Станьковська Ірина Мирославівна

Станьковська Ірина Мирославівна
Alma mater

Івано-Франківський інститут нафти і газу нафти і газу (ІФІНГ)


 

Спеціальність

«Автоматика та телемеханіка», 1991 р.


 

Кваліфікаційний рівень

Спеціаліст


 

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, кафедра менеджменту та адміністрування, доцент

Наукові інтереси

 • Управління та забезпечення конкурентоспроможності об’єктів та суб’єктів управління.
 • Процесний та інтеграційний підходи до управління конкурентоспроможністю.
 • Інтелектуалізація процесів управління.
 • Сучасні підходи до управління якістю.
 • Розвиток та навчання персоналу.

 

Загальна інформація

Професійний досвід:

 • З 1995 р. викладач кафедри "Економіки машино- та приладобудування", "Управління виробництвом" ІФНТУНГ.
 • Радник малого бізнесу при Українсько-Канадському бізнес центрі SBEDIF 1998-2001 рр.
 • Завідувач кафедрою економіки підприємства Івано-Франківського інституту менеджменту та економіки "Галицька академія" за сумісництвом з 2006 по 2011 рр.
 • Доцент кафедри менеджменту та адміністрування ІФНТУНГ.

 

Навчальна робота

 • Управління конкурентоспроможністю.
 • Управлінський аналіз.
 • Ділове адміністрування: управління якістю.
 • Розвиток та навчання персоналу.

 

Наукова діяльність

Аспірантура: Національний університет «Львівська політехніка», 1995 р.
Науковий ступінь: Кандидат економічних наук.
Тема дисертації: «Економічний та організаційно-маркетинговий аспекти забезпечення конкурентоспроможності продукції машинобудівних підприємств», 1995 р.


 

Вибрані публікації
 1. Станьковська І. М., Станьковський Т. В. Формування фінансової стратегії управління конкурентоспроможністю підприємств паливно-енергетичного комплексу. Економіка та управління в нафтогазовому комплексі України: актуальні проблеми, реалії та перспективи : монографія / за ред. М. О. Данилюка, А. С. Полянської. Івано-Франківськ, 2017. С. 195–212.
 2. Станьковська І. М. Використання методів управлінського аналізу для діагностики якості складових інтелектуалізованої системи управління конкурентоспроможністю підприємств нафтогазової галузі. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2016. Вип. 12. Т. 1. С. 67–72.
 3. Станьковська І. М., Хомішак І. Критерії забезпечення конкурентоспроможності на енергоринку України в рамках Європейського співробітництва. Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law : collection of international scientific papers : in 2 parts. Part 2. Chernihiv : CNUT, 2016. P. 175–177.
 4. Станьковська І. М. Теоретичні та прикладні засади управління якістю виробництва та надання послуг підприємствами ПЕК для забезпечення їх конкурентоспроможності. Вісник Одеського національного університету. 2016. Вип. 4. Т. 21. С. 109–113.
 5. Станьковська І. М., Костишин І. Позиціювання підприємств на засадах STP-концепції та «методу співучасті» з метою забезпечення їх конкурентоспроможності. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 9. С. 423–430.
 6. Станьковська І. М. Адміністративні важелі в реалізації функціональних стратегій управління конкурентоспроможністю. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал. 2017. Вип. 13. Т.1. С. 88–95.
 7. Станьковська І. М. Cучасні тенденції управління конкурентоспроможністю та якістю на засадах TQM. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал. 2018. Вип. 14. Т. 1. С. 106–111.
 8. Chuiko M. M., Vytvytska I.M., Stankovska O. M. Quality control of surfactants for oil and gas extraction. Journal of Hydrocarbon Power Engineering. 2017. Vol. 4. Issue 1. P. 43–48.
 9. Станьковська І. М. Сучасні методи управління конкурентним потенціалом територій. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 25. С. 144–149.
 10. Станьковська І. М. Станьковський Т. В. Модель стратегічного управління конкурентоспроможністю на засадах процесного підходу та TQM. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 39. С. 144–149.
 11. Stankovska І, Polyanska A, Stankovskyi T, and Savchuk S. «The Process Approach on the Basis of Digitalization as a Technology to Ensure the Efficiency of Enterprise’s Management» In 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System, Ivano-Frankivsk and Polyanytsia village (TC Bukovel), 2019, Advances in Economics, Business and Management Research,  Vol. 99, рр. 345-349. doi https://doi.org/10.2991/mdsmes-19.2019.65
 12. Станьковська І.М., Шиптур О.В. Розвиток та навчання персоналу газорозподільних підприємств. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості»). 2021. №1(23). С. 7-20.
 13. Станьковська І.М., Кочкодан В.Б., Яньтонь-Дроздовська Е. Управління розвитком персоналу інтелектуального нафтогазового родовища. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал. Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2021. Вип. 17. Т. 2. C. 272-281.
 14. Alla Polyanska, Svitlana Savchuk, Ivanna Zapukhliak, Yaroslav Zaiachuk, and Irina Stankovska.(2022) Digital Maturity of the Enterprise as an Assessment of its Ability to Function in Industry 4.0. MANUFACTURING 2022, LNME, 2022, 209–227. https://doi.org/10.1007/978-3-030-99310-8_17
 15. Вербовська Л.С., Станьковська І.М., Боднар Г.Ф., Микитюк М.О. Компетентнісний розвиток персоналу як складова забезпечення якості проєкту. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2022. Вип. 18. Т. 1. С. 79-88. https://doi:10.15330/apred.1.18.79-88.
 16. Станьковська I. М, Шиптур O. В., Станьковський Т. В. Сценарне планування клієнтоорієнтованості підприємства. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2022. Вип. 18. Т. 2. С.127-137.