Василик Оксана Богданівна

Василик О Б
Alma mater

ІФДТУНГ, 2001

Спеціальність

Економіка підприємства

Кваліфікаційний рівень

магістр

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Місце роботи, посада

кафедра підприємництва та маркетингу, доцент

Наукові інтереси

статистичні дослідження, формування маркетингового контенту

Загальна інформація

У 2001 р. закінчила ІФДТУНГ за спеціальністю економіка. З 2001 до 2015 працювала на кафедрі обліку і аудиту. З 2015 по даний час – на кафедрі підприємництва та маркетингу

Навчальна робота

Статистика, маркетинг-статистика, статистика підприємництва, промисловий маркетинг, психологія маркетингу, формування маркетингового контенту, поведінка споживача

Наукова діяльність

Тема дисертаційної роботи "Формування і використання власного капіталу на підприємствах нафтогазового комплексу", 2009. Наукові інтереси: статистичні дослідження, формування маркетингового контенту.

 

Підвищення кваліфікації та участь у тренінгах:

ІФНТУНГ, сертифікат про підвищення кваліфікації, тема «Підвищення цифрових компетентностей викладача: інструменти пакету Google Suite for Education для організації освітнього процесу та LMS Moodle – система керування самостійною роботою студентів та інструментами асинхронного навчання», № ЦПМ-20-000024 від 30.10.2020; 

ІФНТУНГ, підвищення кваліфікації (програма "Основи проектування електронного курсу"), тема випускної роботи «Формування маркетингового контенту в підприємницькій та торговельній діяльності» для спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», свідоцтво № 02070855/000064-18 від 15.06. 2018 р.; 

CEASC та ГО "Асоціація проектних менеджерів України", підвищення кваліфікації із застосування сучасних методів організації та проведення навчального процесу в дистанційній та змішаній формі (програма "Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в онлайн-форматі")  (липень 2020 р.). Свідоцтво № 0882.20 

Підвищено  кваліфікацію завдяки участі в ІІ Марафоні Інклюзивних Практик «Інклюзивна спільнота: тут і тепер» (ІР-Марафон) (формат участі: он-лайн дискусії, презентація досвіду інклюзивних практик, авторські Zoom-семінари) –  57 годин (9-15 листопада 2020 р.), сертифікат від 15.11. 2020 р.

Участь у LVIV SMM FORUM (листопад 2018 р.), UKRAINIAN DIGITAL FORUM (листопад 2020 р) та Акселератор соціального підприємництва (червень 2021 р.).

Вибрані публікації
  1. Василик О. Б. Аналіз маркетингового контенту веб-сайтів НГК  / О. Б. Василик // «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права» (Полтава, 11 травня 2019 р.): Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 7. – С. 15-16.
  2. Василик О.Б. Мотивація в маркетингу та вплив на покупця / О. Б. Василик, Т. М. Жарська // «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» (Тернопіль, 11 червня 2019 р.): Матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції – Тернопіль, 2019. – С. 84-85.
  3. Василик О.Б. Використання статистичних досліджень при вивченні поведінки споживачів / О. Б. Василик, І. В. Слюсар, А. І. Харандзюк // «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» (Тернопіль, 11 червня 2019 р.): Матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції – Тернопіль, 2019. – С. 85-87.
  4. Харів А. П., Василик О. Б. Організація маркетингу персоналу підприємства / А.П.Харів, О. Б. Василик // «Science, society, education: topical issues and development prospects» (Харків, 16-17 грудня 2019 р.): Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції – Харків, 2019. –С. 681-685
  5. Василик О.Б, Іванова М.О. Аналіз ефективності студентського містечка ІФТУНГ Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет–конф., 28-29 квітня 2020 р. м.Івано–Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. С. 237-239
  6. Василик О.Б., Даляк Н.А., Іванова М.О. Розроблення методики бізнес-діагностики ефективності діяльності студентського містечка ЗВО з використанням статистичних методів. Причорноморські економічні студії. 2021. № 64. С.44-51
  7. Савчук Т.В., Василик О.Б., Костюк У.З. Аналіз ринку трудових ресурсів України за допомогою статистичних методів. Причорноморські економічні студії. 2021. № 68. С.88-95.

Більше про наукові праці