Василишин Ярослав Васильович

Василишин Ярослав Васильович
Alma mater

Івано–Франківський інститут нафти і газу (тепер – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Спеціальність

Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти (інженер-механік)

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

В.о. завідувача кафедри, професор кафедри архітектури та містобудування

Громадська діяльність: Член спілки дизайнерів України з 1999 року

Загальна інформація

З 2021 року до даного часу – в. о. завідувача кафедри.

З 2015 року до даного часу – професор кафедри архітектури та містобудуваня.

З 2015 року до вересня 2018 року – директор інституту архітектури, будівництва і туризму.

У 2009–2014 рр. керував кафедрою основ архітектури.

З 2004 р. – декан факультету архітектури туристичних комплексів та завідувач кафедри архітектурного проєктування.

З 1994 до 2004 р. працював доцентом кафедри інженерної та комп'ютерної графіки інституту нафти і газу та обіймав посаду декана факультету довузівської підготовки.

Після закінчення аспірантури працював асистентом, а отримавши вчене звання доцента у 1989 р. – доцентом кафедри інженерної та комп’ютерної графіки. 

Науковий ступінь кандидата технічних наук отримав у січні 1985 р. захистивши дисертацію за спеціальністю «Нарисна геометрія та інженерна графіка».

Упродовж 1981–1984 рр. навчався в аспірантурі Київського інженерно-будівельного інституту (тепер – Київський національний університет будівництва та архітектури). 

У 1978 р. був зарахований асистентом кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки. 

У 1972 р. закінчив механічний факультет Івано–Франківського інституту нафти і газу (тепер – ІФНТУНГ) за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти» і почав працювати у студентському проектно-конструкторському бюро.

Навчальна робота
  • Нарисна геометрія та інженерна графіка
  • Конструкції будівель і споруд
  • Складні поверхні в архітектурно-будівельній та інженерній практиці
  • Методологія і організація наукових досліджень
Наукова діяльність
  • Кандидатська дисертація на тему: "Графоаналітичне моделювання породоруйнівних поверхонь бурових доліт для їх автоматизованого проєктування".
  • Є автором більше 120 наукових та тауково-методичних праць, серед них: п'ять авторських свідоцтв, чотири навчальних посібники з грифом МОН України; курси лекцій та практикуми з предметів, що читаються на кафедрі; російсько-українські словники-довідники з інженерної, комп'ютерної графіки, архітектури та дизайну; підручник з креслення (у трьох частинах) для учнів ліцеїв, коледжів, гімназій.
  • Основний напрям наукової та науково-методичної діяльності – графоаналітичне моделювання складних поверхонь в архітектурно-будівельній та інженерній практиці; встановлення єдиної термінології в царині нарисної геометрії, інженерної графіки, архітектури, дизайну.
Вибрані публікації

1.

Василишин Я.В., Василишин В.Я. Російсько-український словник-довідник з інженерної та комп’ютерної графіки.–ДОП ІФНТУНГ,1999.–252 с.

2.

Антонович Є.А., Василишин Я.В., Шпільчак В.А. Російсько-український словник-довідник з інженерної графіки, дизайну та архітектури. – Львів: Світ, 2001. – 240 с.

3.

Василишин Я.В., Драганчук О.Т., Шкіца Л.Є., Василишин В.Я. Інженерна графіка: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: “Факел”, 2004. – 256 с.

4.

Антонович Є.А., Василишин Я.В., Фольта О.В., Юрковський П.В. Нарисна геометрія. Практикум: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2004. – 258 с.

5.

Антонович Є.А., Василишин Я.В., Шпільчак В.А. Креслення: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2006. – 512 с.

6.

Шкіца Л.Є., Василишин Я.В., Таранова Р.І., Тарас І.П., Стовбенко М.Є., Василишин В.Я. Нарисна геометрія: Збірник тестових завдань. – Івано-Франківськ: Факел, 2007. – 127 с.

7.

Василишин Я.В. Історико-архітектурно-естетичний потенціал регіону Українських Карпат / Я.В.Василишин // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції “Туризмознавство: наукові та практичні аспекти”, м.Івано-Франківськ, (22.09-23.09). 2011. – С. 140 – 143.

8.

Василишин Я.В., Василишин В.Я. Оптимізація геометричних параметрів різьбової частини насосно-компресорних труб / Я.В.Василишин, В.Я.Василишин // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції “Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу для підготовки фахівців для нафтогазової галузі”, 3 – 6 жовтня 2012 р., м.Івано-Франківськ. – С.107 – 110.

