Стахмич Юлія Станіславівна

Додаткова інформація
Стахмич Юлія Станіславівна
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

 

Спеціальність

«Переклад»

 

Кваліфікаційний рівень

«Перекладач, вчитель англійської та німецької мов»

 

Науковий ступінь

кандидат філологічних наук (спеціальність «Загальне мовознавство»)

 

Місце роботи, посада

доцент кафедри філології та перекладу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

 

Наукові інтереси

Переклад, комп’ютерна лінгвістика, машинний переклад, штучний інтелект, проблеми перекладацької еквівалентності та адекватності.

 

Загальна інформація

Освіта:

2009 р. – диплом спеціаліста з відзнакою Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (Перекладач, вчитель англійської та німецької мов).

2011-2014 рр. – навчання в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (спеціальність 10.02.15 – загальне  мовознавство).

03.03.2015 р. – захист кандидатської дисертації «Комп’ютерне моделювання природної мови (на матеріалі систем програмного забезпечення перекладу)» у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова

25.10.2023 - Атестат доцента АД 013829 Доцент кафедри філології та перекладу  Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Трудова діяльність:

2009-2011 рр. – викладач кафедри теорії та практики перекладу ІФНТУНГ

2012-2013 рр. – викладач кафедри порівняльного мовознавства та перекладу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

2014 – теперішній час – доцент кафедри філології та перекладу ІФНТУНГ

Інше:

  • Член асоціації українських германістів
  •  
Навчальна робота

Викладає такі дисципліни: «Теорія перекладу. Галузевий переклад», «Перша іноземна мова (англійська): загальнотеоретичний та практичний курс», «Сучасні інформаційні технології та комп’ютерний переклад», «Іноземна мова туристичного бізнес-менеджменту (англійська)», «Науково-технічний переклад (англійська)», «Галузевий переклад», «Послідовний переклад з першої іноземної мови (англійської)», «Комп’ютерний переклад».

 

Вибрані публікації

1. Volovetskyi V.B., Doroshenko Y.V., Tarayevs'kyy O.S., Doroshenko J.I., Stakhmych Y.S. Experimental effectiveness studies of the technology for cleaning the inner cavity of gas gathering pipelines. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 2021, 105(2), pp. 61–77. URL: https://journalamme.org/resources/html/article/details?id=218158&language=en
DOI: 10.5604/01.3001.0015.0518 (Scopus)    

2. Leleka T., Prykhodko V., Plakhotniuk N., Stakhmych Y., Chukhno T. Peculiarities of translation of comparative constructions in English-language popular science discourse. AMAZONIA INVESTIGA, 2023, Volume 12, Issue 61, pp. 342-347. URL: https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/2268

DOI: 10.34069/AI/2023.61.01.34 (Web of Science)

3. Стахмич Ю. С. Особливості перекладу англійських субстантивних композитів українською мовою. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Вип. 85 (17). Острог, 2023. С. 240-243. (Index Copernicus)

4. Морозовська Л., Стрелок Н., Стахмич Ю. Англомовна крос-культурна комунікація здобувачів вищої філологічної освіти. Вісник науки та освіти. № 6 (12), 2023. С. 162-176. (Index Copernicus) URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/vno/article/view/5310

5. Сіваченко І. В., Безцінна Ж. П., Стахмич Ю. С. ІКТ-орієнтована о1світа майбутніх філологів у ЗВО України в кризовий час. Академічні візії. № 20 (2023). (Видання категорії «Б») URL: https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/426

6. Yanyshyn O., Stakhmych Y., Romanenko N. Russian-Ukrainian war in the context of international media education (based on the materials of The New York Times Learning Network). EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: State and Society, 1(1), 121-138. https://doi.org/10.38014/ehs-ss.2023.1.08 (Index Copernicus)

7. Zasidko I. Complex Technology of Sewage Purification from Heavy-Metal Ions by Natural Adsorbents and Utilization of Sewage Sludge [Електронний ресурс] / Iryna Zasidko, Myroslava Polutrenko, Oleg Mandryk, Yuliia Stakhmych, Nataliia Petroshchuk // Journal of Ecological Engineering. – Volume 20, Issue 5, May 2019. – pp. 209–216. (Scopus / Web of Science). Режим доступу: http://www.jeeng.net/Complex-Technology-of-Sewage-Purification-from-Heavy-Metal-Ions-by-Natural-Adsorbents,105576,0,2.html https://doi.org/10.12911/22998993/105576

8. Volovetskyi V.B. Developing a set of measures to provide maximum hydraulic efficiency of gas gathering pipelines [Електронний ресурс] / V.B. Volovetskyi, A.V. Uhrynovskyi, Ya.V. Doroshenko, O.M. Shchyrba, Yu.S. Stakhmych // Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. – 2020. – 1 (101). – pp. 27-41 Режим доступу: https://journalamme.org/resources/html/article/details?id=207866&language=en (Scopus) https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.4088

