Вінтонів Христина Михайлівна

Вінтонів Христина Михайлівна
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

Документознавство та інформаційна діяльність»; кваліфікація: документознавець-менеджер інформаційних системи

Кваліфікаційний рівень

спеціаліст, кандидат наук

Науковий ступінь

кандидат історичних наук

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ; доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності

Державні нагороди

подяки та грамоти ректорату; подяки від Корпусу Миру США в Україні.

Загальна інформація

доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

Навчальна робота

- лектор; викладач, що проводить практичні заняття, керівник наукових робіт студентів;

- загальне документознавство;

- архівознавство;

- засоби масової інформації;

- англійська мова;

- навчальна практика з соціокомунікативної діяльності.

Наукова діяльність

у 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Українські документально-інформаційні ресурси у віртуальному просторі Канади: структура, інформаційне наповнення та методика пошуку» (Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства Державної архівної служби України).

Представник інтегрованого документо-комунікативного напряму професійної підготовки документознавців;

Ідентифікатор ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8294-6195 

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl=uk&authuser=1&user=-AzTcMMAAAAJ

Автор 7 статей у фахових журналах (у т. ч. 1 англ. м.), 22 тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, 8 навчально-методичних матеріалів, співавтор 1 довідника.

Підвищення кваліфікації: 

Міжнародне наукове онлайн-стажування «Академічна доброчесність», організованого Польсько-українською фундацією «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці» (02.11-11.12.2020, 180 год/6 кредитів ECTS).

Громадська діяльність: 

Член спілки архівістів України (від грудня 2020 р.)

Співорганізатор освітніх конференцій “TEDxIvanoFrankivsk” (у 2017 та 2019 рр.) у м. Івано-Франківську із залученням студентів спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" до організації заходу.

Інструктор-канцлер міжнародного англомовного літнього табору з лідерства для дівчат у м. Монастирище Черкаської області, організованого волонтерами Корпусу Миру США «G.L.O.W. Camp» (28.07-08.06.2017) – за участю студентів спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" (сертифікат від 4 серпня 2017 р.).

Співорганізатор англомовного табору “Lead Camp” для учнів, що проводився спільно із волонтерами Корпусу Миру США з 2019 р. на базі кафедри ДІД.

Вибрані публікації

Hantsiuk T., Vintoniv Kh., Opar N., Hryvnak B. Developing Intercultural Competence Through Design Thinking. European Integration Studies. No. 15 (2021). PP. 9-21.

WEB OF SCIENCE

DOI: https://doi.org/10.5755/j01.eis.1.15.28930

Навчально-методичні матеріали

1. Білущак Т., Вінтонів Х. Формування інформаційно-комунікаційного простору української діаспори Канади. Канадознавство: соціальні та освітні візії : колективна монографія у 2-х кн. Кн.1. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – С. 56-71. ISBN 978-966-940-313-1

2. Волковецька С. В. Правознавство: навчальний посібник (англійською та українською мовами) / С. В. Волковецька, Х. М. Вінтонів, Б. Л. Гривнак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 288 с.

3. Електронний курс "Загальне документознавство" на навчальній онлайн-платформі Moodle, сертифікат Центру дистанційного навчання №000110 від 11.06.2019 р.

4. Аналітико-синтетична переробка міжнародної інформації: методичні вказівки для вивчення дисципліни / Х. М. Вінтонів, Н. В. Опар. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. – 72 с.

Матеріали конференцій

1. Вінтонів Х. М. Міжнародний досвід впровадження дистанційного навчання: українсько-американська співпраця // Інноваційні технології в освіті : зб. матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції, 9-11 квітня 2019 року, м. Івано-Франківськ / Національний технічний університет нафти і газу; відповідальні за випуск Чеховський С. А., Піндус Н. М. – Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2019. – С. 54.

2. Вінтонів Х. Особливості вебінару як інноваційної технології навчання. Інформація та документ у сучасному науковому дискурсі : зб. наук. статей VI Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції (Івано-Франківськ, 20 травня 2020 р.). Івано-Франківськ, 2020. С. 31-35.

3. Вінтонів Х. Професійна підготовка фахівців з документознавства та інформаційної діяльності: досвід Канади. Інформація, комунікація, суспільство 2021 : Матеріали 10-ої Міжнародній наукової конференції ICS-2021, м. Львів, 20-22 травня 2021 р. / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. С.75-76. – Режим доступу: http://ics.skid-lp.info/ics_2021.pdf, вільний.

4. Вінтонів Х. М., Коропецька Ю.-М. Використання соціальних мереж архівними установами України. Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : зб. матеріалів Четвертої міжнар. наук. конф., м. Київ, 20–22 травня 2021 р. / упоряд. М. М. Цілина. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. С.189-191. (публікація зі студенткою)