9.

Василишин Я.В. Деякі містобудівні проблеми м. Івано-Франківська / Я.В.Василишин // Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив”, 19–21 листопада 2012 р., Київ.–Ч.2.– С.33 – 37.

10.

Юрчишин Г.М., Василишин Я.В., Козак О.Н., Смадич І.П., Веркалець І.М. Мале місто: Практикум. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – 38 с.

11.

Василишин Я., Чубінський Я., Лукомська З., Поліщук Л., Новицька О., Веркалець І. Курортно-рекреаційна спадщина карпатського регіону в архітектурній освіті. Міжнародний українсько-польський науково-дослідний проект. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 170 с.

12.

Василишин Я.В. Концепції удосконалення туристично-рекреаційної мережі території Дністровського каньйону / Я.В.Василишин //  Матеріали XI Міжнародної наукової інтернет-конференції “Соціум, наука, культура”, 19 – 21 січня 2015 р., Київ. – С. 48-53.

13.

Василишин Я.В., Василишин В.Я. Науково-дослідний проект "Курортно-рекреаційна спадщина Карпатського регіону в архітектурній освіті". Збірник наук.праць. Ч.2, 23-24 квітня 2015 р. – Одеса, 2015. – С.11-12.

14.

Василишин Я.В., Василишин В.Я. Курортно-рекреаційна спадщина Прикарпаття в архітектурній освіті. Збірник наук.праць. Ч.2, 23-24 квітня 2015 р. – Одеса, 2015. – С.13-14.

15.

Василишин Я.В. Обгрунтування напрямів дослідження естетичного впорядкування рекреаційних ландшафтів. Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національний контекст. Зб. наук. праць. Кн. 3; ПНПУ ім.В.Г.Короленка, Інститут реклами. –  Полтава: ПНПУ ім.В.Г.Короленка, 2015. – С.332-337.

16.

Василишин Я.В., Василишин В.Я. Ландшафтне проектування: Конспект лекцій. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 88 с.

17.

Василишин Я.В., Василишин В.Я. Нарисна геометрія та інженерна графіка. Тіні в ортогональних та аксонометричних проекціях: Практикум. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 60 с.

18.

Василишин Я.В., Василишин В.Я. Проектування парків різних функціональних типів: Методичні вказівки до курсового проектування. –  Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 40 с.

19.

Василишин Я.В., Обиночна З.В. Інженерне обладнання будівель і споруд. Методичні вказівки до виконання практичних та розрахункових робіт з розділів “Опалення” та “Вентиляція”. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 46 с.

20.

Василишин Я.В., Василишин В.Я. Нарисна геометрія та інженерна графіка. Проекції з числовими позначками. Методичні вказівки для практичних аудиторних занять та самостійної роботи. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 64 с.

21.

Василишин Я.В., Василишин В.Я. Нарисна геометрія та інженерна графіка. Тіні точки, лінії, плоскої фігури. Збірник тестових завдань. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – 23 с.

22.

Василишин Я.В. Ферми – конструктивний інструмент архітектурної форми. // The 2 nd International scientifik and practical conference “Dynamics of the development of world science” (October 23 – 25, 2019)/ Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2019. p.354 – 359.

23.

Василишин Я.В. Несуча система як конструктивний інструмент архітектурної форми. // The 2 nd International scientifik and practical conference “Scientific achievements of modern society” (October 9 – 11, 2019). Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2019. p.403 – 408.

24.

Василишин Я.В. Arcicad – основний засіб проектування студентів спеціальності “Архітектура та містобудування” // The 3 rd International scientifik and practical conference “Topical issues of the development of modern science” (November 13 – 15, 2019). Publishing House “ACCENT”, Sofia, Bulgaria. 2019. p.191 – 195.

25.

Василишин Я.В. Оптимізація архітектурних проектних рішень. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми розвитку науки в контексті глобальних трансформацій інформаційного суспільства” (м.Київ, 25 – 26 жовтня 2019 р.) / ГО “Інститут інноваційної освіти”; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ: ГО “Інститут інноваційної освіти”, 2019. – С.172 – 174.

26.

Василишин Я.В. Компоновка сталевих систем перекриття і покриття у будівлях. Інноваційні вектори розвитку сучасних наукових досліджень: XXI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповіді, Харків, 11 жовтня 2019 р. – Ч.1. – Дніпро: ГО “НОК”, 2019. – С.9 – 15.