільна інженерія:

– будівництво та цивільна інженерія;

– теплогазопостачання і вентиляція

1. Українська мова.

0,3

0,1

2. Математика.

0,3

3. Історія України або іноземна мова, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,3

193 – Геодезія та землеустрій

– геодезія та землеустрій;

– геоінформаційні системи і технології

1. Українська мова.

0,2

0,1

2. Математика.

0,3

3. Історія України або іноземна мова, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,4

Інститут інформаційних технологій

121 – Інженерія програмного забезпечення

– інженерія програмного забезпечення;

– прикладне програмування та обчислення

1. Українська мова.

0,3

0,1

2. Математика.

0,35

3. Історія України або іноземна мова, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,25

123 – Комп’ютерна інженерія

1. Українська мова.

0,3

0,1

2. Математика.

0,4

3. Історія України або іноземна мова, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,2

126 – Інформаційні системи та технології

1. Українська мова.

0,3

0,1

2. Математика.

0,3

3. Історія України або іноземна мова, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,3

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології:

– автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;

– комп’ютеризовані системи управління та автоматика

– системна інженерія – Інтернет речей

1. Українська мова.

0,3

0,1

2. Математика.

0,3

3. Історія України або іноземна мова, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,3

152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка:

– метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;

– інженерія відновлюваної енергетики**;

– інформаційно-вимірювальні смарт-технології (за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

1. Українська мова.

0,3

0,1

2. Математика.

0,3

3. Історія України або іноземна мова, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,3

Інститут економіки та менеджменту

051 – Економіка

– економіка бізнесу*;

– міжнародна економіка

1. Українська мова і література.

0,4

0,1

2. Математика.

0,2

3. Історія України або іноземна мова, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,3

071 – Облік і оподаткування

1. Українська мова і література.

0,2

0,1

2. Математика.

0,3

3. Історія України або іноземна мова, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,4

072 – Фінанси, банківська справа та страхування:

– фінанси, банківська справа та страхування;

– фінанси, митна справа та фіскальне адміністрування

 

073 – Менеджмент:

– менеджмент*;

– регіональне управління

1. Українська мова і література.

0,3

0,1

2. Математика.

0,2

3. Історія України або іноземна мова, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,4

075 – Маркетинг

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1. Українська мова і література.

0,3

0,1

2. Математика.

0,3

3. Історія України або іноземна мова, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,3

Інститут гуманітарної підготовки та державного управління

029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

– документознавство та інформаційна діяльність

1. Українська мова і література.

0,4

0,1

2. Історія України.

0,3

3. Математика або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,2

035 – Філологія (спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»):

 – англійська філологія та переклад

1. Українська мова і література.

0,4

0,1

2. Іноземна мова

0,3

3. Історія України або математика, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,2

281 – Публічне управління та адміністрування****

 

1. Українська мова і література.

0,4

0,1

2. Математика.

0,2

3. Історія України або іноземна мова, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,3

Кафедра військової підготовки

185 – Нафтогазова інженерія

– газонафтопроводи та газонафтосховища. (Забезпечення військ (сил) ракетним паливом, пальним і мастильними матеріалами)

1. Українська мова.

0,3

0,1

2. Математика.

0,3

3. Історія України або іноземна мова, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,3

Примітки:

*–денна та заочна форма навчання

**– мінімальна кількість балів з конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО для допуску до участі в конкурсі становить 100 балів, крім спеціальності 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (освітньо-професійна програма: Інженерія відновлюваної енергетики) – 140 балів.

*** – творчий конкурс складається з двох сесій: 1-ша сесія - креслення; 2-га сесія – рисунок, мінімальна кількість балів з творчого конкурсу для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом – 110.

**** – конкурсний бал не може бути менше ніж 140 балів.

– коефіцієнт К5 для всіх конкурсних пропозицій для вступу на спеціальності, які зазначені в переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (таблиця 4) рівний 0.

– коефіцієнт К6 для всіх конкурсних пропозицій рівний 0.

– вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного (регіонального) замовлення, можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 125,000.