Міжнародні проекти

 

 

2022

 • UNIVERSEH Extended for Ukraine - Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу є учасником консорціуму в межах проєкту "UNIVERSEH".
 • IT4SEE Master Degree Programme - програма подвійних дипломів між London South Bank University (LSBU) (Великобританія) та Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу.

 

Британська рада

2018-2021

 • Проект EV16043U1W у рамках програми Creative Spark – п'ятирічної ініціативи, спрямованої на підтримку міжнародних університетських та інституційних партнерств для розвитку підприємницьких навичок та креативної економіки у семи країнах: Україні, Казахстані, Узбекистані, Киргизстані, Азербайджані, Вірменії, Грузії, за підтримки Великої Британії.

Програма транскордонної співпраці Румунія-Україна

2014-2020

 • 2SOFT/1.2/86 - Ro-Ua Trans-border Academic Development for Research and Innovation (Ro-Ua Транскордонний академічний розвиток для досліджень та інновацій)
 • 2SOFT/2.1/91 - RO-UA «Development of cross-border cooperation in promoting objects of historical and cultural heritage in the cross-border territory of Romania and Ukraine»(«Розвиток транскордонного співробітництва щодо популяризації об'єктів історичної та культурної спадщини на транскордонній території Румунії й України»)
 • 2SOFT/1.2/63 - RO-UA Partnership for Climate Change Mitigation (Партнерство Румунія-Україна для пом'якшення змін клімату)

 

Програма транскордонної співпраці Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна

2014-2020

 • HUSKROUA/1702/ 6.1/0015 -  Energy Recovery from Municipal Solid Waste by Thermal Conversion Technologies in Cross-border Region - EnyMSW (Відновлення енергії з твердих побутових відходів з використанням технологій теплового перетворення в транскордонному регіоні – EnyMSW)
 • HUSKROUA/1702/ 6.1/0075 -  Сross-border Network of Energy Sustainable Universities (Транскордонна мережа енергетично сталих університетів)
 • HUSKROUA/1702/6.1/0022 - Regional Center for Training and Monitoring of the Environmental Impact of Electrical Installations – CRIMIGE (Регіональний центр навчання та моніторингу впливу електроустановок на навколишнє середовище – CRIMIGE)
 • HUSKROUA/1901/3.1/0005 - Valorisation of the historical and cultural heritage through the development and promotion of the Carpathian Cultural Route
  (Карпатський культурний шлях)

2011-2013

 • HUSKROUA/0901/062 -  QASERD -Quality Assurance for Society – oriented Education, Research and Development (Забезпечення якості суспільно-орієнтованих освіти, досліджень та розробок) 

2012-2015

 • HUSKROUA/1001/110 - RuUaSoil - The Management of The Contaminated Sites with Oil Products (Управління забрудненими нафтопродуктами ділянками землі )

2013-2015

 • HUSKROUA/1101/194 - CONTENT Cross-border Innovation Network for Technology Transfer (Транскордонна інноваційна мережа трансферу технологій)

 

8-ма Рамкова програми ЄС з досліджень та інновацій "ГОРИЗОНТ 2020"

2019-2020

 • Університет є учасником проекту №831748 8-ої Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій "Горизонт 2020"
  Назва проекту:
  C-Energy 2020 V2 - Підключення енергетичних національних контактних пунктів у проактивну мережу в рамках суспільного виклику 3 «Безпечна, чиста та ефективна енергетика» у програмі Горизонт 2020 (Connecting Energy National Contact Points in a pro-active network under Societal Challenge 3 ‘Secure, clean and efficient energy’ in Horizon 2020) 
  Партнери та фінансування 

7-ма Рамкова програми ЄС з досліджень та інновацій.

2014-2017

 • Університет був учасником проекту 609570-FP7-INCO-2013-9 7-ої Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій. 
  Назва проекту:
  InnoverEast - Building a More Effective Pathway Leading from Research to Innovation through Cooperation between the European Union and Eastern Partnership Countries in the Field of Energy Efficiency (Побудова більш ефективного шляху від досліджень до інновацій через співпрацю між країна ЄС та Східного Партнерства у сфері енергоефективності 
  Партнери та фінансування​

Перелік проектів ІФНТУНГ в програмі ТЕМПУС за роками

 

Історія участі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу в програмі ТЕМПУС почалась у 2006 році і відтоді не припинялась.

Загалом університетом виконано більше 10 проектів за програмою - ми увійшли до числа найактивніших університетів в Україні.

2013 

2012

 •  530158-TEMPUS-1-2012-1-SETEMPUS-SMHES Support of innovations through improvement of regulatory framework for higher education in Ukraine (Підтримка інновацій шляхом покращення нормативних та законодавчих рамок для вищої освіти в Україні)

 • 530278-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-JPHES, Industrial Cooperation and Creative Engineering Education based on Remote Engineering and Virtual Instrumentation (Промислова співпраця та креативна інженерна освіта на основі дистанційної інженерії та віртуального інструментарію)

 • 530576-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES, National Education Framework for Enhancing IT Students’ Innovation and Entrepreneurship (Національна освітня інфраструктура удосконалення інноваційної та підприємницької діяльності ІТ-студентів) - Партнери та фінансування

2009

 • 159227-TEMPUS-1-2009-1-AT-TEMPUS-SMGR “Е-інтернаціоналізація для спільного навчання” (E-Internalization for Collaborative Learning)

 • 159239-TEMPUS-1-2009-1-SE-TEMPUS-JPGR “Інноваційна міжуніверситетська мережа для розвитку партнерства з підприємствами” (Innovation cross-university network for development of partnership with enterprises)

2007-2008

 • TEMPUS SM_SCM-T029B06-2006 «Стратегія розвитку міжнародної мобільності українських студентів з використанням можливостей кредитно-модульної системи» (Development of Strategy of UA Students International Mobility Using the ECTS Opportunities)

2006

 • SM_SCM-T043B05-2005 «Всеукраїнська мережа регіональних консультаційних пунктів європейської системи залікового перекладу (ECTS)» (All-Ukrainian Network of ECTS Regional Consulting Points)