Яворський Андрій Вікторович

Яворський Андрій Вікторович
Alma mater

Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу 

Спеціальність

152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка"

Кваліфікаційний рівень

спеціаліст (інженер-фізик)              

Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Вчене звання

доцент

Місце роботи, посада

доцент кафедри Енергетичного менеджменту і технічної діагностики

Державні нагороди

Лауреат премії президента України для молодих вчених (Указ Президента України про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2009 року №891/2009, 3.11.2009)

Загальна інформація

Email: andrii.yavorskyi@nung.edu.ua
Facebook: facebook_Andry.Yavorskyi   

Посилання на профілі у наукових виданнях:

ORCID ID      Scopus       web of science             Google scholar

ORSID        Scopus          WOS       Google Scholar
Навчальна робота

     Дисципліни, які викладаються на ОП "Інженерія відновлювальної енергетики":фон

 • Фізичні основи відновлюваних джерел енергії
 • Засоби вимірювальної техніки
 • Матеріали та компоненти відновлюваних джерел енергії
 • Основи проєктування та монтажу систем відновлюваної енергетики
 • Сонячна та вітрова енергетика
 • Виробнича практика

    Дисципліни, які викладаються на ОП "Енергетичний менеджмент":

 • Енергетична ефективність устаткування і споруд
 • Відновлювана енергетика

 

Наукова діяльність

фонТема дисертаційного дослідження: "Розробка методу та інформаційно-вимірювальної системи для безконтактного контролю стану ізоляційного покриття підземних нафтогазопроводів в промислових умовах" (2005)

    Наукові інтереси: Енергоефективність (будівлі та інженерні мережі), енергетичний менеджмент, відновлювані джерела енергії (фотоелектричні станції), інформаційно-вимірювальна техніка (системи енергетичного моніторингу), технічна діагностика (безконтактний контроль ізоляційного покриття підземних трубопроводів, розробка систем пошуку і обстеження металічних і неметалічних комунікацій в умовах значних промислових електромагнітних завад.)

    Участь у міжнародних наукових проектах та підвищення кваліфікації:

