Тимків Дмитро Федорович

Тимків Дмитро Федорович
Alma mater

Львівський політехнічний інститут,

Спеціальність

Математичні та лічильно-розв’язуючі прилади та пристрої

Науковий ступінь

Доктор технічних наук

Вчене звання

Професор

Місце роботи, посада

Івано Франківський національний технічний університет нафти і газу професор кафедри інженерії програмного забезпечення 

Наукові інтереси

Оптимізація режимів роботи складних газопроводів з пересіченим профілем траси;

Математичне моделювання газотранспортних систем;

Методи оптимізації при очистці магістральних і промислових нафтогазопроводів;

Аварійні режими роботи компресорних станцій;

Оптимізація ремонтних робіт на магістральних газопроводів

Загальна інформація

З 1972 по 1973 рр. працював молодшим науковим співробітником, а потім керівником групи сектору автоматизації Калуського філіалу науково-дослідного сектору Ленінградського наукового-дослідного інституту галургії.

З 1973 р. працює в університеті нафти і газу. Спершу начальником обчислювальних машин кафедри прикладної математики, пізніше начальником обчислювального центру. В 1987 році успішно захистив кандидатську дисертацію в Московському інституті нафти і газу.

В 1995 році перейшов працювати доцентом на кафедру прикладної математики.

Завідувач і засновник кафедри інформатики, з 2004 по 2018 роки.

Професор кафедри Інженерія програмного забезпечення Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу з вересня 2018 р. по даний  час

Навчальна робота

Архітектура комп’ютера,

Паралельне програмування

Наукова діяльність

Всього публікацій понад 300,

з них 3 – авторські свідоцтва,

8 -  монографій,

10 - науково-метричних.

.Підготував до захисту вісьмох здобувачів (Братах М. І., Михалевич О. Т., Мельниченко Ю. Г., Андрусяк А. В., Шологон В. Д., Іванов О. В., Заєць В. О., Волинський В. Д.).

Вибрані публікації
  1. Тимків Д. Ф., Горін П. В. Попутний нафтовий газ та його вплив на роботу типових газозбірних систем. Нафтогазова енергетика. 2018. №1. С. 7-10
  2. Тимків Д. Ф., Горін П. В., Голубенко В. П. Систематизація методів очистки газозбірних комунальних мереж для транспортування газу зрілих родовищ. Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура. 2017. Вип. 134. С. 52-57
  3. Грудз В., Костів Я.,    Процюк В., Тимків Д.     Математичне моделювання складних газотранспортних систем в комплексі з ПСГ. Науковий журнал «Science Rise» - Харків. 2016. № 4/2(21)  - с. 46-50. 
  4.  Тимків Д. Ф., Заєць В. О., Костів Я. В. Газодинамічні розрахунки технологічних показників експлуатації багатопластових газосховищ (на прикладі Пролетарського). Технологический аудит и резервы производства. 2016. - №3(2). - С. 20-24
  5. . В. О. Заєць, Д. Ф. Тимків Дослідження теоретичних передумов розробляння методології формування багатопластових покладів підземних газових сховищ. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2015. - № 1. - С. 15-26.

 

Контакти

Prof.tymkivdmytro@nung.edu.ua