Ставнича Наталія Ігорівна

natali
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

Облік і аудит.

Кваліфікаційний рівень

Магістр

Науковий ступінь

Доктор філософії

Вчене звання

Доктор філософії

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, асистент кафедри менеджменту та адміністрування.

Наукові інтереси

Соціальна безпека

Загальна інформація

Навчання:

 • Івано-Франківський комерційний технікум (спеціальність «Облік і аудит» (2007 р., диплом з відзнакою).
 • ПВНЗ «Галицька академія», бакалавр за напрямом «Економіка та підприємництво» (2010 р., диплом з відзнакою).
 • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, магістр з обліку і аудиту (2012 р.).
 • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, аспірантура за спеціальністю «Економіка» (2021 р.)

Професійний досвід:

 • бухгалтер,  Вище професійне училище №13, м. Івано-Франківськ;
 • викладач,  Бурштинський енергетичний коледж ІФНТУНГ;
 • асистент кафедри менеджменту і адміністрування.

 

Навчальна робота
 • менеджмент і підприємництво;
 • управління персоналом;
 • проектне фінансування.
Наукова діяльність

Дисертація доктора філософії захищена в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу на тему «Соціальна безпека України в контексті забезпечення сталого розвитку», 2021 р.

Напрям наукової роботи

 • теоретичні та науково-методичні засади соціальної безпеки держави, розробка практичних рекомендацій щодо її  зміцнення з позицій досягнення цілей сталого розвитку.
Вибрані публікації
 1. Stavnycha N. (2017) Identyfikacji źródeł zagrożeń społecznych społeczeństwa ukraińskiego. Filozoficzne i psychospołeczne obrazy ludzkiej egzystencji - Sophia,Katowice, Sekcja 5, s. 43-48. 
 2. Stavnycha N., Jasińska. J., (2018). Fourth industrial revolution and its influence on social security of the state. Word Scientific News, 104 , 34-44. URL: http://www.worldscientificnews.com/wp-content/uploads/2018/07/WSN-104-2018-34- 44.pdf 
 3. Дзьоба О.Г. Ставнича Н.І. Теоретичні аспекти дефініції «Соціальна безпека держави». Економічний форум. 2018. № 2. с.339-343.
 4. Ставнича Н.І. Використання системно-синергетичного підходу для дослідження соціальної безпеки. Вісник Хмельницького національного університету. 2018. №3. Т.1., с. 217-220. 
 5. Ставнича Н.І. Людські ресурси як фактор забезпечення соціальної безпеки України в сучасних умовах. Науковий вісник ІФНТУНГ (серія: Економіка та управління в нафтогазовій галузі) , 2019 (1 (19)), 124-132.
 6. A methodological approach to the evaluation of the effectiveness of innovative projects . The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, 13 Social and Economic Matters, Kryvyi Rih, 2020, Vol.166, DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016613018 (Scopus)
 7. Дзьоба О.Г., Ставнича Н.І. Методичні засади оцінювання соціальної безпеки держави. Економіка природокористування і сталий розвиток. 2020. №7(26). С. 56-62.
 8. Ставнича Н.І., Савчук Л.М. Сучасні тенденції інноваційної діяльності в Україні. Економічний вісник НТУУПІ. № 18 (2021). URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/240440

ORCID

Google Scholar

 

Контакти

nataliia.stavnycha@nung.edu.ua