Ваврик Тетяна Олександрівна

Ваврик Тетяна Олександрівна
Alma mater

Івано-Франківський інститут нафти і газу.

Інститут післядипломної освіти Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу

Спеціальність

Технологія  машинобудування, металорізальні верстати і інструменти,  ИВ-1 №212333

Програмне забезпечення обчислювальної техніки автоматизованих систем,  ДСК №043693

Місце роботи, посада

Асистент кафедри прикладного програмування та обчислення

Наукові інтереси

Модельні представлення опису структури рідини

Загальна інформація

У 1982 році закінчила Івано-Франківський технічний інститут  нафти і газу. Після закінчення вузу працювала на посаді інженера-технолога відділу головного технолога радіозаводу. З 1996 р. працювала інженером ІОЦ ІФНТУНГ. Педагогічну діяльність розпочала у вересні 2001 року з посади асистента кафедри прикладної математики. У 2006 році здобула другу освіту за спеціальністю програмне забезпечення обчислювальної техніки автоматизованих систем, Інституту післядипломної освіти ІФНТУНГ. З 2004 по 2018 рр. працювала асистентом кафедри інформатики  На даний час є асистентом кафедри прикладної математики.

Навчальна робота

Комп'ютерні технології та програмування, Інформаційні технології в управлінні,  Інформаційні технології у фінансах, Інформаційні технології у маркетингу, Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови

Вибрані публікації

1.Михайлюк І. Р.,.  Методи  перетворення тa концентрaції дaних в інформaційно-вимірювaльних системaх для гaзотрaнспортних мереж. Вісник Хмельницького національного університету. 2016. №1(233). С. 32–37.

2. Ширмовська Н. Г., Михайлюк І. Р.,  Ваврик Т. О. та ін. . Систематизація характеристик технологічних об’єктів управління низових рівнів розподілених комп’ютерних систем на засадах теоретичних основ випадкових процесів. Вісник Хмельницького національного університету . 2018. № 6.Том 2 (267). С. 151–159.

3. Михайлюк І. Р., Ваврик Т. О., Царева О. С.та ін Щодо будови розплавів евтектичних систем. Теоретичні аспекти модельного представлення опису структури рідини. Методи та прилади контролю якості. 2020. № 2(45). С. 123-130

4. Петрук О.О..Ваврик Т. О., Царева О. С., Гобир Л.М. Модель жорстких сфер як засіб модельного представлення опису структури розплаву. Прикарпатський вісник НТШ. Число.2020.  №1(59) С.72-79 

5 Орищин Т.М., Ваврик Т.О. Дистанційна освіта у викликах сучасності.Науковий журнал “Інноваційна педагогіка. Причорноморського науково -дослідного інституту економіки та інновацій.2020. №29. т.2. С.188-192

Контакти

0958623211;

tetiana.vavryk@nung.edu.ua