Тараєвська Леся Степанівна

Тараєвська Леся Степанівна
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 1997 р.

Спеціальність

Економіка підприємства

Кваліфікаційний рівень

Спеціаліст

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, кафедра менеджменту та адміністрування, доцент

Наукові інтереси
 • Інноваційний розвиток
 • Маркетинговий менеджмент
 • Раціональне природокористування
 • Маркетинг ринку праці
 • Соціальне партнерство
Загальна інформація

Навчалася в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за спеціальністю «Економіка підприємства», який успішно закінчила, отримавши диплом з відзнакою, та здобула кваліфікацію інженера-економіста. 
Одразу після закінчення університету почала працювати викладачем  кафедри „Управління виробництвом” ІФНТУНГ (факультет – "Управління галузевим і регіональним економічним розвитком”). Паралельно навчалася в аспірантурі Ради по вивченню продуктивних сил НАН України (м.Київ), де захистила кандидатську дисертацію на тему «Стратегія розвитку робочих місць в промисловості України: методологія, проблеми, шляхи вирішення». Отримала диплом кандидата економічних наук із спеціальності демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика (ДК № 044703). Присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту і адміністрування (12ДЦ №024005).

Навчальна робота
 • «Маркетинговий менеджмент»; 
 • «Екологічний менеджмент»; 
 • «Інфраструктура товарного ринку»;
 • «Економіка природокористування»;
 • «Ресурсний менеджмент»;
 • «Управління персоналом»
Наукова діяльність

Тема(и) дисертації(й), рік захисту:
"Стратегія розвитку робочих місць в промисловості України: методологія, проблеми, шляхи вирішення", 2007 р.

Напрями наукової роботи:

 • розробка механізму реалізації засад екологічного менеджменту господарюючих суб’єктів;
 • ресурсне забезпечення підприємств;
 • дослідження інфраструктурних елементів ринку праці;
 • соціальне партнерство та соціальна відповідальність;
 • управління елементами комплексу маркетингу;
 • концепції природокористування та екомаркетинг;
 • інноваційний розвиток та стратегічне планування у закладах вищої освіти.
Вибрані публікації
 1. Mariya Petryna, Nataliia Stavnycha, Lesya Tarayevska, Liliia Rishchuk and Oksana Kushlyk  «A methodological approach to the evaluation of the effectiveness of innovative projects». The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters, Kryvyi Rih, 2020, Vol.166, DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016613018.
 2. Тараєвська Л.С. Інфраструктурні елементи ринку праці України. Інфраструктура ринку. 2020. №39 С.304-309.  URL:www.market-infr.od.ua
 3. Ріщук Л.І., Тараєвська Л.С. До питання ідентифікації ризиків та використання елементів стратегічного планування у закладах вищої освіти України. Науковий журнал «Вчені записки ТНУ ім.Вернадського. Серія: Економіка і управління» Том 30 (69) №2, 2019 С.149-153.
 4. Тараєвська Л.С. Управління маркетинговою діяльністю з врахуванням доцільності використання комунікаційних інструментів підприємства в мережі Інтернет. Економіка та суспільство.  2019. № 20.  URL:http://economyandsociety.in.ua
 5. Тараєвська Л.С. Бенчмаркінг як інструмент відбору найбільш конкурентних проектів природоохоронного призначення. Причорноморські економічні студії: Науковий журнал, 2018. № 26  С. 39-43.
 6. Tarajewska L.S., Werbowśka L.S., Petryna M.Ju. Tendencje rozwoju kompleksu przemysłowego obwodu Iwano-Frankowskiego. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий журнал. Івано-Франківськ: Видавництво ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 2017. Вип. 1. Т.1. С.194-202 (ISSN 2313-8246).
Контакти