Яворський Андрій Вікторович

Яворський Андрій Вікторович
Alma mater

Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу 

Спеціальність

прилади та системи неруйнівного контролю

Кваліфікаційний рівень

інженер-фізик                

Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Вчене звання

доцент

Місце роботи, посада

доцент кафедри енергетичного менеджменту і технічної діагностики

Наукові інтереси

безконтактний контроль ізоляційного покриття підземних трубопроводів, розробка систем пошуку і обстеження металічних і неметалічних комунікацій в умовах значних промислових електромагнітних завад.

Державні нагороди

лауреат премії президента України для молодих вчених

Загальна інформація

Email: andryyus1978@gmail.com
Веб-сторінка: facebook_Yavorskyi

 • Завідувач лабораторією екологічного аудиту та моніторингу довкілля ІФНТУНГ (2005-2006 рр.)
Навчальна робота
 • Енергоощадність в теплотехнічних процесах і установках
 • Фізичні основи відновлюваних джерел енергії
 • Відновлювальна енергетика
 • Енергетичний контроль
 • Енергетична ефективність  устаткування та споруд
   
Наукова діяльність

Тема дисертації на здобуття ступеня кандидата технічних наук: "Розробка методу та інформаційно-вимірювальної системи для безконтактного контролю стану ізоляційного покриття підземних нафтогазопроводів в промислових умовах" (2005)

Патенти:

 • Патент на корисну модель UA124268U. Спосіб оцінки напружено-деформованого стану магістральних нафтогазопроводів /  Жовтуля Л.Я, Олійник А.П., Карпаш М.О., Яворський А.В. (Україна). – Опубл. 26.03.2018, Бюл. №6, 2018 р. 
 • Патент на корисну модель UA 114212 U. Спосіб експрес визначення теплоти згорання природного газу з урахуванням температури / Карпаш О.М., Рибіцький І.В., Карпаш М.О.,   Дарвай І.Я., Яворський А.В., Височанський І.І. (Україна). – Опубл. 10.03.2017, Бюл. №5, 2017 р.
 • Патент на корисну модель UA 99728 U. Спосіб гіпотермії підшлункової залози при гострому інтерстиціальному панкреатиті/ Гончар М.Г., Винник Д.М., Яворський А.В. (Україна). – Опубл. 25.06.2015, Бюл. №12, 2015 р.
 • Патент на корисну модель UA 77976 U. Спосіб безконтактного контролю стану ізоляційного покриття підземних трубопроводів/ Яворський А.В., Карпаш О.М., Цих В.С., Ващишак С.П. (Україна). – Опубл. 11.03.2013, Бюл. №5, 2013 р. 
 • Патент RU 121938. Устройство для определения теплоты сгорания природного газа/Карпаш М.О., Рыбицкий И.В., Яворский А.В., Юрьев Э.В. (Російська Федерація). – Опубл. 10.11.2012.
 • Патент на корисну модель UA 72203 U. Пристрій для виявлення дефектів у трубопроводах підземних теплових мереж / Райтер П.М., Карпаш О.М., Ващишак С.П., Ващишак І.Р., Яворський А.В. (Україна). – Опубл. 10.08.2012, Бюл. №15, 2012 р.
 • Патент на винахід UA 92846. Спосіб експрес-визначення теплоти згоряння природного газу / Карпаш О.М., Дарвай І.Я., Карпаш М.О., Яворський А.В., Рибіцький І.В. (Україна). – Опубл. 10.12.2010, Бюл.№ 23, 2010р.
 • Деклараційний патент на винахід UA 54031 A. Пристрій дистанційного контролю стану ізоляційного покриття підземних трубопроводів/ Ващишак С.П., Яворський А.В., Кісіль І.С. (Україна). – Опубл. 17.02.2003, Бюл.№ 2, 2003р.

Участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”:

 • Researcher, Project "Cross-border Network of Energy Sustainable Universities (NET4SENERGY)". Programme: 2014 - 2020 Hungary - Slovakia - Romania - Ukraine ENI CBC (HUSKROUA/1702/6.1/0075). Programme Funded by EU.
 • Researcher, Project  "Energy Recovery from Municipal Solid Waste by Thermal Conversion Technologies in the Cross-border Region (EnyMSW)". Programme: 2014 - 2020 Hungary - Slovakia - Romania - Ukraine ENI CBC. (HUSKROUA/1702/6.1/0015). Programme Funded by EU.
 • Researcher, Project 543966 "Higher engineering training for environmentally sustainable industrial development". Programme Funded by EU. (TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR) 2015-2017.
 • Researcher, Project 609570 "Building a more effective pathway leading from research to innovation through cooperation between the European Union and Eastern Partnership countries in the field of energy efficiency" (INNOVAER-EAST). The INNOVER-EAST project is funded by the Seventh Framework Programme of the EU. 2015-2016.
 • Supervisor, "The introduction of solutions using renewable energy sources and improving energy efficiency in the Tlumach region" NR 313/2015/PPR2015. Funded by Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland. 2015.
 • Local Short-Term Expert (ENPI CBC Programme 2007-2013, Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine, "Cross-border innovation network for technology transfer", HUSKROUA/1101/194 2013-2014.