9.  Spatial Distribution Patterns of the Hydro-Ecosystems’ Quality Indicators in the Ukrainian Carpathians [Електронний ресурс] / Liudmyla Mykolayivna Arkhypova, Marta Vasylivna Korchemlyuk, Oleh Mуkolayovych Mandryk, Valery Grygorovych Omelchenko, Yuliya Stanislavivna Stakhmych // Grassroots Journal of Natural Resources. – 2021. – Volume 4, Issue 1. – pp. 80-93. Режим доступу: https://www.grassrootsjournals.org/gjnr/0401m00203.html#status Doi: https://doi.org/10.33002/nr2581.6853.040106   (Scopus / Web of Science)

10. Стахмич Ю. С. Особливості відтворення пареміологічних одиниць в українських перекладах творів Марка Твена / Ю. С. Стахмич // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – Івано-Франківськ : Видавництво Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2018. – № 4 (48). – С. 327-334.                      

11. Стахмич Ю. С. Особливості відтворення метафор в українському перекладі роману М. Зузака «Крадійка книжок» / Х. В. Виксюк, Ю. С. Стахмич // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – Івано-Франківськ : Видавництво Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2018. – № 4 (48). – С. 319-326.             

12. Стахмич Ю. С. Перекладацькі деформації у художньому перекладі (на матеріалі українського перекладу роману С. Кінга «11/22/63») / Ю. С. Стахмич, В. С. Цвеловська // «Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Філологія». – Випуск 3 (71), 2018. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – С. 122–124.

13. Стахмич Ю. С. Термінологічна лексика у книзі Д. Аджемоглу та Дж. А. Робінсона «Чому нації занепадають»: структурно-семантичний аспект / Стахмич Ю. С., Іордан І. В. // «Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Філологія». – Випуск 4 (72), 2018. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – С. 41–44. 

14. Стахмич Ю. С. Оцінка якості систем Pragma 6.3 Business і Google Translate / Ю. С. Стахмич // Нова філологія : [зб. наук. пр.] / Міністерство освіти і науки України, Запорізький національний університет / [відп. ред. М. В. Воробйова]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – № 65. – С. 246–252. 

15. Стахмич Ю. С. Теоретичні засади вивчення моделювання природної мови у комп’ютерній лінгвістиці / Ю. С. Стахмич // Наукові записки. Сер. : «Філологічні науки» : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. О. Семенюк]. – Кіровоград : Видавець Лисенко В. Ф., 2016. – Вип. 144. – С. 225–229.

16. Стахмич Ю. С. Методи та способи дослідження моделювання природної мови у системах програмного забезпечення перекладу / Ю. С. Стахмич // Наукові записки. Сер. : «Філологічні науки» : [зб. наук. пр.] / [гол. ред. О. Семенюк]. – Кропивницький : Видавець Лисенко В.Ф., 2017. – Вип. 153. – С. 746–751.  

17. Стахмич Ю. С. Оцінка якості сервісу Яндекс.Перекладач в англо-українському напрямку перекладу / Ю. С. Стахмич // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : [зб. наук. пр.] / [укл. І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, О. Ю. Костюк ]. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 64. – Ч. 2. – С. 132–136. 

18. Стахмич Ю. Пареміологічні одиниці у творах Марка Твена : структурно-семантичний аспект [Електронний ресурс] / Стахмич Юлія, Хоминець Юлія // Текст. Контекст. Інтертекст. – 2017. – Випуск 2. – Режим доступу : http://text-intertext.in.ua/pdf/n022017/stakhmych_khomynets_02_2017.pdf

Методичні матеріали

1. Стахмич Ю. С. Теорія перекладу : методичні вказівки для підготовки до практичних занять. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. 42 с.

2. Стахмич Ю. С. Теорія перекладу : методичні вказівки для підготовки до практичних занять. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. 42 с.

3. Стахмич Ю. С. Теорія перекладу : методичні вказівки до самостійної роботи студентів. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. 44 с.

4. Стахмич Ю. С. Техніка перекладу з першої іноземної мови (англійської) : практикум. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. 55 с.

5. Стахмич Ю. С. Техніка перекладу з першої іноземної мови (англійської) : методичні вказівки до самостійної роботи студентів. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. 40 с.

6. Стахмич Ю. С. Комунікативні стратегії першої іноземної мови (англ.) : практикум. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. 39 с.

7. Стахмич Ю. С. Комунікативні стратегії першої іноземної мови (англ.) : методичні вказівки до самостійної роботи студентів. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. 25 с.

8. Стахмич Ю. С. Наукова іноземна мова діяльності (англійська) : методичні вказівки для підготовки до практичних занять. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. 102 с.

9. Стахмич Ю. С. Наукова іноземна мова діяльності (англійська) : методичні вказівки до самостійної роботи студентів. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. 26 с.

10. Стахмич Ю. С. Теорія перекладу : конспект лекцій. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. 160 с.

11. Стахмич Ю. С. Іноземна мова туристичного бізнес-менеджменту (англійська) : методичні вказівки для підготовки до практичних занять. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. 108 с.