 • Researcher, Project «Partnership for Climate Change Mitigation (RO-UA Par4CM)» Programme: cross-border RO-UA (2SOFT/1.2/63 RO-UA). 2020-2021. Programme Funded by EU.
 • Researcher, Project "Cross-border Network of Energy Sustainable Universities (NET4SENERGY)". Programme: 2014 - 2020 Hungary - Slovakia - Romania - Ukraine ENI CBC (HUSKROUA/1702/6.1/0075). Programme Funded by EU.
 • Researcher, Project "Energy Recovery from Municipal Solid Waste by Thermal Conversion Technologies in the Cross-border Region (EnyMSW)". Programme: 2014 - 2020 Hungary - Slovakia - Romania - Ukraine ENI CBC. (HUSKROUA/1702/6.1/0015). Programme Funded by EU.
 • Researcher, Project 543966 "Higher engineering training for environmentally sustainable industrial development". Programme Funded by EU. (TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR) 2015-2017.
 • Researcher, Project 609570 "Building a more effective pathway leading from research to innovation through cooperation between the European Union and Eastern Partnership countries in the field of energy efficiency" (INNOVAER-EAST). The INNOVER-EAST project is funded by the Seventh Framework Programme of the EU. 2015-2016.
 • Supervisor, "The introduction of solutions using renewable energy sources and improving energy efficiency in the Tlumach region" NR 313/2015/PPR2015. Funded by Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland. 2015.
 • Local Short-Term Expert (ENPI CBC Programme 2007-2013, Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine, "Cross-border innovation network for technology transfer", HUSKROUA/1101/194 2013-2014.
 • Центр педагогічної майстерності ІФНТУНГ, свідоцтво ЦПМ№220,24.06.2010р.
 • З 3.02.2014 р. по 21.02.2014 пройдено спеціальну підготовку для сертифікації згідно вимог «Правил сертифікації фахівців з неруйнівного контролю» (НПАОП 0.00-1.63-13) на ІІ (другий) рівень кваліфікаційний рівень в обсязі 35 годин з VT «Візуально-оптичного методу контролю» (посвідчення № 4117-VT-015-II/14). Отримано кваліфікаційне посвідчення фахівця ІІ (другого) рівня з неруйнівного контролю з VT «Візуально-оптичного методу контролю» (посвідчення №28807 від 07.04.2014 р).
 • В рамках освітнього проекту TEMPUS 543966 «Вища інженерна освіта для екологічно усталеного промислового розвитку» (Higher engineering training for environmentally sustainable industrial development) в період з 24 по 28 березня 2014 року (наказ № 76/4 від 21.04.15 р.) проведено навчальне стажування в університеті міста Гранада (Іспанія) за напрямком енергозаощадження і енергоефективність, відновнлювальна енергетика.
 • В рамках освітнього проекту TEMPUS 543966 «Вища інженерна освіта для екологічно усталеного промислового розвитку» (Higher engineering training for environmentally sustainable industrial development) в період з 7 по 13 червня 2015 року (наказ № 118/4 від 21.04.15 р.) і з 22 по 28 травня 2016 року (наказ № 115/4 від 26.04.16 р.) проведено навчальне стажування в Католицькому університеті Льовена (м. Гент, Бельгія) за напрямком енергозаощадження і енергоефективність, відновлювальна енергетика.
 • Підвищена кваліфікація шляхом особистої участі в реалізації проекту "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери м. Івано-Франківськ і м. Чернівці в період з 02.05.2017р. по 31.12.2017р. Сертифікат "NorskEnergi" (Норвегія) V1-0208-17.
 • Каваліфікаційний атестат № ІВ-007-10-18 на право проведення діяльності з обстеження інженерних систем будівель (Рішення атестаційної комісії ІФНТУНГ від 29.10.2018 №014/2018).
 • Каваліфікаційний атестат № EE-007-10-18 на право проведення діяльності з аудиту енергетичної ефективності будівель (Рішення атестаційної комісії ІФНТУНГ від 29.10.2018 №007/2018).
 • Сертифікат курсу навчання для тренерів, тривалістю 72 години, за програмою "Підготовка енергоаудиторів для роботи з Фондом енергоефективності" (тренінг в рамках проекту "Підтримка національного Фонду енергоефективності та програми екологічних реформ S2I в Україні" що виконується ніецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) від імені Федерального міністерства довкілля, охорони природи та безпеки ядерних реакторів Німеччини (BMU) , Львів, 25.07.2019р.
 • Сертифікат курсу навчання "Термографічний аналіз будівель" (10-14.11.2019р., Тренувальний центр німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) м.Фельдафінг, Німеччина). 10.Сертифікат онлайн навчання з курсу «Сонячні електростанції: продаж, проектування, монтаж» (01.07.2022-31.07.2022), компанія Атмосфера, м. Київ.
Вибрані публікації
 • Яворський А.В., Цих В.С., Карпаш М.О., Жовтуля Л.Я. Інформаційно-вимірювальна система моніторингу споживання енергоресурсів для будівлі університету. Методи та прилади контролю якості. 2022. №2 (49). С. 46-57.
 • Огляд сучасного стану сталих технологій для енергетичної утилізації твердих побутових відходів / В. М. Чупа, О. М. Карпаш, А. В. Яворський, П. М. Райтер // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування – 2021. – №1 (23). – С. 115–123.
 • Дослідження герметичності газорозподільчих мереж у разі їх використання для постачання газоводневих сумішей / М. О. Карпаш, , П.М. Райтер, А. В. Яворський, А.П. Олійник, Л.М. Уніговський // Нафтогазова галузь України. – 2020. – №6. – С. 14–23.
 • I.V. Rybitskyi, A.P. Oliynyk, A.V. Yavorskyi, O.M. Karpash, M.O. Karpash, V.S. Tsykh, M.B. Slobodyan. Impact Assessment of Non-Technological Fluid Accumulations in the Cavity of an Existing Gas Pipeline on the Energy Efficiency of Its Operation. PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE. V. 20, № 4 (2019) p. 457-466.
 • A.V.Yavorskyi M.O.Karpash L.Y.Zhovtulia L.Ya.Poberezhny P.O.Maruschak Safe operation of engineering structures in the oil and gas industry / Journal of Natural Gas Science and Engineering . 2017. № 46. – С. 289-295.

