Стахмич Юлія Станіславівна

Додаткова інформація
Стахмич Юлія Станіславівна
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

​​​​​​​

Спеціальність

«Переклад»

​​​​​​​

Кваліфікаційний рівень

«Перекладач, вчитель англійської та німецької мов»

​​​​​​​

Науковий ступінь

кандидат філологічних наук (спеціальність «Загальне мовознавство»)

​​​​​​​

Місце роботи, посада

доцент кафедри філології та перекладу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

​​​​​​​

Наукові інтереси

Переклад, комп’ютерна лінгвістика, машинний переклад, штучний інтелект, проблеми перекладацької еквівалентності та адекватності.

​​​​​​​

Загальна інформація

Освіта:

2009 р. – диплом спеціаліста з відзнакою Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (Перекладач, вчитель англійської та німецької мов).

2011-2014 рр. – навчання в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (спеціальність 10.02.15 – загальне  мовознавство).

03.03.2015 р. – захист кандидатської дисертації «Комп’ютерне моделювання природної мови (на матеріалі систем програмного забезпечення перекладу)» у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова

Трудова діяльність:

2009-2011 рр. – викладач кафедри теорії та практики перекладу ІФНТУНГ

2012-2013 рр. – викладач кафедри порівняльного мовознавства та перекладу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

2014 – теперішній час – доцент кафедри філології та перекладу ІФНТУНГ

Інше:

  • Член асоціації українських германістів
  • ​​​​​​​
Навчальна робота

Теорія перекладу

Послідовний переклад з першої іноземної мови (англійської)

Техніка перекладу з першої іноземної мови (англійської)

Комунікативні стратегії першої іноземної мови (англійської)

Комп’ютерний переклад

Основи прикладної лінгвістики

​​​​​​​

Наукова діяльність

 

https://orcid.org/0000-0003-4661-8220

​​​​​​​

Вибрані публікації

1. Стахмич Ю. С. Оцінка якості систем Pragma 6.3 Business і Google Translate / Ю. С. Стахмич // Нова філологія : [зб. наук. пр.] / Міністерство освіти і науки України, Запорізький національний університет / [відп. ред. М. В. Воробйова]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – № 65. – С. 246–252. 

2. Стахмич Ю. С. Теоретичні засади вивчення моделювання природної мови у комп’ютерній лінгвістиці / Ю. С. Стахмич // Наукові записки. Сер. : «Філологічні науки» : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. О. Семенюк]. – Кіровоград : Видавець Лисенко В. Ф., 2016. – Вип. 144. – С. 225–229.

3. Стахмич Ю. С. Методи та способи дослідження моделювання природної мови у системах програмного забезпечення перекладу / Ю. С. Стахмич // Наукові записки. Сер. : «Філологічні науки» : [зб. наук. пр.] / [гол. ред. О. Семенюк]. – Кропивницький : Видавець Лисенко В.Ф., 2017. – Вип. 153. – С. 746–751.  

4. Стахмич Ю. С. Оцінка якості сервісу Яндекс.Перекладач в англо-українському напрямку перекладу / Ю. С. Стахмич // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : [зб. наук. пр.] / [укл. І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, О. Ю. Костюк ]. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 64. – Ч. 2. – С. 132–136. 

5. Стахмич Ю. Пареміологічні одиниці у творах Марка Твена : структурно-семантичний аспект [Електронний ресурс] / Стахмич Юлія, Хоминець Юлія // Текст. Контекст. Інтертекст. – 2017. – Випуск 2. – Режим доступу : http://text-intertext.in.ua/pdf/n022017/stakhmych_khomynets_02_2017.pdf

6. Стахмич Ю. С. Особливості відтворення пареміологічних одиниць в українських перекладах творів Марка Твена / Ю. С. Стахмич // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – Івано-Франківськ : Видавництво Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2018. – № 4 (48). – С. 327-334.                      

7. Стахмич Ю. С. Особливості відтворення метафор в українському перекладі роману М. Зузака «Крадійка книжок» / Х. В. Виксюк, Ю. С. Стахмич // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – Івано-Франківськ : Видавництво Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2018. – № 4 (48). – С. 319-326.             

8. Стахмич Ю. С. Перекладацькі деформації у художньому перекладі (на матеріалі українського перекладу роману С. Кінга «11/22/63») / Ю. С. Стахмич, В. С. Цвеловська // «Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Філологія». – Випуск 3 (71), 2018. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – С. 122–124.