12. Стахмич Ю. С. Іноземна мова туристичного бізнес-менеджменту (англійська) : методичні вказівки до самостійної роботи. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. 30 с.

13. Стахмич Ю. С. Галузевий переклад : конспект лекцій. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. 149 с.

14. Янишин О. К. Медіаосвітні технології : практикум / Янишин О. К., Стахмич Ю. С. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 147 с.

15. Стахмич Ю. С. Теорія перекладу : конспект лекцій / Ю. С. Стахмич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 158 с.

16. Стахмич Ю. С. Основи теорії перекладу : конспект лекцій / Ю. С. Стахмич, Г. Д. Малик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 120 с.

17. Стахмич Ю. С. Основи теорії перекладу : практикум / Ю. С. Стахмич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 108 с.

18. Стахмич Ю. С. Основи теорії перекладу : методичні вказівки до самостійної роботи / Ю. С. Стахмич, Г. Д. Малик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 43 с.

19. Стахмич Ю. С. Прикладна лінгвістика та інформатика: лабораторний практикум / Ю. С. Стахмич, В. Д. Мельник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 96 с.

20. Стецик Т. С. Основи зіставного мовознавства : конспект лекцій / Т. С. Стецик, Ю. С. Стахмич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 140 c.

21. Стецик Т. С. Основи зіставного мовознавства : метод. вказ. для сам. роботи / Т. С. Стецик, Ю. С. Стахмич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 44 c. 

22. Стахмич Ю. С. Інформаційні технології в перекладі : лабораторний практикум / Ю. С. Стахмич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 111 с.

23. Стахмич Ю. С. Комп’ютерні технології в лінгвістичних дослідженнях : лабораторний практикум / Ю. С. Стахмич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 113 с.

24. Янишин, О. К. Переддипломна практика : методичні вказівки / О. К. Янишин, Ю. С. Стахмич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 75 с.

25. Стахмич Ю. С. Теорія перекладу : метод. вказівки для самост. роботи студентів / Ю. С. Стахмич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 30 с.

 

Тези та матеріали конференцій

1. Dolishnia T., Medvid I., Stepanyuk O., Stakhmych Yu. Substantiation of the Approach to Selecting the Depreciation Method for Property, Plant, and Equipment. Advances in Economics, Business and Management Research. Proceedings of the 2019 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019). Volume 99. P. 179–182. URL: https://www.atlantis-press.com/proceedings/mdsmes-19/125919211

2. Воловецький В., Угриновський А., Дорошенко Я., Щирба О., Стахмич Ю. Перспективи застосовування технології очищання внутрішньої порожнини міжпромислових газопроводів від рідинних забруднень. Український гірничий форум – 2020 : матеріали міжнар. конф., 4-5 листоп. 2020 р. Дніпро : Журфонд, 2020. С. 267-270.

3. Стахмич Ю. Стилеві особливості звітів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Інформація та документ у сучасному науковому дискурсі : матеріали VIІ Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції. (Івано-Франківськ, 20 травня 2022 р.). Івано-Франківськ, 2022. С. 144-146.

4. Стахмич Ю. С. Структурно-семантичні особливості англійських субстантивованих композитів. Наука, освіта, технології та суспільство: тенденції, виклики, перспективи : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції. (Полтава, 10 червня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. С. 24-25.

5. Стахмич Ю., Бринда В. Структурно-семантичні особливості міфонімів у романі Джона Толкіна «Гобіт, або туди і звідти». Теоретичні та практичні проблеми розвитку теоретико-методологічних та прикладних аспектів філології: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 24 листопада 2022 р.). Івано-Франківськ : Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2022. С. 48-52.

6. Arkhypova L., Korchemluk M., Horoshkova L., Khlobystov Ie., Stakhmych Yu. Regularities of changes in the recreation ecosystems’ quality parameters in space. 16th International Conference Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, Nov 2022, Volume 2022, pp.1-5. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022580002

7. Stakhmych Yu. Soft skills – untrennbare Aspekte der Wettbewerbsfähigkeit von Studierenden im 21. Jahrhundert. Германістика в трансккультурній перспективі = Germanistik in transkultureller Perspektive : Матеріали XXХ Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (29–30 вересня 2023 р.). Львів : ПАІС, 2023. C. 160-162.

8. Стахмич Ю. С. Автоматизовані системи перекладу як інноваційні технології в професійній підготовці та діяльності фахівців в галузі перекладу / Ю. С. Стахмич // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців у контексті Болонської декларації» (18 березня 2010 р.). – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2010. – С. 204–205.

9. Стахмич Ю. С. Інтеграція інформаційних технологій до фахової підготовки перекладачів нафтогазової сфери / Ю. С. Стахмич // Філософські та правові аспекти формування гуманітарно-комунікативної культури фахівців нафтогазової галузі : матеріали Внутрішньоуніверситетської науково-методичної конференції (24 травня 2016 р., м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківск : ІФНТУНГ, 2016. – 148 с. – С. 137–140.