Тези та матеріали конференцій:

 • Яворський, А., Карпаш, М., Цих, В., & Жовтуля, Л. (2022, November). Пілотна система енергетичного моніторингу для навчальної будівлі університету. In 2022 International Conference on Innovative Solutions in Software Engineering (ICISSE) (p. 34).
 • Експрес-контроль теплоти згоряння природного газу / М.О. Карпаш, І.В. Рибіцький, А.В. Яворський, П.М. Райтер // Матеріали доповідей 9-ї Національної науково-технічної конференції «Неруйнівний контроль та технічна діагностика – UkrNDT-2019» (Київ, 19-21 листопада 2019 р.). – С. 139-144.
 • Безконтактний метод визначення напружено - деформованого стану ділянки підземного трубопроводу з поверхні землі / Л.Я. Жовтуля, А.В. Яворський, А.П. Олійник, Л.Я. Побережний, В.Я. Попович // Матеріали доповідей VІ Міжнародної науково-технічної конференції "Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування" (Тернопіль, 24-27 вересня 2019 р.).– С. 94-98.
 • Алгоритмічні та схемотехнічні рішення підвищення точності вимірювання теплотворної здатності природного газу пристроєм GAS-HI-Q / І.В. Рибіцький, М.О. Карпаш, А.В. Яворський, П.М.Райтер, О.М. Карпаш // Матеріали доповідей V Міжнародної наукової конференції «Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС-2019)» (Вінниця, 29-31 жовтня 2019 р.).– С. 32-34.
 • Вплив параметрів грунту на дослідження стану ізоляції підземних трубопроводів / В.С. Цих, А.В. Яворський // Прикладні науково-технічні дослідження: матеріали ІІ міжнар. наук. - практ. конф., 3-5 квіт. 2018 р. – С. 99. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ.

Патенти: 

 • Патент на корисну модель UA124268U. Спосіб оцінки напружено-деформованого стану магістральних нафтогазопроводів /  Жовтуля Л.Я, Олійник А.П., Карпаш М.О., Яворський А.В. (Україна). – Опубл. 26.03.2018, Бюл. №6, 2018 р. 
 • Патент на корисну модель UA 114212 U. Спосіб експрес визначення теплоти згорання природного газу з урахуванням температури / Карпаш О.М., Рибіцький І.В., Карпаш М.О.,   Дарвай І.Я., Яворський А.В., Височанський І.І. (Україна). – Опубл. 10.03.2017, Бюл. №5, 2017 р.
 • Патент на корисну модель UA 99728 U. Спосіб гіпотермії підшлункової залози при гострому інтерстиціальному панкреатиті/ Гончар М.Г., Винник Д.М., Яворський А.В. (Україна). – Опубл. 25.06.2015, Бюл. №12, 2015 р.
 • Патент на корисну модель UA 77976 U. Спосіб безконтактного контролю стану ізоляційного покриття підземних трубопроводів/ Яворський А.В., Карпаш О.М., Цих В.С., Ващишак С.П. (Україна). – Опубл. 11.03.2013, Бюл. №5, 2013 р. 
 • Патент на корисну модель UA 72203 U. Пристрій для виявлення дефектів у трубопроводах підземних теплових мереж / Райтер П.М., Карпаш О.М., Ващишак С.П., Ващишак І.Р., Яворський А.В. (Україна). – Опубл. 10.08.2012, Бюл. №15, 2012 р.
 • Патент на винахід UA 92846. Спосіб експрес-визначення теплоти згоряння природного газу / Карпаш О.М., Дарвай І.Я., Карпаш М.О., Яворський А.В., Рибіцький І.В. (Україна). – Опубл. 10.12.2010, Бюл.№ 23, 2010р.
 • Деклараційний патент на винахід UA 54031 A. Пристрій дистанційного контролю стану ізоляційного покриття підземних трубопроводів/ Ващишак С.П., Яворський А.В., Кісіль І.С. (Україна). – Опубл. 17.02.2003, Бюл.№ 2, 2003р.