9. Стахмич Ю. С. Термінологічна лексика у книзі Д. Аджемоглу та Дж. А. Робінсона «Чому нації занепадають»: структурно-семантичний аспект / Стахмич Ю. С., Іордан І. В. // «Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Філологія». – Випуск 4 (72), 2018. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – С. 41–44. 

10. Zasidko I. Complex Technology of Sewage Purification from Heavy-Metal Ions by Natural Adsorbents and Utilization of Sewage Sludge [Електронний ресурс] / Iryna Zasidko, Myroslava Polutrenko, Oleg Mandryk, Yuliia Stakhmych, Nataliia Petroshchuk // Journal of Ecological Engineering. – Volume 20, Issue 5, May 2019. – pp. 209–216. (Web of Science). Режим доступу: http://www.jeeng.net/Complex-Technology-of-Sewage-Purification-from-Hea… https://doi.org/10.12911/22998993/105576

 

Методичні матеріали

1. Янишин О. К. Медіаосвітні технології : практикум / Янишин О. К., Стахмич Ю. С. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 147 с.

2. Стахмич Ю. С. Теорія перекладу : конспект лекцій / Ю. С. Стахмич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 158 с.

3. Стахмич Ю. С. Основи теорії перекладу : конспект лекцій / Ю. С. Стахмич, Г. Д. Малик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 120 с.

4. Стахмич Ю. С. Основи теорії перекладу : практикум / Ю. С. Стахмич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 108 с.

5. Стахмич Ю. С. Основи теорії перекладу : методичні вказівки до самостійної роботи / Ю. С. Стахмич, Г. Д. Малик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 43 с.

6. Стахмич Ю. С. Прикладна лінгвістика та інформатика: лабораторний практикум / Ю. С. Стахмич, В. Д. Мельник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 96 с.

7. Стецик Т. С. Основи зіставного мовознавства : конспект лекцій / Т. С. Стецик, Ю. С. Стахмич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 140 c.

8. Стецик Т. С. Основи зіставного мовознавства : метод. вказ. для сам. роботи / Т. С. Стецик, Ю. С. Стахмич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 44 c. 

9. Стахмич Ю. С. Інформаційні технології в перекладі : лабораторний практикум / Ю. С. Стахмич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 111 с.

10. Стахмич Ю. С. Комп’ютерні технології в лінгвістичних дослідженнях : лабораторний практикум / Ю. С. Стахмич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 113 с.

11. Янишин, О. К. Переддипломна практика : методичні вказівки / О. К. Янишин, Ю. С. Стахмич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 75 с.

12. Стахмич Ю. С. Теорія перекладу : метод. вказівки для самост. роботи студентів / Ю. С. Стахмич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 30 с.

 

Тези та матеріали конференцій

1. Стахмич Ю. С. Автоматизовані системи перекладу як інноваційні технології в професійній підготовці та діяльності фахівців в галузі перекладу / Ю. С. Стахмич // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців у контексті Болонської декларації» (18 березня 2010 р.). – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2010. – С. 204–205.

2. Стахмич Ю. С. Системы программного обеспечения перевода : когнитивно-интерпретационный аспект  / Ю. С. Стахмич // Филология, искусствоведение и культурология в ХХI веке : [материалы междун. заочной науч.-практ. конф., (Новосибирск, 18 марта 2013 г.)]. – Новосибирск : Изд. “СибАК”, 2013. – С. 55–63.

3. Стахмич Ю. С. Рівні розуміння систем машинного перекладу / Ю. С. Стахмич // Україна і світ : діалог мов та культур : [матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 03–05 квіт. 2013 р.)]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. –  С. 363–365.

4. Стахмич Ю. Оценка качества систем статистического машинного перевода / Ю. Стахмич // European Applied Sciences : [wissenschaftliche Zeitschrift] / [Chefredakteur S. Hezberg]. – Stuttgart : ORT Publishing, 2014. – № 9 (September). – S. 91–93. – ISSN 2195-2183.

5. Стахмич Ю. С. Інтеграція інформаційних технологій до фахової підготовки перекладачів нафтогазової сфери / Ю. С. Стахмич // Філософські та правові аспекти формування гуманітарно-комунікативної культури фахівців нафтогазової галузі : матеріали Внутрішньоуніверситетської науково-методичної конференції (24 травня 2016 р., м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківск : ІФНТУНГ, 2016. – 148 с. – С. 137–140.

​​​​​​​

Контакти

julia.stakhmych@gmail.com

​​​​​​​