Підвищення кваліфікації:

 • Центр педагогічної майстерності ІФНТУНГ, свідоцтво ЦПМ№220,24.06.2010р.
 • З 3.02.2014 р. по 21.02.2014 пройдено спеціальну підготовку для сертифікації згідно вимог «Правил сертифікації фахівців з неруйнівного контролю» (НПАОП 0.00-1.63-13) на ІІ (другий) рівень кваліфікаційний рівень в обсязі 35 годин з VT «Візуально-оптичного методу контролю»  (посвідчення № 4117-VT-015-II/14). Отримано кваліфікаційне посвідчення фахівця ІІ (другого) рівня з неруйнівного контролю з VT «Візуально-оптичного методу контролю» (посвідчення №28807 від 07.04.2014 р).
 • В рамках освітнього проекту TEMPUS 543966 «Вища інженерна освіта для екологічно усталеного промислового розвитку» (Higher engineering training for environmentally sustainable industrial development) в період з 24 по 28 березня 2014 року (наказ № 76/4 від 21.04.15 р.)  проведено навчальне стажування в університеті міста Гранада (Іспанія) за напрямком енергозаощадження і енергоефективність, відновнлювальна енергетика. 
 • В рамках освітнього проекту TEMPUS 543966 «Вища інженерна освіта для екологічно усталеного промислового розвитку» (Higher engineering training for environmentally sustainable industrial development) в період з 7 по 13 червня 2015 року (наказ № 118/4 від 21.04.15 р.) і з 22 по 28 травня 2016 року (наказ № 115/4 від 26.04.16 р.) проведено навчальне стажування в Католицькому університеті Льовена (м. Гент, Бельгія) за напрямком енергозаощадження і енергоефективність, відновлювальна енергетика. 
 • Підвищена кваліфікація шляхом особистої участі в реалізації проекту "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери м. Івано-Франківськ і м. Чернівці в період з 02.05.2017р. по 31.12.2017р. Сертифікат "NorskEnergi" (Норвегія) V1-0208-17. 
 • Каваліфікаційний атестат № ІВ-007-10-18 на право проведення діяльності з обстеження інженерних систем будівель (Рішення атестаційної комісії ІФНТУНГ від 29.10.2018 №014/2018).
 • Каваліфікаційний атестат № EE-007-10-18 на право проведення діяльності з аудиту енергетичної ефективності  будівель (Рішення атестаційної комісії ІФНТУНГ від 29.10.2018 №007/2018).
 • Сертифікат курсу навчання для тренерів, тривалістю 72 години, за програмою "Підготовка енергоаудиторів для роботи з Фондом енергоефективності" (тренінг в рамках проекту "Підтримка національного Фонду енергоефективності та програми екологічних реформ S2I в Україні" що виконується ніецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) від імені Федерального міністерства довкілля, охорони природи та безпеки ядерних реакторів Німеччини (BMU) , Львів, 25.07.2019р. 
 • Сертифікат курсу навчання "Термографічний аналіз будівель" (10-14.11.2019р., Тренувальний центр німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ)  м.Фельдафінг, Німеччина)     
Вибрані публікації
 • Yavorskyi, A.V., Karpash, M.O., Zhovtulia, L.Y., Poberezhny, L.Y., Maruschak, P.O., Prentkovskis, O., 2016. Risk management of a safe operation of engineering structures in the oil and gas sector. In: Proceedings of 20-th Int.conf. "Transport Means" (5—7 October, Juodkrante), pp. 370—373 (Scopus). 
 • A.V.Yavorskyi M.O.Karpash L.Y.Zhovtulia L.Ya.Poberezhny P.O.Maruschak Safe operation of engineering structures in the oil and gas industry / Journal of Natural Gas Science and Engineering . 2017. № 46. – С. 289-295 (Scopus). 
 • I.V. Rybitskyi, A.P. Oliynyk, A.V. Yavorskyi, O.M. Karpash, M.O. Karpash, V.S. Tsykh, M.B. Slobodyan. Impact Assessment of Non-Technological Fluid Accumulations in the Cavity of an Existing Gas Pipeline on the Energy Efficiency of Its Operation. PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE. V. 20, № 4 (2019) p. 457-466. Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. ISSN 1729-4428. УДК 622.691.4, 620.179.17. DOI: 10.15330/pcss.20.4.457-466. http://journals.pu.if.ua/index.php/pcss/issue/view/233
 •  Рибіцький І.В. Оцінка впливу нетехнологічних рідинних скупчень в порожнині діючого газопроводу на енергоефективність його роботи. / Рибіцький І.В., Олійник А.П., Яворський А.В.. // Фізика і хімія твердого тіла. – 2019. – № 20(4). – С. 457–466.
 • Височанський І.І. Технічна реалізація удосконаленої технології експрес-контролю теплоти згоряння природного газу / І. І. Височанський, А. В. Яворський, М. О. Карпаш, О. М. Карпаш // Нафтогазова енергетика. - 2017. - № 27(1). - С. 70-78.
 • Жовтуля Л.Я. Розроблення методики оцінки напружено деформованого стану лінійних ділянок магістральних трубопроводів / Л. Я. Жовтуля, А. П. Олійник, А. В. Яворський, М. О. Карпаш // Методи та прилади контролю якості. - 2017. – № 38 (1). – С. 57-63.
 • Яворський А.В. Огляд сучасного стану технологій та розробок для експрес-контролю теплоти згорання природного газу / А.В. Яворський, І.Р. Ващищак, І.І. Височанський, М.О. Карпаш //Методи та прилади контролю якості. – 2016. – № 37(2). – С. 51-66.
 • Побережний  Л.Я. Корозія підземних газопроводів низького тиску під дією змінного струму / Л.Я. Побережний, А.В. Яворський // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету . – 2016. – № 26.3. – С. 306 – 311.