Запухляк Василь Богданович

Запухляк Василь Богданович
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

Газонафтопроводи та газонафтосховища

Кваліфікаційний рівень

Магістр

Науковий ступінь

Доктор технічних наук

Вчене звання

Професор

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, завідувач кафедри газонафтопроводів та газонафтосховищ

Наукові інтереси

Дослідження режимів роботи газопроводів в умовах зменшеного транзиту

Загальна інформація

Народився 30 липня 1983 р. в м. Івано-Франківську.
З 1989 по 2000 р. навчався у Поберезькій ЗОШ I-III ст., по закінченні якої був нагороджений золотою медаллю “За особливі успіхи у навчанні”.
У 2000 р. поступив на навчання до Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу на факультет нафтогазопроводів. У 2005 закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу та отримав диплом з відзнакою і здобув кваліфікацію магістр.
З 2006 по 2010 навчався в аспірантурі та одночасно працював асистентом кафедри. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук успішно захистив у 2011 р. А в 2015 році мені присвоєно вчене звання доцента.
З жовтня 2011 року працював на посаді доцента кафедри спорудження та ремонту газонафтопроводів і газонафтосховищ, а з 2018 р. переведений на посаду доцента кафедри газонафтопроводів та газонафтосховищ, де працюю і сьогодні.
12.05.2021 р. захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор технічних наук, тема: “Забезпечення надійності різновекторної газотранспортної системи за умови обмежених обсягів транзиту” (диплом ДД № 012223).
10.10.2022 р. присвоєно вчене звання професора кафедри газонафтопроводів та газонафтосховищ (атестат АП № 004373).
02.01.2023 обраний на посаду завідувача кафедри кафедри газонафтопроводів та газонафтосховищ.

Навчальна робота

Обслуговування і ремонт газонафтопроводів

Капітальний ремонт газонафтопроводів

Спорудження магістральних трубопроводів

Насосні та компресорні станції

Наукова діяльність

Удосконалення техніки і технології проведення робіт з реконструкції і ремонту трубопроводів : дис. канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 24.02.2011 року.

Забезпечення надійності різновекторної газотранспортної системи за умови обмежених обсягів транзиту: дис. доктор техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : 12.05.2021 року.

Напрями наукової роботи:
1. Підвищення надійності трубопровідних систем та оптимізація їх роботи
2. Удосконалення та розроблення безпечної та надійної техніки і технологій для ремонту газонафтопроводів
3. Моделювання режимів роботи систем трубопровідного транспорту нафти і газу
4. Моделювання напружено-деформованого стану складних трубопровідних систем в умовах флуктуацій режимів роботи


Ідентифікатор ORCID

Профіль в Scopus

Профіль у Google Scholar

Вибрані публікації

1. Пат. 81332 А Україна, МПК F 16 L 41/00. Пристрій для безвогневого врізування відводу в діючий трубопровід [Текст] / Грудз В.Я., Запухляк В.Б., Клов А.К. ; заявник і власник патенту ІФНТУНГ. – № а 2006 00802 ; заявл. 30.01.06 ; опубл. 25.12.07, Бюл. № 21. – 4 с. Патент на винахід
2. Пат. 129088 Україна, МПК F16L 1/028. Пристрій для безтраншейної реконструкції трубопровідних комунікацій / Дорошенко Я.В., Поляруш К.А., Запухляк В.Б. (Україна). – № 201802905; Заявл. 22.03.2018; Опубл. 25.10.2018, Бюл. № 20. – 3 с. Корисна модель
3. Doroshenko Ya. MODELING COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS OF MULTIPHASE FLOWS IN ELBOW AND T-JUNCTION OF THE MAIN GAS PIPELINE [Text] / Ya. Doroshenko, Ju. Doroshenko, V. Zapukhliak, L. Poberezhny, P. Maruschak // TRANSPORT. – 2019 – Volume 34 Issue 1. – P. 19–29. ISSN 1648-4142 (SCOPUS)
4. Doroshenko Ya. DEVELOPMENT OF TRENCHLESS TECHNOLOGY OF RECONSTRUCTION OF «PULLING PIG P» PIPELINE COMMUNICATIONS [Text] / Ya. Doroshenko, V. Zapukhliak, K. Poliarush, R. Stasiuk, S. Bagriy // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019 – Vol. 2, No 1 (98). – P. 19–29. ISSN(e) 1729-4061 (SCOPUS)
5. Zapukhliak V. MATHEMATICAL MODELING OF UNSTEADY GAS TRANSMISSION SYSTEM OPERATING CONDITIONS UNDER INSUFFICIENT LOADING [Text] / V. Zapukhliak, L. Poberezhny, P. Maruschak, V. Grudz Jr., R. Stasiuk, J. Brezinová, A. Guzanová // Energies. – 2019 – Volume 12, Issue 7 (April-1 2019). – P. 1–14. EISSN 1996-1073 (SCOPUS)
6. Kryzhanivskyy Y. INFLUENCE OF TEST TEMPERATURE ON IMPACT TOUGHNESS OF X70 PIPE STEEL WELDS [Text] / Y. Kryzhanivskyy, L. Poberezhny, P. Maruschak, M. Lyakh, V. Slobodyan, V. Zapukhliak // Procedia Structural Integrity. – 2019 – Volume 16. – P. 237–244. ISSN 2452-3216 (SCOPUS)
7. Grudz V. FORECASTING POTENTIAL RISKS OF LEAKAGE ON GAS PIPELINES [Text] / V. Grudz, V. Zapukhlyak, V. Grudz (junior), L. Poberezhnyi, N. Drin, R. Stasyuk // Scientific Journal of the TNTU. – 2019. – No 4(96). – С. 32-38. Index Copernicus
8. Poberezhny L. OPTIMAL GAS TRANSPORT MANAGEMENT TAKING INTO ACCOUNT RELIABILITY FACTOR [Text] / V. Grudz, YA. Grudz, V. Zapukhliak, I. Chudyk, L. Poberezhny, N. Slobodyan // Management Systems in Production Engineering. – 2020 – Vol. 28, № 3 . – P. 202–208. DOI 10.2478/mspe-2020-0030 (SCOPUS)
9. Melnychenko Y. Determination of preconditions leading to critical stresses in pipeline during lowering [Text] / Y. Melnychenko, L. Poberezhny, V. Hrudz, V. Zapukhliak, I. Chudyk, T. Dodyk // Lecture Notes in Civil Engineering. – 2021 (First Online11 September 2020) – Vol. 102. – P. 241–252. DOI: 10.1007/978-3-030-58073-5_19 (SCOPUS)

Контакти
Кімната 0521а. Тел.: 72-71-38

E-mail: vasyl.zapukhliak@nung.edu.ua